Március 15-e mindannyiunké, a nemzedékek közös ünnepe – hangsúlyozta Csernoch László rektorhelyettes a Debreceni Egyetem 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésén. A rendezvényen az intézmény csaknem száz dolgozója vehetett át elismerést.

- Az 1848-as forradalom és szabadságharc eszméi olyannyira a nemzeti azonosságtudat része, hogy azokat elvitatni nem lehet. Március 15-e az ország, a közösség és az egyének ünnepe. Kötődéseket ad, befogad és tartalommal tölt fel bennünket, megújulunk általa. Dicsőséges nap, amely megérdemli, hogy minden évben kokárdát tűzve emlékezzünk meg róla – mondta ünnepi beszédében Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese.

- Március 15 –e érzékeny ünnep, szimbolikus jelentéstartalommal, olyan ünnep, amelyből jól olvasható a modern kori magyar történelem megannyi búja, baja, de örök kapaszkodó is egyben a megújulásra mindig kész nemzedékek tarsolyában – hangsúlyozta Csernoch László.

Csont István, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke a népek tavaszának történéseit felidézve kiemelte: ez az időszak a nemzeti tudat ébredésének kora. Arany János, A rab gólya című versében megelevenedő megvágott szárnyú gólya – amely vágyakozva néz a szabadon szálló madarak után – a legszebb jelképe a függetlenségnek, az önálló államiságra vágyó magyarságnak.

-  Magyarország és a magyar nép sokáig kitartott eszméi és szabadsága mellett, végül azonban az ellene szövetkező nagyhatalmak eltiporták azt a dicső szabadságküzdelmet, amely hazánkban zajlott. Mindannyian tudjuk viszont, hogy a történelmi igazság rendre az elnyomottak mellé áll. Így volt ez 1848/1849-et követően a magyarokkal is, akik első kézből szerezhettek a maga keserűségében is pozitív tapasztalatot arról, hogy a katonai sikerek sem legitimálhatnak mindent – fejtette ki Csont István.

Az ünnepség keretében a több éven át nyújtott kimagasló teljesítményért járó Kiváló Dolgozó kitüntetést vehetett át a Debreceni Egyetem negyvennégy dolgozója. A Debreceni Egyetem rektora Elismerő Oklevelet adományozott azoknak az oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel, szorgalommal végzik és az egyetem közéletében aktív szerepet vállalnak. Az elismerést idén ötvenhatan vehették át.


A díjak átadását követően a Debreceni Egyetem polgárainak tisztelete jeléül megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát. 

Az ünnepi megemlékezéshez kapcsolódva a Debreceni Egyetem Aulája előtt alkalmi kiállítás nyílt az 1848/49-es forradalom és szabadságharchoz kötődő könyvekből, röpiratokból, korabeli lapokból és plakátokból. A tárlat március 16-ig látogatható.

Sajtóiroda - ÉE