Összefogás a jövő mérnökeiért

Az MTMI, azaz a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése, és a képzésekre jelentkezők számának növelése volt a célja a Debreceni Egyetem most záruló projektjének. A 2017-ben indult programban nagy hangsúlyt kaptak a középiskolások pályaválasztását segítő rendezvények, a szakkörök, nyílt napok, és több online tananyagot is kidolgoztak. A mintegy 800 millió forintos projektben az egyetem három kara vett részt.

A Debreceni Egyetem az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a műszaki-informatikai képzési és kutatási területek fejlesztésére. A városba betelepülő cégek részéről egyre nagyobb az igény a megfelelő műszaki képzési és K+F háttérre, ezért az intézmény külön stratégia mentén fejleszti a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai, azaz az MTMI területeket. A DE az iparvállalatok számára a munkaerő-utánpótlást jelentő szakemberek révén, valamint az egyetemi tudásbázis felhasználásával kutatásfejlesztési és innovációs forrásként is megjelenik a térség ökoszisztémájában. Éppen ezért nagyon fontos a megfelelő hallgatói utánpótlás biztosítása az MTMI-képzések esetében, melyet a Debreceni Egyetem a projekt keretében valósított meg. 

-    A program célja a felsőoktatásba való bekerülést fokozása, a hátrányos helyzetű fiatalok képzettségi szintjének javítása, az MTMI, azaz a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai szakok népszerűsítése a képzésekre jelentkezők számának növelése. A DE a fejlesztésekkel a három kart és a kapcsolódó szakok beiskolázását kívánja erősíteni – hangsúlyozta Pintér Ákos egyetemi tanár, a projekt szakmai vezetője a keddi zárórendezvényen.

A projektben a Debreceni Egyetem három kara: az Informatikai Kar, a Műszaki Kar, illetve a Természettudományi és Technológiai Kar vett részt. Nagy hangsúlyt kaptak a középiskolások pályaválasztását segítő rendezvények, többek között a szakkörök, nyílt napok, szakmai napok, laborlátogatások, a képzők képzése speciális tréningek és módszertani képzések. Emellett több online tananyag, e-learning modul és ismeretterjesztő kiadvány készült a projekt keretében.

-    A Természettudományi és Technológiai Karon a tudománynépszerűsítés és pályaorientáció nagyon fontos eszköze az iskolák meglátogatása. A kar oktatói a projekt keretében több mint száz középiskolában tartottak tudománynépszerűsítő előadást. Intézeteinkről, képzéseinkről filmeket készítettünk, melyek a kar honlapján és youtube-csatornáján is elérhetőek. Több alkalommal szerveztünk nyílt napokat és emelt szintű érettségire felkészítőt indítottunk. Alkalmazkodva a kialakult járványhelyzetre e-learning tananyagok is készültek. Emellett évente megszerveztük tudományos nyári Táborunkat, ahol mintegy 100 középiskolás végzett tudományos kutatómunkát – ismertette Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja.

A projektben szakmai partnerként vett részt Bolyai János Matematikai Társulat, Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség.

-    A gazdasági fejlődéshez nagy szükség van a jól képzett kutatókra, mérnökökre. Ahhoz azonban, hogy a gyerekek megszeressék a természettudományos tárgyakat, külön energiát kell befektetni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt a projekt. A célunk az volt, hogy minél több fiatalt próbáljunk a mérnöki pálya irányába terelni. Gyárlátogatásokat szerveztünk, érdekes fizikai kísérleteket mutattunk be, és az érdeklődők online is számos olyan programon vehettek részt, amelyen bepillantást nyerhettek a műszaki terület világába – emelte ki Ábrahám László, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnöke.  

A közreműködő karok és szervezetek egyet értenek abban, hogy a sikeres pályázat lezárulta után is szükség van a megkezdett munka folytatására. Az EFOP-3.4.4-16-2017-00023 Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében című projekt 100 %-os támogatási intenzitás mellett valósul meg. A program összköltsége 782 millió forint, amelyből a Debreceni Egyetem, a konzorcium vezetőjeként 732 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Sajtóközpont - CzA