Sikerek, eredmények az oktatáskutatásban

Alumni találkozóval egybekötött szakmai konferenciát rendezett Mesterség és intelligencia az oktatáskutatásban címmel szerdán a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola keretében működő Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program és a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet. Az eseményen egykori tanítványok és jelenlegi kollégák köszöntötték az alapítót, a 85 éves Kozma Tamás professor emeritust.

A szakmai találkozóra a 31 éve alapított doktori program csaknem száz egykori PhD-hallgatója – ma már a neveléstudomány oktatója, kutatója – érkezett a Debreceni Egyetem (DE) mellett többek között a Budapesti Corvinus Egyetemről, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemről, a Nyíregyházi Egyetemről, a Partiumi Keresztény Egyetemről, a Pécsi Tudományegyetemről, a Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskoláról, a Szegedi Tudományegyetemről és a Wesley János Főiskoláról.

- Kozma Tamás már elismert tudósként, az oktatási igazgatásban is betöltött jelentős funkciókat követően érkezett 1994-ben a Debreceni Egyetemre, ahol tanszéket vezetett, doktori programot irányított. Munkásságát szak- és tankönyvek sora jelzi, amelyek önmagukban is értékesek, ugyanakkor közösséget, hálózatot és tudományos iskolát épített, hiszen a nevelésszociológiai kutatások fellegvára ma is a Bölcsészettudományi Kar (BTK) Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete – fogalmazott köszöntőjében Takács Levente.

A DE BTK oktatási dékánhelyettese kiemelte: ebben a szakmai műhelyben doktori disszertációk sora készült, sőt professzorok nevelődtek ki Kozma professzor építő tevékenysége nyomán, vagyis munkássága nem egy generációra szól, amelyet jól mutat az eseményre összegyűlt szakmai közösség.

A konferencia plenáris előadásain felkért hozzászólók ismertették az Oktatáskutató Intézet, az Educatio folyóirat, a neveléstudományi doktorképzés, a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, valamint a Társadalmi innovációs kutatócsoport tevékenységét és az elért eredményeket, amelyekben meghatározó volt Kozma Tamás tevékenysége.

Pusztai Gabriella professzor, a DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet igazgatója, a Humán Tudományok Doktori Iskola vezetője A neveléstudományi doktorképzés három évtizede a Debreceni Egyetemen című prezentációjában idézte fel a több mint három évtizede folyamatosan működő program indulását, a változások okozta nehézségek leküzdését, hangsúlyozva a védések, valamint a fokozatszerzések számának emelkedő tendenciáját, ugyanakkor a Humán Tudományok Doktori Iskolán belüli tudományos együttműködéseket, amelyek mellett sikerült megőrizni a diszciplináris önállóságot is.

A rendezvényen mutatták be a Kozma Tamás tiszteletére megjelent Mesterség és intelligencia az oktatáskutatásban című kötetet. A kiadvány bevezetője összefoglalja a professzor iskolateremtő, innovatív szerepét a hazai és nemzetközi oktatáskutatás területén és amelybe pályatársak, tanítványok írtak tanulmányokat.

Sajtóközpont - BZs

Fotó: DE, Miklódi-Simon Zsófia