Több mint két év elteltével újra nyilvános esemény keretében, családtagok, rokonok, ismerősök jelenlétében avathatta új doktorait a Debreceni Egyetem. A szombaton rendezett ünnepségen adták át a habilitált doktori és Professzor Emeritus címeket is.

Az agrártudományok, a bölcsészettudományok, az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és az informatika területén 125 jelölt - 104 summa cum laude, 21 cum laude minősítéssel – tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

- Egyetemünk tudományos életének legnagyobb ünnepe a doktoravatás. A fiatal, önálló kutatóvá érett kollégák ekkor kapják meg doktori címüket, és ugyanezen az ünnepségen kerül sor a szakmai karrier további lépcsőfokain elért eredmények elismerésére, a habilitáltak okleveleinek átadására, azoknak a kollégáknak az emeritus professzorrá fogadására, akiknek szakmai teljesítménye, pályafutása kiemelkedik az egyetemi tanárok közül. A szakmai, tudományos karrier kiemelkedő állomásai ezek, az egyetemi lét lényegét szimbolizálják – fogalmazott ünnepi beszédében Csernoch László.

A Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese a sikeres kutatói karrierhez adott iránymutatást az újonnan avatott doktoroknak.

- Akárhol folytatják is pályafutásukat, olyan helyet válasszanak, ahol tovább fejlődhetnek, az eddiginél is magasabb színvonalon dolgozhatnak, egyre nagyobb kihívásoknak felelhetnek meg, és egyre nagyobb mértékben dolgozhatnak önállóan, járhatják saját útjukat. Mindez párosuljon szakmájuk által elismert és lehetőség szerint nemzetközileg is rangos publikációk, könyvek, szabadalmak megjelentetésével. Csak az ilyen típusú tudatos építkezés teremthet lehetőséget arra, hogy kutatói pályájukat kiteljesítve, önálló kutatómunkát végezve érjék el mindazt, amire ez az oklevél Önöket feljogosítja. Mindeközben egyetlen, és csak egyetlen mércét tartsanak számon, a tudományos kiválóság mércéjét – hangsúlyozta Csernoch László.

Szegedi István avatásakor kitüntetéses doktori címet vehetett át, mivel középiskolai, egyetemi és doktori tanulmányait is mindvégig kitűnő eredménnyel végezte, doktori szigorlatának és védésének minősítése summa cum laude.

Áder János köztársasági elnök 22/2022. számú határozatával hozzájárult, hogy a Debreceni Egyetem Szegedi Istvánt „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avassa doktorrá, aki így az oklevéllel együtt a Magyarország címerével ékesített aranygyűrűt is átvehette.

- Doktorrá avatásunkért köszönetet mondunk. Fogadalmunkhoz híven mindenkor arra törekszünk, hogy a doktori fokozat tekintélyét megóvjuk, szaktudományunk fejlődését elősegítsük, a Debreceni Egyetem gyarapodását tehetségünkhöz képest előmozdítsuk, s ezzel hazánk javát szolgáljuk – mondott köszönetet doktortársai nevében is Szegedi István.

Az ünnepség a habilitált doktori címek átadásával folytatódott. A bölcsészettudományok területén 5, az orvos- és egészségtudományok területén 4, a társadalomtudományok területén 3, a természettudományok területén 5, összesen 17 oktató eleget tett a habilitációs eljárás követelményeinek.

A doktoravató zárásaként Debreceni Egyetem Szenátusának döntése alapján az intézmény hét nyugalmazott tanára vehette át a Professor Emeritus cím adományozásáról szóló oklevelet. Utóbbival az egyetem legkiválóbb professzorainak teljesítményét, az intézmény érdekében kifejtett munkáját ismeri el és egyúttal jogokat, feltételeket biztosít további tevékenységükhöz.

Sajtóiroda – BZs