Természettudósok és mérnökök kaptak diplomát

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának végzősei – többek között biológusok, vegyész-, és villamosmérnökök, matematikusok, fizikusok, tanárok, illetve szakfordítók – vették át diplomájukat pénteken a Díszudvaron. Az ünnepségen összesen 281, magyar és angol nyelvű képzésben részt vett hallgató kapott oklevelet.

-    A Természettudományi és Technológiai Kar mára a kutatás, a fejlesztés és az innováció egyik regionális központjává fejlődött, amely elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt. Természettudományos és mérnök szakjainkon a minőségi tudást, nemzetközi hírű kutatócsoportjaink garantálják, ahol elismert professzorok irányítása mellett a hallgatók is bekapcsolódnak a kutató-fejlesztő munkába. A színvonalas munkát kiválóan jelzi, hogy a karon jelenleg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kilenc kutatócsoportja, valamint öt Lendület és egy Élvonal kutatócsoport működik, és a közelmúlt pályázatain 5 milliárd forintos támogatást nyertek kutatóhelyeink – emelte ki ünnepi beszédében Kun Ferenc dékán.

A professzor hangsúlyozta, hogy a kar hallgatói az elméleti tudás megszerzése mellett a gyakorlatorientált képzések révén olyan készségeket és kompetenciákat sajátíthatnak el, amelyekre a munkaadóknak leginkább szükségük van. 

-    A kar kiterjedt kapcsolatrendszert alakított ki a régió nagyvállalataival, és gyakorló szakembereket vontunk be az oktatásba, hogy képzéseinkkel megfeleljünk a munkaerőpiac igényeinek. Ennek a fejlesztő munkának az eredményeként 2016-ban a mérnök szakjainkon beindítottuk a duális képzést, 2018-tól pedig már több természettudományos mesterszakunkon is lehet duális formában tanulni – sorolta Kun Ferenc.

A dékán a kar képzési kínálatából kiemelte a természettudományos tanárképzést is. Emellett kitért arra, hogy egyre több külföldi diák választja a TTK szakjait. Jelenleg több mint 50 ország mintegy 800 hallgatója tanul angol nyelvű képzésben. A tehetséggondozó programok kapcsán elmondta, hogy sok hallgató kapcsolódott be az intézetekben folyó kutató-fejlesztő munkába, melynek eredményeit hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken számos díjjal ismerték el.


A kar pénteki diplomaosztó ünnepségein a magyar, illetve angol nyelvű alap- és mesterképzés, osztatlan képzés, valamint a szakirányú továbbképzés végzősei, összesen 281-en vették át diplomájukat.

A kar legkiválóbb hallgatóinak és oktatóinak tevékenységét kitüntetésekkel ismerték el. A Debreceni Egyetem Rektora Elismerő Oklevelét például Farkas Anikó Lúcia okleveles tanár, a TTK Hallgatói Önkormányzatának kapcsolattartási ügyvivője, a Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetést pedig Lukácsné Urgyán Renáta okleveles biológus kapta. A Magyar Vegyipari Szövetség (MAVESZ) Elnökségének „Kiváló vegyészmérnöki tanulmányokért” díját Vonza Zsófia okleves vegyészmérnöknek ítélték oda.
A végzős hallgatók szavazása alapján a 2021/2022-es tanévben a kar legnépszerűbb oktatója kitüntetést Lázár István, a Meteorológiai Tanszék adjunktusa vehette át a pénteki diplomaosztó ünnepségen.

Sajtóközpont - CzA