Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a Debreceni Egyetem vezetése idén is több mint száz munkatársát részesítette kitüntetésben. A most odaítélt Kiváló Dolgozó és Rektori Elismerő Okleveleket a járványhelyzet miatt később adják át.

A Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója elismerésben részesült: 
  
Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző (TTK Kísérleti Fizikai Tanszék), Antalné Sipos Szilvia ügyvivő-szakértő (Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai Tanszék), Bálint Anita osztályvezető főnővér (KK Kenézy Gyula Campus, Reumatológiai Osztály), Bezzeg Józsefné dajka (Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája), Boros Mihályné segédasszisztens (ÁOK Sebészeti Műtéttani Tanszék), Daróczi Tibor műszaki szolgáltató (STKI), Debreczeni Ágnes Erika diplomás ápoló (KK Kenézy Gyula Campus, Onkológiai-Onkoterápiás és Rehabilitációs Osztály),Fazekasné Sorodi Erzsébet audiológus asszisztens (KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), Gaál Lászlóné fogászati asszisztens (KK Fogorvosi Szolgálat), Gaálné Nagy Otilia mb. osztályvezető főnővér (KK Kenézy Gyula Campus, Általános Sebészeti Osztály), Gargya Katalin ügyvivő-szakértő (Rektori-Kancellári Kabinet Koordinációs és Stratégiai Igazgatóság Nemzetközi Iroda), Hetei Gáborné ügyintéző (AKIT Gazdálkodási Igazgatóság) Horváth Ildikó vezető asszisztens (KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Kardiológia), Kalocsai Cecília osztályvezető ápoló ( KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet),

Katona Judit ügyvivő-szakértő (BTK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály), Kémeri Julianna onkológiai szakápoló (KK Kenézy Gyula Campus, Onkológiai-Onkoterápiás és Rehabilitációs Osztály), Kincsesné Hajdú Juliánna gazdasági szakalkalmazott (DEENK), Kissné Batta Éva Emese ügyvivő-szakértő (ZK), Koroknai Sándor ügyvivő-szakértő (AKIT DTTI), Mányiné Siket Ivetta Adrienne laboratóriumi asszisztens (ÁOK Klinikai Fiziológiai Tanszék), Molnár Erika főosztályvezető (Kancellária Közgazdasági Igazgatóság), Molnár Georgina főigazgató-helyettes (DEENK),

Molnárné Kun Anikó ügyintéző (Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar), Orosz-Tóth Katalin laboratóriumi asszisztens (ÁOK Immunológiai Intézet), Páricsiné Dajka Ildikó igazgató (Kancellária Humán Gazdálkodási Igazgatóság), Pellei Éva mb. vezető asszisztens (KK Kenézy Gyula Campus, Járóbeteg Szakellátási Központ), Pető István  ügyintéző (GTK Dékáni Hivatal), Pilishegyi Péter igazgató (HKSZK), Pornóiné Orosz Éva oktató (Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma), Pozsonyi Zoltán igazgató (Kancellária Szolgáltatási Műszaki Igazgatóság),

Román Istvánné ügyintéző (TTK Fizikai Kémiai Tanszék), Sallai Enikő ügyvivő- szakértő (NOKK), Seres Judit Erzsébet ápolási igazgatóhelyettes (KK Ápolási és Szakdolgozói Igazgatóság), Stancz Attiláné felnőtt szakápoló (KK Sebészeti Klinika), Szakács Zsolt intenzív betegellátó szakápoló (KK Kenézy Gyula Campus, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály), Széki Lászlóné vezető műtős szakasszisztens (KK Idegsebészeti Klinika), Szilágyi-Asztalos Gyöngyi ügyvivő-szakértő (Oktatási Igazgatóság), Szilágyiné Magyar Mária röntgen asszisztens (KK Kenézy Gyula Campus, Pulmonológiai Részleg),

Szűcs Márta Judit oktató (Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma), Tálasné Őri Róza laborasszisztens (ÁOK Élettani Intézet), Tamási Tünde vegyésztechnikus (KK Orvosi Képalkotó Klinika, Nukleáris Medicina), Tóth Mária ügyvivő- szakértő (NOKK), Tóth-Szél Anita ügyvivő-szakértő (Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék), Ungvári Zsuzsanna ügyvivő szakértő (FOK) Wutsch Anna ügyvivő-szakértő (BTK Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály).

Rektori Elismerő Oklevelet kaptak: 

Altorjay István egyetemi tanár ( KK Belgyógyászati Klinika B.épület), Baierné Nagy Éva ügyvivő-szakértő  (FOK), Balda László középiskolai tanár (KLGYG ÁI Gimnáziumi feladatellátási hely), Baloghné  Bereczky Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docens (ÁOK LMI Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék), Bárány Attila egyetemi tanár (BTK Történelmi Intézet Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék), Batta Gyula egyetemi tanár (TTK Szerves Kémiai Tanszék), Benkő Dóra ügyvivő- szakértő (NOKK), Berde Csaba egyetemi tanár (GTK Vezetés és Szervezéstudományi Intézet)

Borbély Attila egyetemi tanár (GTK Sportgazdasági és -menedzsment Intézet), Csépány Tünde Cecília egyetemi docens (ÁOK Neurológiai Tanszék), Csoma Eszter adjunktus (ÁOK Orvosi Mikrobiológiai Intézet), Csonka Brigitta ügyvivő-szakértő (ÁJK), Dzsula Katalin mb. klinikai vezető ápoló (KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika), Farkasné Pécsi Éva Andrea általános iskolai tanár (Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája), Fehér Milán tudományos munkatárs (MÉK Állattenyésztési nem önálló Tanszék), Forgács József ügyvivő-szakértő (Informatikai Szolgáltató Központ)

Gara Péter ügyvivő-szakértő intézményi Erasmus koordinátor (Rektori-Kancellári Kabinet Koordinációs és Stratégiai Igazgatóság Nemzetközi Iroda), Görgényi Ilona egyetemi docens (ÁJK), Guthyné Kerekes Gizella ügyvivő-szakértő (MÉK Tanulmányi Osztály), Győrösi Ildikó klinikai vezető ápoló (KK Sürgősségi Klinika), Hajdu-Simkó Judit ügyintéző (BTK Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály), Harmati László ügyintéző (Informatikai Szolgáltató Központ), Hegedűs Csaba egyetemi tanár (FOK), Jakab Melinda ügyvivő-szakértő (HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság), Kádek Tamás egyetemi adjunktus (IK),

Kárász-Marsa Anikó ügyvivő-szakértő (BTK Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály), Kathy Sándor főorvos (KK Kenézy Gyula Campus, Általános Sebészeti Osztály), Kocsis Gergely egyetemi adjunktus (IK), Kovács Kálmán habilitált egyetemi docens (BTK Germanisztikai Intézet), Lakatos Zoltánné vegyésztechnikus (TTK Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológia Tanszék), László István klinikai szakorvos, intenzív osztály egységvezető (KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika), Lukács Balázs adjunktus (NK Fizioterápiás Tanszék), Lukácsné Sipos Ildikó ügyintéző (MK Tanulmányi Osztály),


Medve Attila ügyvivő-szakértő ( AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet), Nagy Gergely László oxyológus szakorvos (KK Kenézy Gyula Campus, Sürgősségi Betegellátó Osztály), Nagy Géza egyetemi tanár (GTK Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézet), Nánási Anna tanársegéd (ÁOK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék), Nedró Zoltán fül-orr-gége szakorvos (KK Kenézy Gyula Campus, Fül-Orr-Gége, Fej- és Nyaksebészeti Osztály), Négyesi Gábor egyetemi adjunktus (TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék), Némethy Katalin ügyintéző (UNIPASS Kártyamenedzsment Központ),

Oláh László egyetemi adjunktus  (TTK Kísérleti Fizikai Tanszék), Oláh Zsuzsanna ügyintéző (Tudományos Igazgatóság), Ozsváthné Karap Zsuzsanna ügyvivő-szakértő (EK Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Iroda), Pásztorné Jékel Judit nyelvtanár (Idegennyelvi Központ), Pető Ildikó főiskolai docens (GYGYK), Petró Leonárd főigazgató-helyettes (DEENK), Pongrácz András egyetemi docens (TTK Algebra és Számelmélet Tanszék), Remenyik Éva egyetemi tanár (ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék), Rusinné Fedor Anita főiskolai tanár (EK Társadalomtudományi Tanszék),

Sankó Gyula adjunktus (BTK Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvpedagógiai és Szakmódszertani Tanszék), Szabó Sándor egyetemi docens (KK Idegsebészeti Klinika), Szentkirályi István klinikai szakorvos (KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet), Szűcs Edit Gizella egyetemi tanár (MK Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék), Takács István egyetemi docens  (KK Sebészeti Klinika), Turchányi Béla László tanszékvezető egyetemi docens (ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék), Ujhelyi László egyetemi docens (ÁOK Belgyógyászati Intézet), Wolf Ervin egyetemi docens (ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)

Sajtóiroda