A Debreceni Egyetem több kiváló oktatója és munkatársa részesült elismerésben a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. A legmagasabb állami kitüntetéseket Magyarország köztársasági elnöke adományozza. A járványhelyzet miatt a most odaítélt kitüntetéseket csak később vehetik át a díjazottak.

A nemzeti ünnep alkalmából Széchenyi-díjat vehet át Szöllősi János vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Biofizikai Tanszékének egyetemi tanára. Az elismerést a Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a sejtmembránon keresztül lejátszódó jelátviteli folyamatok modern biofizikai módszerekkel történő vizsgálata terén elért kutatási eredményei, valamint a biofizikai, illetve sejtbiológiai oktatásban végzett magas szintű munkája, továbbá kiemelkedő tudományszervezői tevékenysége elismeréseként kapta.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést ítéltek oda az agrár-felsőoktatás területén folytatott több mint négy évtizedes, kimagasló színvonalú kutatói és oktatói munkája, valamint a Debreceni Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét erősítő, sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként Nagy János Széchenyi-díjas agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézetének egyetemi tanára, az egyetem korábbi rektora részére.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetését veheti át a néprajztudomány területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, lelkiismeretes oktatói és eredményes vezetői tevékenysége, valamint példaértékű tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként Bartha Elek etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta a Debreceni Egyetem több kiváló oktatója, kutatója.
A Debreceni Egyetem magas színvonalú gazdaságtudományi képzésének megteremtésében vállalt kimagasló szerepe, valamint kiemelkedő kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként veheti át a kitüntetést Berde Csaba, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete Vezetéstudományi nem önálló Tanszékének egyetemi tanára.

A büntetőjog, a viktimológia, illetve a resztoratív igazságszolgáltatás területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő kutatói, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint eredményes egyetemi vezetői és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként Görgényi Ilona jogász, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézetigazgatója és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára.

Kovácsné Szabó Éva Anna, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika Rehabilitációs Osztályának főorvosa több évtizedes, magas színvonalú gyógyítómunkája, valamint a gyermek mozgásszervi rehabilitációs ellátás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést.

A lovagkereszttel ismerték el Nagy Géza okleveles agrármérnök, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Regionális Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézete Vidékfejlesztési és Regionális Gazdaságtani nem önálló Tanszék nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanárának a gyepgazdálkodás és a vidékfejlesztés területén folytatott, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói munkáját, valamint kiemelkedő vezetői tevékenységét.

A színvonalas gyógyítómunkája, valamint az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége és közéleti szerepvállalása elismeréseként kapta a kitüntetést Novák László idegsebész, neurológus, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának egyetemi docense.

Zsombik László, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetének igazgatója, tudományos főmunkatársa a magyar mezőgazdaság fejlesztéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló, több évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként veheti majd át a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata elismerésben részesült a kolloidkémia területén végzett kimagasló színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkájáért Novák Levente biológus, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének adjunktusa, valamint Váradi Judit zongoraművész, művészeti menedzser, a  Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyetemi docense, a Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Karának óraadója, aki a Debreceni Egyetem, illetve Debrecen város kulturális életét gazdagító több évtizedes koncertszervezői tevékenysége, valamint jelentős oktatói munkája és szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként veheti át az állami kitüntetést.

A kitüntetések adományozásáról szóló határozat a 2021. március 15-i Magyar Közlönyben jelent meg, a járványhelyzet miatt ugyanakkor az odaítélt állami elismeréseket későbbi időpontban adják át.

Sajtóiroda-ÉE