A Debreceni Egyetem mind a 14 karán elkezdődött a távoktatás március 23-án. A veszélyhelyzet miatt elrendelt új rend az intézményben mintegy 30 ezer hallgatót és több mint ezerötszáz oktatót érint. A Szenátus döntése nyomán a tavaszi félév – szükség esetén – meghosszabbítható augusztus 31-éig.

- Minden karunkon, minden szakon időben lezajlott a távoktatás bevezetése, az első napokban csupán néhány informatikai problémát kellett megoldani, az eddig megszokotthoz képest többszörös forgalomnövekedés miatt. A Debreceni Egyetem több mint kétszáz képzésén tértek át az oktatók a digitális formára – jelentette ki Bartha Elek. Az intézmény oktatási rektorhelyettese a hirek.unideb.hu-nak elmondta, hogy az intézmény számos karán a képzések egy része már korábban is rendelkezett elektronikus tananyaggal a Moodle elearning keretrendszerben, így azoknál csak a speciális körülményekhez történő adaptálást kellett megvalósítani. A legtöbb egységnél az előrehozott tavaszi szünet alatt véglegesítették az első néhány hét tananyagát, és az oktatás mellett jelenleg is folyamatos a tananyagfejlesztés.

A távoktatásra való átállás miatt megsokszorozódott az e-learning rendszer kihasználtsága. Korábban egy átlagos héten mintegy 5000 felhasználó 131 ezer alkalommal jelentkezett be, ez a forgalom a távoktatás első hetében megötszöröződött: 25 ezernél több személyt és 401 ezer bejelentkezést regisztráltak a hálózatban, jelentősen, hozzávetőlegesen 1200%-ra megnövekedett használati idő mellett. A csúcsidőszakban átlagosan 2800-3000 felhasználót szolgál ki egyszerre a rendszer, míg ezt az időszakot megelőzően átlagosan 300 volt a maximum. Meg kell említeni, hogy a hivatalos e-learningben alkalmazott rendszerek mellett az oktatók és hallgatók egyéb kommunikációs csatornákat is használnak az egymással való kapcsolattartásban, becslésünk szerint további 20-25% nagyságrendben, azokat viszont nem tudja mérni az egyetem.

- A képzések sajátosságaihoz igazodva az egyes szakoknál eltérő technológiát vesznek igénybe az oktatók, attól is függően, hogy mennyire elméleti, vagy gyakorlati jellegű az adott kurzus. Az intézmény Multimédia és E-learning Technikai Központjának támogatásával a Moodle keretrendszerében többféle lehetőség áll az oktatók rendelkezésére. A hagyományosabb prezentációk és segédanyagok megosztása mellett sok képzési területen népszerűek az interaktív kapcsolatot jelentő webináriumok, illetve a különböző szoftverek révén megvalósítható online konzultációk. Utóbbiakat használják az oktatók és a hallgatók a szakdolgozatok és diplomamunkák készítéséhez kapcsolódó egyeztetések során is – sorolta Bartha Elek.

Az oktatási rektorhelyettes hozzátette: az egyetem Tanárképzési Központja is átállt a távoktatási munkaformára. Mivel az előre hozott tavaszi szünetig csupán néhány hallgató teljesítette a kötelező tanítási gyakorlatot, ezért az osztatlan, a rövidciklusú és a szakmai tanárképzésben a 20219/20-as tanév II. félévében gyakorlaton lévő hallgatók bekapcsolódtak a köznevelés digitális átállásába.

Az oktatási rektorhelyettes kitért rá, hogy a Szenátus március 27-ei ülésén megszavazott tanévbeosztás-módosítás lehetővé teszi, hogy a hallgatók minden szakon sikeresen teljesíteni tudják a tavaszi félévet. Az egyetem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulmányi haladás, a záróvizsgák teljesíthetősége adott legyen.

- A képzéseknél igyekszünk átalakítani a struktúrát: van, ahol például előre lehet hozni az elméleti részeket, a gyakorlatibb jellegű órákat pedig a tanév későbbi részére halasztjuk. Ugyanakkor felkészülünk arra, hogy a 2019/2020. tanév tavaszi félévét a veszélyhelyzetben kialakítandó feltételrendszer alapján kell befejezni. Éppen ezért a szenátusi határozat értelmében a hallgatók személyes jelenlétét igénylő szakmai gyakorlat, vizsga, egyéb oktatási tevékenység megszervezése esetében a tavaszi félév időtartama meghosszabbítható 2020. augusztus 31-ig – tájékoztatta a hirek.unideb.hu-t Bartha Elek rektorhelyettes.

Fontos tudni, hogy a tanulmányi időszak meghosszabbítása egy lehetőség a hallgatók számára az említett teljesítésekhez, de nem jár a tanulmányi félév olyan jellegű meghosszabbításával, ami az ösztöndíjrendszert megváltoztatná, kiterjesztené.

Sajtóiroda - TPL