Frissdiplomás bölcsészek a Debreceni Egyetemen

A végzősök hatalmas száma miatt három diplomaosztót is tartott a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A Főépület Díszudvarán június 28-án, pénteken rendezett ünnepségeken több mint hétszáz végzős vehette át oklevelét. Az eseményeken kari kitüntetéseket és a Hallgatói Önkormányzat elismeréseit is átadták.

Alapképzésben nappali és levelező tagozaton 372, mesterképzésben 160, osztatlan tanárképzés keretében 98, rövid ciklusú tanári mesterképzésben 19, szakirányú továbbképzés keretében 120, összesen 769 jelölt tett sikeres záróvizsgát, és felelt meg a diplomaszerzés követelményeinek. 

- Elérkezett végre az a pillanat, amikor diplomájukat átvéve csatlakozhatnak az intézményben végzett bölcsészek népes táborához. 110 éve, a jogelőd Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetemen az 1914-es első tanévben az akkori Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karon – amely az egyetem történetében egyedüliként töretlenül, megszakítás nélkül működik mind a mai napig – mindössze 31 hallgató tanult 12 oktató – ahogy akkor mondták, tanerő – irányításával. A kar diákjainak száma jelenleg már háromezer, akik oktatóikkal együtt élvezhetik azt a kiváltságos helyzetet, hogy az intézmény patinás Főépületébe léphetnek be nap mint nap – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Keményfi Róbert.

A DE BTK dékánja kiemelte: a frissdiplomások még csak hosszú útjuk egyik – igaz jelentős – állomásánál tartanak, sikeresen befejezték tanulmányaikat és átvehetik diplomájukat, ami papíron is tanúsítja a befektetett munkát. 

- De amint elmúlik az öröm pillanata, máris jön a következő állomás: tanuljak tovább, maradjak az egyetemen, válasszam az oktatói, a tudományos pályát vagy inkább munkába álljak? – tette fel a kérdést Keményfi Róbert.

- Döntsenek bárhogy, soha ne felejtsék, amit a Debreceni Egyetem diákjaként tanultak, hogy az itt megszerzett tudást magukkal viszik, hasznosítják és tovább is adhatják a következő generációnak – zárta beszédét a dékán.

A diploma átvételét megelőzően a végzősök közösen tettek esküt: „… Hivatásomhoz és az Alma Materhez mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Minden erőmmel arra törekszem, hogy a Debreceni Egyetemen megszerzett tudás alkalmazásával hazám felvirágzását előmozdítsam.” – hangzott a hagyományos szöveg.

Az okleveleket Bartha Elek oktatási rektorhelyettestől, Keményfi Róbert dékántól és Takács Levente dékánhelyettestől vehették át a frissdiplomások.

Az ünnepségeken kari elismeréseket is átadtak.

Oktatói és kutatói munkássága elismeréseként a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa címzetes egyetemi docensi címet adományozott Sári Zsolt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre főigazgató-helyettese számára.

A Bölcsészettudományi Kar Emlékérme kitüntetésben részesült a kar érdekében végzett munkásságáért Pintér Ákos egyetemi tanár, korábbi intézményvezető, valamint több évtizedes oktatási és tudományos tevékenysége, elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Nyelvtudományi Intézet egyetemi tanára, Maticsák Sándor.

A Bölcsészettudományi Kar Elismerő Oklevele kitüntetést vehetett át kiemelkedő szakmai munkájáért és a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken végzett közösségi tevékenysége elismeréseként Reszegi Katalin egyetemi docens, valamint Kovács László Erik ügyvivő-szakértő a Konfuciusz Intézet érdekében végzett hatékony és kimagasló munkájáért.

A Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Dicsérete kitüntetésben részesült Balázs Katalin, a Pszichológiai Intézet adjunktusa kiváló oktatási, közösségszervezési, koordinátori és kutatócsoport-vezetői, Csákó Juliánna, a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium német szakos tanára kiváló mentortanári, Szilágyi-Asztalos Gyöngyi, a Felsőoktatási, Képzésfejlesztési és Minőségbiztosítási Igazgatóság igazgatója az elmúlt években a Bölcsészettudományi Kar érdekében végzett tevékenysége, Telenkó Bazil Mihály, a Néprajzi Tanszék tudományos segédmunkatársa kiváló oktatás- és tudományszervezői, valamint tudománynépszerűsítő, és Cui Xianjun, a Konfuciusz Intézet kínai igazgatója ötéves kiváló igazgatói munkája elismeréseként.

A Debreceni Egyetem Rektora eredményes és lelkiismeretes munkájáért Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott Borbély István angol-történelem tanárszakos hallgató, a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzat korábbi alelnöke és Molnár Dóra, a Doktorandusz Önkormányzat irodavezetője számára.

 A Debreceni Egyetem Kiváló Hallgatója kitüntetésben részesült Tímár Csenge Mária magyar nyelv és irodalom-történelem és állampolgári ismeretek tanára osztatlan mesterszakos hallgató.

Az ünnepségeken vehették át külön tanulmányi teljesítményük elismeréseként okleveleiket és tanúsítványaikat azok a hallgatók, akik sikeresen vettek részt a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában, illetve a Hatvani István Szakkollégium és a Bán Imre Kultúratudományi Szakkollégium képzéseiben.

Az intézményi és a kari Hallgatói Önkormányzat munkájában résztvevők a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Elismerő Oklevele, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökének és Alelnökének Elismerő Oklevele, valamint a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata Elnökségének Elismerő Oklevele kitüntetésben részesültek.

Sajtóközpont – BZs