Eredményesen lezárult a Klinikai Központ szervezeti integrációja

Befejeződött a Debreceni Egyetem Klinikai Központ történetének legjelentősebb strukturális átalakítása. A 2021. január elsején kezdődött integráció során szervezeti, szakmai és infrastrukturális fejlesztések valósultak meg annak érdekében, hogy az elmúlt évek nagy ívű, dinamikus fejlődése még szélesebb körben, még magasabb szinten folytatódjon. Az integráció eredményeként a több mint 100 éves múltra visszatekintő Klinikai Központ hazánk, s a közép-európai régió egyik legmeghatározóbb egészségügyi intézményévé vált. A Klinikai Központ elnökével, Szabó Zoltán professzorral az elmúlt három év eredményeiről és kihívásairól, valamint a kitűzött célokról, feladatokról beszélgettünk.

Hogyan kezdődött az integrációs folyamat? 
A Klinikai Központ történetének legnagyobb rendszerátalakítására kaptam felkérést 2021-ben, mely jelentős kihívást, egyben vissza nem térő lehetőséget jelentett számomra. Elnöki szerepvállalásom legfőbb célja a betegellátás optimalizálása és töretlen fejlesztése. E törekvés mentén egy egységes vezetésen és szakmai irányelveken, szigorú szakmai protokollon alapuló, a korábbinál is színvonalasabb gyógyító munka feltételeit teremtettük meg, megcélozva ezáltal a legmagasabb szintű, az európai élvonalba tartozó betegellátást. A folyamat 2021. január elsején a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház integrációjával kezdődött. Az átalakulás első jele a névváltozás volt, hiszen a Klinikai Központon belül létrejött a Kenézy Gyula Campus, illetve a Nagyerdei Campus. A dinamikusan, tervszerűen lezajlott integráció eredményeképp a szakmai elvárások mentén új, önálló klinikákat alapítottunk, optimalizáltuk és egyértelműsítettük a betegutakat, a párhuzamosságok megszüntetésének igényével. A szakrendelések működését támogató új szervezeti egység, a Betegirányító Központ létrehozásával új szintre emeltük a betegtájékoztatást, a páciensekkel történő kommunikációt. Mindezen intézkedések célja a betegelégedettség, valamint a betegellátás biztonságának és minőségének növelése, a klinikai szakellátásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőség elvét szem előtt tartó megkönnyítése volt.  

Mérföldkő jelentőséggel bír, hogy a csaknem hároméves integrációs folyamat során több, önálló klinika megalapítását is bejelentették. Melyek ezek, és mi indokolta a megalapításukat? 
Kiemelkedő eredményünk a Magyarországon modellértékűnek számító önálló Gasztroenterológiai Klinika létrehozása. A klinika megalapítása egy folyamatos szakmai fejlesztés fontos állomása. A gasztroenterológia az orvostudomány rendkívüli mértékben fejlődő területe. Folyamatosan emelkedik a különböző gyomor- és bélrendszeri problémákkal orvoshoz fordulók száma, az egyre növekvő betegigényeket az önálló klinika létrehozásával a legmagasabb színvonalon kívánjuk szolgálni. Ennek érdekében a klinika egy új épületrészben, nívós infrastrukturális környezetben kezdhette meg működését. Jelentősen fejlesztettük az endoszkópos eszközparkot és a májbetegségek diagnosztikáját. 

Utóbbi érdekében egy speciális májvizsgálati módszert is bevezettünk, s az ehhez szükséges Fibroscan készüléket is beszereztük. A Gasztroenterológiai Klinika már megalakulását követően nemzetközi elismerést szerzett, amelyet a további fejlesztési irányokkal szeretnénk megerősíteni. Az önálló Reumatológiai Klinikát is a fokozódó betegigények hívták életre. Rohamosan emelkedik ugyanis a különböző kopásos és gyulladásos ízületi rendellenességgel orvoshoz fordulók száma. A szakterület a degeneratív reumatológia betegségek mellett napjainkban már magába foglalja a gyulladásos és immunológiai-reumatológiai kórképeket is. Az elmúlt harminc évben olyan innovatív terápiák jelentek meg, amelyek az orvostudomány élvonalába emelték e szakterületet, ezért világszerte – így hazánkban is – elfogadott szakmai szemléletté vált a reumatológia önállóvá válása.

Az integráció keretében megvalósult a Kenézy Gyula Campuson működő szervezeti egységek klinikai rangra emelése, melynek eredményeképp részben centralizált, részben pedig kétpólusú ellátás jött létre.  
Az integrációnak köszönhetően a betegellátó tevékenység közel 65 százaléka egypólusúvá vált. Azokon a területeken, ahol a kiterjedt gyógyító és betegellátó tevékenység miatt nem volt erre lehetőség, egységes szakmai és vezetői szemlélet, valamint azonos klinikai elvek szerint működő kétpólusú rendszert hoztunk létre, ahol a klinikaigazgatók vezetői tevékenységét szakmai koordinátorok segítik. A kétpólusú klinikák közül szeretném kiemelni – mint alapítója és igazgatója – a Sürgőségi Klinikát, mely a Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Betegellátó Osztályának beolvadásával az ország egyik legnagyobb sürgősségi betegellátó központjává vált, és a legmagasabb progresszivitási szintnek megfelelően, vármegyénk határain is túlmutatva, közel 1.5 milliós felnőtt populáció ellátását biztosítja. A 2021. június óta új épületben működő Sürgősségi Klinika Nagyerdei Campus telephelyén a korábbihoz képest immáron négyszeres kubatúra áll rendelkezésre a betegek legmagasabb szintű sürgősségi ellátásának biztosítására. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a kivizsgálásra szorulók gyors diagnosztikáját korszerű röntgen, ultrahang és CT laboratórium szavatolja. Szintén kétpólusú modell szerint – azaz két telephelyen, a Nagyerdei és a Kenézy Gyula Campuson –, de egységes klinikai rendszerben működik a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, a Reumatológiai Klinika, a Sebészeti Klinika, a Neurológiai Klinika, az Urológiai Klinika, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, valamint a diagnosztikai tevékenységet ellátó Orvosi Képalkotó Klinika és a Pathológia.  
A centralizált szervezeti egységek közül kiemelendő a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, mely a korábbi kétpólusú ellátás helyett valódi központosítást eredményező egypólusú betegellátást biztosít a Nagyerdei Campuson. Az összevonás sikerességét jelzi, hogy folyamatosan nő a betegek elégedettsége.

A legmagasabb szintű fül- orr- gégészeti sebészeti ellátás biztosítása érdekében több fejlesztést is végeztünk, többek között korszerűsítettük a műtőblokkot, lehetőséget biztosítva új műtéti típusok bevezetéséhez és a várakozási idő csökkentéséhez. Egypólusú klinikaként működik az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika is, mely 2021-ben költözött a Klinikai Központ Nagyerdei Campusáról a Kenézy Gyula Campusra, az egykori Kenézy Kórház rehabilitációs osztálya pedig a klinika részévé vált. A klinika folyamatosan bűvölő eszközparkkal nyújt sokrétű ellátást a mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegeknek. Az integrációban további fontos célkitűzés volt az egységes Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika létrehozása és ehhez kapcsolódóan a klinikai szakpszichológiai ellátás átalakítása is. Megalakult a Klinikai Szakpszichológiai Központ, amely biztosítja, hogy szakpszichológusok segítsék a betegek lelki felépülését és gondozását, így jelentősen hozzájárulva a szomatikus kórképek komplex szemlélet szerint történő gyógyításához. A központ működéséhez a Kenézy Gyula Campus Bartók Béla úti telephelyén színvonalas helyszín ad otthont, ahol a szakmaterület felügyelete, illetve a pszichológusok képzése és továbbképzése egyaránt megvalósul. Ugyancsak a Kenézy Campuson jött létre az egységes Ortopédiai és Traumatológiai Klinika és annak részeként a Szeptikus Osztály, amely lehetőség biztosít a fertőzött sebekkel ápolt páciensek korábbinál magasabb színvonalú ellátására. 

A Debreceni Egyetem sokat tesz azért, hogy a betegellátás minősége, hatékonysága javuljon. Milyen szakmai fejlesztésekre, orvosszakmai átalakításokra került sor a közelmúltban? 
Nehéz feladat felsorolni mindazokat az intézkedéseket, fejlesztéseket, melyek az elmúlt három esztendő fejlesztési tevékenységét jellemzik, mégis szeretnék néhány eredményt – a teljesség igénye nélkül - kiemelni. A nőgyógyászati és urológiai szakmákhoz kapcsolódóan a meddőségi ellátás fejlesztése fontos feladat volt az integráció során.

Törekvéseink eredményeként megnyílt az országban egyedülálló Meddőségi Központ, az átfogó nőgyógyászati és urológiai-andrológiai diagnosztikát és kezelést biztosító betegellátó egység. A modern infrastrukturális feltételekkel és európai színvonalú eszközparkkal ellátott centrumban lehetőség van a gyermekre vágyó, de sikertelen gyermekvállalással küzdő párok mindkét tagjának kivizsgálására. Az Egyetem sugárúti villában kialakított minőségi környezetben a családalapítás előtt állók az eddigieknél gyorsabban juthatnak hozzá a szükséges kivizsgáláshoz és kezeléshez, s amennyiben szükséges, Klinikai Központunk Nagyerdei Campusán, az Asszisztált Reprodukciós Centrumban, az in vitro fertilizáció, azaz a lombik-program lehetősége is rendelkezésre áll. 
A Kenézy Gyula Campuson hoztuk létre az Egynapos Sebészeti, illetve az Egynapos Szemészeti Központot. A rövid bennfekvéssel járó beavatkozások iránti betegigény kiszolgálása, a várólisták hatékony csökkentése érdekében kiemelt cél volt az egynapos ellátás megerősítése. Az új betegellátó egységeinkben az infrastruktúra és az eszközpark fejlesztése folyamatos. Az integrációs folyamat részeként nagymértékben átalakult a belgyógyászati tevékenység is. Ennek keretében klinikai rangra emelkedett a Kenézy Gyula Campuson működő korábbi Belgyógyászati Osztály, így az immáron négy épületben működő Belgyógyászati Klinika mind méretében, mind pedig a szakorvosok, vezető oktatók számában Magyarország egyik legnagyobb belgyógyászati intézményévé nőtte ki magát. A több mint 500 ágyas klinikán 10 szakmaspecifikus részleget hoztunk létre. 
A fejlesztés további fontos irányát jelentette a Kenézy Gyula Campuson működő Belgyógyászati Klinika „D” épületben kialakított szubintenzív osztály, ahol a súlyos állapotú betegek kezelésére is lehetőség nyílik.

Kiemelendő az Urológiai Klinika is, amely többek között az endoszkópos módszerekkel végzett sebészi beavatkozások területén nyújt hazai és európai szinten is kiemelkedő teljesítményt. A kiváló szakmai munkát az eszközpark folyamatos korszerűsítésével is támogatja a Klinikai Központ. Szükséges megemlíteni a Bőrgyógyászati Klinika teljesítményét is, különös tekintettel az égési centrum feladatkörére, amely a Klinikai Központ regionális szerepét is erősíti. A centrumban 25 ágy, valamint 4 intenzív betegágy található, önálló műtővel rendelkezik, és olyan korszerű eszközökkel is büszkélkedhet, mint az égés mélységét megállapító lézerkészülék. 
A képalkotó diagnosztikai tevékenység folyamatos fejlesztése a Klinikai Központ minőségi betegellátási tevékenységének fundamentuma. Az integrációval az egyik legnagyobb szervezeti egységgé vált az Orvosi Képalkotó Klinika, amely diagnosztikai tevékenységével segíti a betegágy melletti döntések meghozatalát, és kiemelt szerepe van a különböző intervenciós radiológiai beavatkozások területén, így például a stroke-ellátásban.

A klinikán nemrégiben kezdte meg működését a mintegy fél milliárdos, nagyrészt pályázati forrásból beszerzett legújabb MR-készülék. Növelve a diagnosztikai folyamatok pontosságát, és csökkentve a várakozási időt, az eszköz lehetőséget biztosít arra, hogy használatával az eddiginél több beteg diagnosztikai vizsgálatát végezhessék el szakembereink. A még magasabb színvonalú diagnosztikai háttér biztosítása érdekében az Orvosi Képalkotó Klinika Emlőcentrumába is beszereztünk egy új mammográfiás készüléket. A Tüdőgyógyászati Klinika vonatkozásában hangsúlyozandó, hogy az eddig is magas színvonalú betegellátó tevékenységet sikerült tovább erősíteni az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel való szakmai összefogás révén, amely a gyógyítás mellett az oktatásra és a kutatásra is kiterjed. A Szemklinika – megerősítve regionális ellátáshoz kapcsolódó szerepkörét – új eszközökkel, műtővel, modern műtéti technikák bevezetésével öregbíti a Klinikai Központ hírnevét, ahol a világ egyik legjobb szemészeti operációs mikroszkópját használják a szakemberek, műtét közbeni optikai koherencia tomográfiás felvétellel és 3D-opcióval. Fontos változás volt, hogy az végtagsebészeti részleget az időközben kétpólusú ellátást biztosító Sebészeti Klinikához csatoltuk és ott önálló műtőblokkot hoztunk létre, amely jelentősen javította a végtagi keringési zavarban szenvedők és végtagsebészeti beavatkozásra szorulók sebészeti ellátását. Új helyen, a Nagyerdei Campuson folytatódhat a hospice ellátás, melynek eredményeként a betegek méltó életvégi gondozásban, orvosi kezelésben részesülhetnek. Az új környezet a korábbinál is színvonalasabb ellátást tesz lehetővé. 

Az elmúlt időszakban a Klinikai Központ Vezetősége az infrastrukturális fejlesztésekre, korszerűsítésekre is kiemelt hangsúlyt fektetett. Melyek a legfőbb eredmények, és milyen további fejlesztések várhatók? 
Szakmai fejlesztési tevékenységünk egyik központi eleme az eszközpark modernizálása, hiszen e nélkül elképzelhetetlen az európai élvonalba tartó betegellátás kialakítása. Kiemelem az Onkoradiológiai Klinikát érintő több mint kétmilliárd forint értékű beruházást, melynek keretében új sugárterápiás berendezéseket és tervezőrendszereket szereztünk be.

A fejlesztés eredményeként a legnagyobb pontossággal és hatékonysággal, regionális centrumként, kiválósági központként tudjuk az onkológiai betegek sugárterápiáját biztosítani. Az Onkoradiológiai Klinika 3400 négyzetméteres épületének átadásával valóra vált a régóta tervezett centralizált onkológiai és onkoradiológiai ellátás. Jelentős műszeres fejlesztések voltak az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikán is. Az országos hírű centrum különleges profilja a daganatsebészet, a fejlődési rendellenességek sebészeti ellátása, valamint a baleseti sérülések sebészi kezelése. A folyamatban lévő beruházások közül szükséges megemlíteni az év végére elkészülő új Gyermeksürgősségi Központot, mely az utóbbi évek fejlesztési tevékenységének egyik kiemelkedő eredménye. Az újonnan megépülő klinikai egység reményeink és elvárásaink szerint a jelenleginél is színvonalasabb, valós 21. századi feltételeket fog teremteni a gyermekek sürgősségi, baleseti és sebészeti ellátásához. Több készülékkel gazdagodott a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika eszközparkja is, kiemelve egy nagyrészt pályázati forrásból beszerzett, intervenciós beavatkozások végzésére optimalizált katéteres laboratóriumi angiográfiás készüléket. Hamarosan egy olyan úgynevezett hibrid-műtőt is átadhatunk, ahol a szívkatéteres beavatkozásokat a korábbinál is magasabb színvonalon lehet elvégezni, megfelelő hátteret biztosítva az ehhez kapcsolódó szívsebészeti beavatkozásoknak is. Ugyancsak év végére valósulhat meg a robotsebészeti fejlesztés is, melynek érdekében műtőt alakítunk ki a Sebészeti Klinikán, ahol négy szakma képviselői, a sebészek, a nőgyógyászok, az urológusok és a fül-orr-gégészek fognak robot-asszisztált beavatkozásokat végezni. A robottechnológia bevezetésével lehetőségünk lesz rendkívül pontos, precíz műtéti technikák alkalmazására, amelyektől a bennfekvési idő és a szövődményráta csökkenését és a betegelégedettség további javulását reméljük. Szintén a Sebészeti Klinikán kap helyet egy olyan műtő, ahol elsősorban onkológiai- és emlősebészeti beavatkozásokat végeznek majd. 

A szervezeti átalakulások is szükségessé teszik, hogy a betegek minél szélesebb körű, naprakész tájékoztatást kaphassanak az ellátásokról. Milyen innovációk valósultak meg a páciensekkel történő kommunikációt érintően? 
Az integrációs folyamat lényeges elemeként új szintre emeltük a betegekkel való kommunikációt. A járó- és fekvőbeteg ellátással kapcsolatos tájékoztatás hatékonyságának növelése, a szakrendelésekre történő gyorsabb bejutás érdekében létrehoztuk a Betegirányító Központot, amely segíti az előjegyzést és az információkérést. A központi telefonszám és az új e-mail cím bevezetésével (06 52 52 52 52, betegiranyitas@med.unideb.hu, bik@med.unideb.hu) egyszerűbbé vált az időpontkérés. Nagyon fontosnak tartjuk a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztését, de hiába törekszünk a lehető legmagasabb minőségre, ha a páciensek nem tudják, hogy kérdéseikkel, panaszaikkal hogyan kerülhetnek be legegyszerűbben az ellátórendszerbe. A Betegirányító Központ részeként létrehoztunk egy diszpécserszolgálatot, ahol fogadják a betegek hívását, elektronikus megkeresését, és segítenek abban, hogy a Klinikai Központhoz fordulók minél gyorsabban eljussanak a megfelelő szakemberhez, szakrendeléshez. A betegirányítás átalakításának létjogosultságát jelzi, hogy míg korábban a sikertelen telefonhívások aránya negyven százalék felett volt, mára ez két százalékra csökkent. 

Néhány szakterületen már most európai színvonalú sikerekről számolhatunk be. Melyek ezek? 
Büszkeséggel tölt el, hogy Klinikai Központunk kiemelkedő eredményei hazai és nemzetközi színtéren egyaránt felkeltették a figyelmet.

A teljesség igénye nélkül, rangos elismerésként értékeljük, hogy hazánk elsőként, 2017-ben megalakult Sürgősségi Klinikáját kelet-európai újraélesztési referenciaközponttá választották, a Gasztroenterológiai Klinika pedig a Ritka Májbetegségek ​Európai Referenciahálózatának teljes jogú tagjává vált. A Mellkassebészek Európai Társasága a legmegbízhatóbb együttműködő partnerének választotta a Sebészeti Klinika Mellkassebészeti Részlegét, a Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika pedig a Strukturális Szívbeavatkozások Kiválósági Központja​ díjat kapta meg. Családbarát Kórházi Innovációs díjban részesült a Gyermekgyógyászati Klinika​, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika pedig a szervdonációt segítő kimagasló tevékenységéért kapott több elismerést.

A Kardiológiai és Szívsebészeti Klinikán kimagasló teljesítményét demonstrálja annak a világszínvonalú katéteres eljárásnak a bevezetése is, mely az országban még újdonságnak számít. Az Onkoradiológiai Klinika fejlesztési tevékenységének eredményeként Kiválósági Központ elismerésben részesült. Mindezek mellett számos további jelentős eredmény járul hozzá a Debreceni Egyetem és a Klinikai Központ hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez. 

Az integrációs folyamat mellett a koronavírus-járvány is számos kihívást rejtett magában. Hogyan értékeli a Klinikai Központ járványkezelését? 
Intézményünk a kezdetektől fogva elkötelezetten, kiemelkedő eredményekkel vett részt a világméretet öltő koronavírus-járvány elleni küzdelemben. Már a járványhullám elején tisztában voltunk azzal, hogy egy olyan betegséggel van dolgunk, amely emberek millióit fogja érinteni, és rövid időn belül nagyon sok súlyos állapotú beteg fog megjelenni az egészségügyi ellátórendszerben. Ezt időben felismerve Klinikai Központunkban jelentős infrastrukturális fejlesztéseket, átalakításokat és eszközbeszerzéseket végeztünk. Kiemelendő, hogy az Infektológiai Klinikán speciális légtechnikával felszerelt új kórtermeket alakítottunk ki és modern betegmegfigyelő monitorrendszert telepítettünk az épületbe.  A hatékony intézkedéseknek és felkészült szakembereink áldozatos szerepvállalásának köszönhető, hogy a járvány kezelésében országos és európai mércével is kiemelkedő eredményeket értünk el. A járványkezelés tapasztalatai alapján a Debreceni Egyetem és a Klinikai Központ Vezetősége azt is felismerte, hogy a járványok megelőzése és sikeres kezelése strukturált, komplex megközelítést, és további rendszerfejlesztést igényel. E szemlélet jegyében 2022. november 15-én megalakult a Járványügyi Koordinációs Központ. Az intézmény a debreceni és a régiós járványügyi ellátás szervezése mellett országos szintű egyeztetést, koordinációt végez, részt vesz a járványügyi központok működésének összehangolásában, vizsgálja a járványügyi adatokat és egyeztet az irányító szervekkel, segítve a fertőző betegségek hatékonyabb megelőzését és kezelését. A szakmai tevékenység magában foglalja az ellátásszervezést és a terápiás döntések felülvizsgálatát, folyamatosan elemzi az védőoltással összefüggő adatokat. Felismerve azt, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett betegek utógondozása a COVID-19 pandémia elleni eredményes küzdelem kulcsfontosságú része, a Klinikai Központ úttörő kezdeményezésként, 2021. március 1-én elindította a poszt-COVID szindrómában szenvedő páciensek számára kialakított interdiszciplináris ellátási formát, a Poszt-COVID Szakambulancia Hálózatot. A Poszt-COVID ellátórendszer 11 szakma részvételével a COVID-19-megbetegedéssel összefüggésbe hozható panaszokkal küzdő betegek kivizsgálását, gondozását és rehabilitációját szolgálja. A szakambulancia hálózat működése során nyert adatok és a betegek visszajelzései bennünket igazoltak, meggyőző eredményeink Magyarországon és a határon túl is felkeltették a szakma érdeklődését. 

A jelen kiváló eredményei mellett a közeljövő kihívásairól is említést kell tennünk. Milyen további fejlesztések, szervezeti átalakulások várhatók? 
Az integráció nem ért véget a Kenézy Gyula Campus létrehozásával. A Berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház fenntartói joga 2023. július 1. napjától ugyanis a Debreceni Egyetemhez került, a Kórház pedig klinikai központunk Gróf Tisza István Campusaként működik tovább.

A Klinikai Központ vezetősége kiemelten kezeli a campus orvosszakmai fejlesztését, így Berettyóújfaluban egyedülálló ellátási formák kialakítását tervezzük. Ilyen lesz például az úgynevezett tartós lélegeztetési központ létrehozása is. Az elkövetkező időszakban mindhárom campusunkon várhatók olyan szakmai, szervezeti és infrastrukturális fejlesztések, melyek a betegellátás színvonalának és biztonságosságának növelését célozzák. Ezek már nem az úgynevezett „integratív átalakítások” részét fogják képezni, azonban elvárásunk szerint orvosszakmai, működési szempontból további előrelépést fognak eredményezni. Kiemelendő továbbá, hogy 2023. július 1. napjától kezdődően vármegyénk csaknem 150 védőnői feladatokat ellátó szakembere került Klinikai Központunk kötelékébe, mely szakmai tevékenységünk újabb színfoltját jelenti, elősegítve gyógyító munkánk további szakmai kiteljesedését. 

Milyen számadatokkal jellemezhető az újonnan létrehozott integrált Klinikai Központ? 
A szervezeti integráció eredményeként 3 klinikai campuson, 7700 dolgozó közreműködésével, több mint 3500 betegággyal létrejött Magyarország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, mely a progresszivitás legmagasabb szintjén mintegy hárommillió ember ellátásáért felel.  Az így kialakított szervezeti struktúra keretei között mintegy 25 klinika, 14 betegellátó osztály, 6 betegellátó központ és 9 diagnosztikai egység vesz részt a feladatok ellátásában. Az új, integrált klinikai betegellátó rendszer biztos alapot szolgáltat az egyetemi szerepvállalás részeként kiemelt fontosságú oktatási és kutatási tevékenység további fejlesztéséhez is, melynek elősegítése számomra rektorhelyettesi minőségemben is meghatározó jelentőségű. Az integrációban, az orvosszakmai fejlesztésekben és a COVID elleni erőfeszítések során nyújtott támogatásért köszönet illeti a Debreceni Egyetem és a Klinikai Központ vezetőségét, az Országos Kórházi Főigazgatóságot, a Minisztériumokat, és nem utolsó sorban a Klinikai Központ valamennyi munkatársát. Nélkülük nem lett volna sikeres ez a rendkívüli kitartást, áldozatkész és színvonalas szakmai szerepvállalást igénylő több éven át tartó fejlesztési folyamat.

Sajtóközpont - CzA