Legkiválóbb dolgozóit köszöntötte a Klinikai Központ

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ több mint negyven munkatársa vehetett át kitüntetést kimagasló és példamutató tevékenységéért az intézmény Semmelweis-napi ünnepségen. A pénteki eseményen Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke adta át az Elnöki Elismerő Okleveleket, a Klinikai Főorvosi Címeket, a Klinikai Központ Betegellátásáért Emlékérmet, valamint a Kiváló Orvos Kitüntetést és Jutalomdíjat az Elnöki Hivatal felújított tanácstermében.

Július 1-je Semmelweis Ignác, az orvostudomány egyik legkiemelkedőbb alakja, az „anyák és csecsemők megmentője” születésének évfordulója, egyben a magyar egészségügy napja. Az ebből az alkalomból rendezett pénteki ünnepségen Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: Semmelweis Ignác életműve számos tanulságot hordoz, és például szolgál mindenki számára. Egyetlen cél vezérelte, az embertársain való segíteni akarás. Következetesen ragaszkodott saját tudományos hitébe vetett bizonyosságához, mellyel emberi életek millióinak megmentéséhez járult és járul hozzá a mai napig. 

-    Semmelweis kétségtelenül maradandót alkotott. Állhatatosan, mérlegelés nélkül, saját egészségét és életét kockáztatva küzdött a legszebb és legnemesebb cél, az emberi élet védelme érdekében. Az orvostudomány egyik legszámottevőbb felfedezését tette, így az általa bevezetett klórvizes kézmosásnak köszönhetően drasztikusan csökkent a gyermekágyi láz okozta halálozás. „Salus aegroti suprema lex esto” – azaz a beteg üdve a legfőbb törvény. Úgy vélem, hogy a hivatásunk esszenciáját jelentő hippokratészi hitvallással méltán jellemezhetjük a nagy előd munkásságát és szakmai elkötelezettségét. Ez az az elv, amely mentén – Semmelweis hagyatékát megőrizve és tovább fejlesztve – mi is cselekszünk és cselekednünk kell nap mint nap, szem előtt tartva a betegellátó tevékenység töretlen fejlesztésének magasztos célját – emelte ki Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke.

A professzor hozzátette: a Klinikai Központ történetének korszakváltó négy évén van túl. 
-    Az integrált klinikai betegellátó rendszer létrehozásával az intézmény történetének legjelentősebb szervezeti átalakítása tavaly év végén befejeződött, melynek eredményeként a Klinikai Központ Magyarország és a közép-európai régió egyik legmeghatározóbb egészségügyi intézményévé vált. A szervezeti integráció befejezésével azonban az orvosszakmai és infrastrukturális fejlesztések tovább folytatódnak – ismertette a Klinikai Központ elnöke.  

A közelmúlt meghatározó eredményei között megemlítette a kardiológiai és szívsebészeti Hibrid Műtő átadását, a Szemklinikán a Cornea Ambulancia kialakítását, az új Gyermeksürgősségi Központ felavatását, illetve a Da Vinci robotsebészeti eszköz beszerzését, amely az általános sebészeti műtétek mellett az urológiai, a fül-orr-gégészeti és a nőgyógyászati beavatkozások biztonságos és még precízebb elvégzését teszi lehetővé. 

A Klinikai Központ elnöke úgy fogalmazott: a minőségi betegellátás azonban nem valósulhatna meg a szakmailag magasan kvalifikált dolgozók nélkül, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtva, mindennapi áldozatos tevékenységükkel, fáradhatatlanul állnak a betegek szolgálatában. 

Szabó Zoltán professzor kimagasló tevékenységük elismeréseként idén a Klinikai Központ harminc dolgozójának adott át Elnöki Elismerő Oklevelet és Jutalomdíjat (kitüntetettek névsora csatolva). 

A betegellátás (megelőzés-gyógyítás-diagnosztika) területén kiemelkedő, országosan elismert, példamutató szakmai munkájáért az intézmény kilenc szakembere kapott klinikai főorvosi címet (névsor csatolva). 

A Klinikai Központ Betegellátásáért Emlékérmet példamutató és kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Kanyári Zsoltnak, a Sebészeti Klinika klinikai főorvosának ítélték oda (méltatás csatolva).  


A Klinikai Központ Kiváló Orvos Kitüntetés és Jutalomdíjat az a szakorvos kaphatja meg, aki a Klinikai Központ céljainak elérése érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. A 2024. évi Semmelweis-nap alkalmából a Debreceni Egyetem Klinikai Központ vezetőségének döntése alapján a kitüntetésben Bodnár Zoltán, a Belgyógyászati Klinika Kenézy Gyula Campus „D” épület, Általános Belgyógyászat részlegvezető klinikai főorvosa részesült (méltatás csatolva). 

Sajtóközpont - CzA