A koronavírus-járvány kezdete óta a Debreceni Egyetem csaknem 1350 hallgatója vett részt valamilyen formában a járvány elleni védekezésben. Az önkéntes fiatalok a szűrésben, oltásban, ápolási és adminisztrációs feladatokban is folyamatosan segítik az egészségügyi dolgozók munkáját.

Széles körben, különféle területeken vetették be az elmúlt hónapokban az önként jelentkező egyetemistákat. A Debreceni Egyetem több karáról, legtöbben az Általános Orvostudományi Karról (ÁOK), az Egészségügyi Karról (EK) és a Népegészségügyi Karról (NK), valamint a Fogorvostudományi Karról  (FOK) és a Gyógyszerésztudományi Karról (GYTK) jelentkeztek a hallgatók.

Az ÁOK-ról már több mint ötszázan vállalták az önkéntes munkát a kórházakban, továbbá a mentőszolgálatnál. A kar vezetője úgy véli, a fiatalok eddig is a maximumot nyújtották és példát mutatnak.

- Hallgatóinkat tisztelet, elismerés és őszinte köszönet illeti. Komoly partnerek abban, hogy a tananyag és a gyakorlati kompetenciák átadása maradéktalanul megtörténhessen a képzés színvonalának és tartalmának megtartásával. Az online órákon részt vesznek, a szükséges jelenléti gyakorlatokon pedig lelkesen, fegyelmezetten dolgoznak. Az oktatással járó kihívások mellett a klinikai önkéntes munkák, valamint a kirendelések során felelősségteljes módon álltak és állnak helyt – emelte ki Mátyus László, a DE Általános Orvostudományi Kar dékánja.

Az önkéntes munkában a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karáról is részt vesznek a hallgatók, összesen több mint 180 fiatal kapcsolódott be a védekezésbe. A diákok a kórházi munkában ápolási feladatokat látnak el, az OMSZ munkatársait a szűrésben segítik, valamint a debreceni háziorvosok oltási tevékenységét támogatják.

- A Népegészségügyi Kar hallgatóinak aktív szerepvállalását a járványügyi védekezésben kiemelten fontosnak tarjuk, hiszen a képzésük alapozó részében megszerzik az egészségügyi szakdolgozói feladatok ellátásához szükséges összes kompetenciát, ez alkalmassá teszi őket a védekezésben való részvételre. A hallgatók az önkéntes munkájuk során a meglévő elméleti ismereteik mellé azokat a gyakorlati készségeket is elsajátítják, melyek támogatják az elhelyezkedésüket és a helytállásukat a munkaerőpiacon. A visszajelzések alapján a fogadó szervezetek elégedettek a hallgatóink felkészültségével és szakmai hozzáállásával – nyilatkozta a hirek.unideb.hu-nak Zsuga Judit, a DE Népegészségügyi Kar dékánja.

Az Egészségügyi Karról több mint kétszáz hallgató teljesít önkéntes szolgálatot. A fiatalok a nyíregyházi mentőállomáson, COVID-szűréseken dolgoznak, de emellett a kórházak COVID-osztályain, vagy más részlegeken segítenek az alapápolási feladatok elvégzésében. Néhány esetben az oltáshoz köthető adminisztrációs tevékenységben is részt vesznek.

- Mivel egészségügyi szakos hallgatókról van szó, ez az önkéntesség nemcsak hagyományos módon értendő, hanem segítő tevékenységnek, szakmai szocializációnak is tekinthető. Olyan tevékenységekben vesznek részt, amiket akkor végeznek majd, ha diplomás munkavállalókká válnak. Együtt dolgoznak a mentősökkel, a kórházi szakemberekkel, azokon az osztályokon is megjelenhetnek, ahol a gyakorlati idejüket fogják tölteni. Önkéntesként nem az oktatáshoz köthető szervezett tevékenységben vesznek részt, hanem szabadon dönthetnek arról, hogy vállalják-e a munkát vagy sem – hangsúlyozta Móré Marianna, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dékánja.

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatói közül 71-en csatlakoztak a járvány elleni védekezéshez. Tavaly elsősorban önkéntes gyógyszertári munkával segítették a közforgalmú gyógyszertárakat, ősszel, a járvány erősödésekor főként az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szűréseiben vettek részt, illetve a kórházakban adminisztrációs tevékenységeket is végeztek.

- A gyógyszerészhallgatók bizonyították, hogy az egészségügyben is számítani lehet rájuk vészhelyzetben. A jövő héten is 11 hallgatónk csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei OMSZ szűrő munkájához. Az önkéntes munka során olyan területeken szereznek gyakorlati tapasztalatot a hallgatók, melyeket korábban elméleti népegészségügyi, járványügyi tanulmányaik során sajátítottak el – nyilatkozta Vecsernyés Miklós, a DE Gyógyszerésztudományi Karának dékánja.

A koronavírus-járvány miatt leterhelt egészségügyi ellátó rendszer munkáját a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karának 93 hallgatója is segítette októbertől.

- Igazán embert próbáló időszak volt ez mindenki számára, de különösen a hallgatóinknak. Olyan feladatvállalásaik is voltak, melyek plusz terheket jelentettek számukra. Részt vettek az OMSZ mintavételezéseiben, illetve a pedagógusok decemberi koronavírus-tesztelésében. Méltán büszkék lehetünk rájuk, hisz a közben átalakult oktatási rendszerhez is gyorsan tudtak alkalmazkodni, partnerek voltak a digitális vagy akár a hibrid formájú oktatási rendszerre való átállásban. Nehézséget inkább a betegellátásban bekövetkező szigorú szabályozások és korlátozások jelentették nekik, de ezt is sikerült összehangolni az oktatással. Hallgatóink kellő jártasságot szereztek az infekciókontroll területén, hisz belecsöppentek a pandémia miatt a betegellátás nem éppen békeidőre jellemző szervezésébe, az átalakult betegellátásba, illetve a védőfelszerelések szabályos alkalmazása is rutinszerűvé vált számukra. Mindemellett talán cserébe egy életre szóló élménnyel és tapasztalattal gyarapodtak – emelte ki Bágyi Kinga, a DE Fogorvostudományi Kar dékánja.

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata (DEHÖK) és az egyetem vezetése között a járványügyi védekezés megszervezésében is folyamatos az együttműködés, az egyetemi járványügyi munkacsoport ülésein több hallgatói vezető is részt vesz.

- A Debreceni Egyetem kiemelten figyel arra, hogy egy önkéntes vagy kirendelt hallgató se kerülhessen hátrányos helyzetbe a tanulmányait illetően. A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata a tanulmányi ügyekben történt segítségnyújtás mellett anyagi juttatásokkal is támogatta a járvány megfékezése érdekében munkába álló hallgatókat. A DEHÖK kétféle többletjuttatást biztosított ösztöndíj formájában: egyrészt kiegészítette az állami díjazást annak ötven százalékával, másrészt pedig minden, a védekezésben részt vett hallgatónak egyszeri, 10 ezer forint összegű támogatást ítélt meg. A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata folyamatosan gyűjti a hallgatói visszajelzéseket, amelyeket rögtön továbbít az illetékesek felé – jegyezte meg Csont István, a DEHÖK elnöke.

Hozzátette: a hallgatók egy része magától jelentkezik, de tavaly év végén többször a közösségi médián keresztül toborozták a fiatalokat.  A DEHÖK-elnök elmondta: a hallgatói részvétel a járványkezelésben egy előre meghatározott vezénylési rend szerint történik, a visszajelzések alapján a legtöbben az oltópontokon végzett munkát jelölik meg elsőként, ezt követi az Országos Mentőszolgálatnál teljesített feladatok ellátása, majd a kórházi kirendelések.

Ebben a félévben a szakmai gyakorlat részeként fogadják el a karokon az önkéntes tevékenységet. Akiknek nem kell szakmai gyakorlatot teljesíteniük, azoknak szabadon választható kredit formájában ismerik el a részvételt a járványügyi védekezésben.

Az önkéntes tevékenység iránt érdeklődő hallgatókat a jelentkezési lehetőségekről külön az orvos- és egészségtudományi területeken, valamint az egyéb karokon neptun és e-learning üzenetek formájában tájékoztatják.

Sajtóiroda -BZ, CzA