Egymástól tanultak a jogászok

Miért szükséges a kriptovaluták szabályozása Bosznia-Hercegovinában és miként zajlik a rendőrképzés a Szerb Köztársaságban - egyebek mellett ezekről is szó volt azon a nemzetközi jogász találkozón, amelyet a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán tartottak pénteken. Az angol nyelvű rendezvényen a házigazda intézmény mellett a környező országok néhány egyetemének jogi karai mutatkoztak be.

A konferencián a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karáról (DE ÁJK) kiderült, hogy jelenleg csaknem 2 400 hallgató tanul náluk, akiket minden szakon modern e-learning képzési megoldásokkal kiegészülő, színvonalas oktatás vár. A DE ÁJK nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek, így az Európai Unió tagállamaiban, Ázsiában és az Egyesült Államokban egyaránt rendelkezik kutatási és oktatási partnerkapcsolatokkal. Az egyre dinamikusabban fejlődő angol nyelvű képzésükben elérhető például mentor segítsége, de gyakornoki és karrierprogramjuk is van.

– A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara az 1996-os újraalapítás óta az ország egyik vezető jogi képzőhelyévé vált. A vidéki jogi karok között több mérőszám, például a hallgatói kiválóság alapján is az első helyre rangsorolják – ismertette a DE ÁJK fejlesztési és külkapcsolati dékánhelyettese. 

Fézer Tamás elmondta: a karon jelenleg három magyar nyelvű graduális képzés érhető el. Az ötéves osztatlan jogászképzés a magyar és az Európai Unió jogszabályi követelményeinek mindenben megfelel. Kiemelt figyelmet szentelnek olyan modern jogterületeknek, mint például az informatikai jog, a szellemi alkotások joga és az e-kereskedelem joga. A régió vezető igazságszolgáltatási és közigazgatási szakembereinek bevonásával készíti fel a hallgatókat a hazai és a nemzetközi munkaerőpiaci kihívásokra. A hároméves igazságügyi igazgatási alapképzési szak Magyarországon is egyre népszerűbb, a privátszféra és a közszféra által is keresett, jogban jártas, a jogász munkáját érdemben előkészítő, néhány esetben döntéshozó kompetenciákkal is felruházott szakembereket képez.

– A DE ÁJK kétéves jogi asszisztens felsőoktatási szakképzési szakon is tanít hallgatókat, akik elsősorban gyakorlati ismereteket sajátítanak el és képessé válnak szervezési, igazgatási feladatok ellátására. A kar 2014-ben bővítette képzési portfolióját az angol nyelvű European and International Business Law, vagyis európai és nemzetközi üzleti jog LL.M képzéssel, ahol nappali tagozaton jellemzően külföldi, levelező tagozaton pedig tipikusan magyar jogászoknak kínálunk a Nyugat-Európában is keresett szakterületen speciális ismereteket – fejtette ki.

A DE ÁJK fejlesztési és külkapcsolati dékánhelyettese hozzátette: a karon magyar és angol nyelven egyaránt elérhető a doktori képzés, mely tudomány módszertani ismeretek közvetítésével és a hallgatók mellé kijelölt témavezetők bevonásával kínálja a PhD-fokozat megszerzésének lehetőségét. Számos posztgraduális képzés is működik melyek sajátossága, hogy nem csupán jogászok számára elérhetőek. Ilyenek például az ingatlanjog, az alternatív vitarendezés, a pénzpiaci jog, valamint a HR és a kriminalisztika.

A Nemzetközi jogász találkozón a meghívott külföldi egyetemek szakemberei ismertették oktatási és kutatási tevékenységüket, tudományos eredményeiket, terveiket, céljaikat.

Egyebek mellett az Aradi Aurel Vlaicu Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, a Nagyváradi Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a finnországi Vaasai Egyetem jogtudományi képzéseit lehetett megismerni. A PIM Banja Luka Egyetem Nemzetközi Jogi Tanszék, Jogtudományi Kar előadója arról beszélt, hogy miért szükséges a kriptovaluták szabályozása Bosznia-Hercegovinában, de az is világossá vált miként zajlik a rendőrképzés a Szerb Köztársaságban. Az utolsó előadó, Hajnal Zsolt, a DE ÁJK docense a fogyasztóvédelmi jogi kutatás fókuszai és kihívásai a karon címmel beszélt.

A tanácskozás arra is lehetőséget biztosított, hogy a résztvevők megosszák egymással a jogi felsőoktatással és a jogászképzéssel összefüggő, a tehetséggondozás fejlesztésével kapcsolatos ötleteiket. A szervezők emellett a doktori tanulmányokat folytató kutatóknak, hallgatóknak is lehetőséget biztosítottak rövid előadások tartására.

A konferencia az Igazságügyi Minisztérium által támogatott, a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretén belül valósult meg.

A DE ÁJK vezetőinek tervei szerint a nemzetközi jogász találkozót a jövőben minden évben megtartják a Debreceni Egyetemen.


Sajtóközpont - OCs