Doktor- és díszdoktoravató ünnepséget tartott a Debreceni Egyetem szombaton a Főépület Aulájában. Az eseményen öt tudományterület 96 új doktora vehette át oklevelét, átadták a habilitált doktori, a Professor Emeritus, valamint a Civis honoris causa és a Doctor honoris causa címeket.

- Egyetemünk tudományos életének legnagyobb ünnepe a doktor- és díszdoktoravatás. A fiatal, önálló kutatóvá érett kollégák ekkor kapják meg doktori címüket és ugyanezen az ünnepségen kerül sor a szakmai karrier további lépcsőfokain elért eredmények elismerésére, a habilitáltak okleveleinek átadására és a tudományos publikációs díjak átnyújtására. A díszpolgár- és díszdoktoravatás koronázza majd meg mai ünnepségünket is, amikor nemzetközileg is elismert, kiváló tudósoknak nyújtjuk át egyetemünk díszpolgári, illetve díszdoktori címét. A szakmai, tudományos karrier kiemelkedő állomásai ezek, az egyetemi lét lényegét szimbolizálják – fogalmazott köszöntőjében Csernoch László.

A Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese kiemelte: a doktori képzésben résztvevők száma meghaladja az 1200 főt, az intézmény évente csaknem 200 doktori fokozatot ad ki, és a képzés 2015 óta angol nyelven is folyik.

A tavaszi doktoravató ünnepségen megjelent 96 jelölt közül 76 summa cum laude, 20 cum laude minősítéssel tett eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

„…fogadom, hogy a Debreceni Egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok. Legjobb tudásom szerint munkálkodom az egyetem hírnevének öregbítésén. A tudományos etika tiszteletben tartásával szolgálom a tudományos haladást, az egyetemes emberi kultúrát és a nemzeti értékek megőrzését” – tettek fogadalmat avatásuk előtt a friss doktorok, akik öt tudományterületen – bölcsészettudományok, orvos- és egészségtudományok, társadalomtudományok, természettudományok és informatika, valamint agrártudományok – végezték PhD-tanulmányaikat és bizonyították tudásukat.

Az ünnepség a habilitált doktori címek átadásával folytatódott: az agrártudományok területén 6, a bölcsészettudományok területén 5, az orvos- és egészségtudományok területén 4, a társadalomtudományok és a természettudományok területén 1-1, összesen 17 egyetemi oktató tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.

A Debreceni Egyetem Szenátusa Professor Emeritus címet adományozott Jávor Andrásnak, az intézmény nyugalmazott tanárának. A címmel legkiválóbb professzorainak teljesítményét, az egyetem érdekében kifejtett munkáját ismeri el és egyúttal jogokat és feltételeket biztosít további tevékenységükhöz az egyetem.

- Jávor András professzor több, mint négy évtizeden át végzett oktató, kutató és közéleti tevékenységével elévülhetetlen érdemeket szerzett a Debreceni Egyetem számára – fogalmazott méltatásában Stündl László, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja.

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2008 tavaszán alapította a Debreceni Egyetem Publikációs Díja kitüntetést, amely az egyetem azon oktatója, vagy kutatója részére adományozható, aki az intézményben folyó kutatómunka eredményét rangos szakmai publikációban jelentette meg és azt az egyetemi adatbázisban hozzáférhetővé tette. Évente öt díj adományozható, amelyet az ünnepségen egy-egy, az egyetem kiemelt kutatási területein munkálkodó és publikáló kutató vehetett át.

Az ünnepségen Tenk Antalt, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar emeritus professorát az egyetem díszpolgárai, Macháty Zoltánt, az amerikai egyesült államokbeli Purdue Egyetem professzorát pedig díszdoktorai sorába iktatta a Debreceni Egyetem.

Sajtóközpont - BZs