Száztíz jelölt vette át a PhD-fokozat megszerzését igazoló oklevelét a Debreceni Egyetem őszi doktoravató ünnepségén. A Főépület Aulájában szombaton tartott eseményen emellett habilitált doktori és professor emeritus címeket adtak át, és felavatták az intézmény új díszdoktorait is.

- Egyetemünk tudományos életének legnagyobb ünnepe a doktor- és díszdoktoravatás. A fiatal, önálló kutatóvá érett kollégák ekkor kapják meg doktori címüket és ugyanezen az ünnepségen nyílik lehetőség a szakmai karrier további lépcsőfokain elért eredmények elismerésére, a habilitáltak okleveleinek átadására és a tudományos publikációs díjak átnyújtására. A díszdoktoravatás koronázza meg mai ünnepségünket is, amikor két, nemzetközileg is elismert, kiváló tudósnak nyújtjuk át egyetemünk díszdoktori címét. A szakmai, tudományos karrier kiemelkedő állomásai ezek, az egyetemi lét lényegét szimbolizálják – fogalmazott beszédében Csernoch László.

A DE tudományos rektorhelyettese felidézte: 95 évvel ezelőtt, Klebelsberg Kunó debreceni díszdoktorrá avatása alkalmából köszönő szavaiban így fogalmazott: „ …egy hármas zálogot szeretnék adni vidéki egyetemeinknek. E három talizmán, amit vidéki egyetemeinknek létük biztosítása végett minden körülmények között adni óhajtanék: Kutassatok, tanítsatok és szeressétek az ifjúságot.”

- Elsőrendű feladatunknak tekintem, hogy minden lehetséges eszközzel harcoljunk a tudást „mechanikusan” értelmező oktatás ellen és csak azt az oktatást támogassuk, amely az ismeretanyagot gondolkodó módon használó, szintetizálni képes hallgatók képzését tűzi zászlajára. Ennek színtere ma a doktorképzés, amely összekapcsolja az ifjúság szeretetét az oktatással és a kutatással – hangsúlyozta az egykori kultuszminisztertől idézett gondolatra utalva a rektorhelyettes.

- Önök a Debreceni Egyetemen elmélyültek a tudomány különböző területein vagy éppen a művészetekben. Ezek alatt az évek alatt megtanulták szakmájukat, és megtanultak kellő alázattal viszonyulni mindahhoz, amit tudunk és előre nézni arra, amit még nem ismerünk. Ennek az országnak nagyon nagy szüksége van önökre. A kiművelt emberfők mennyisége, száma a nemzet igazi hatalma. A hatalommal azonban felelősség is jár. Kérem, hogy mindig érezzék azt a felelősséget, melyet a munkájuk jelent – zárta beszédét Csernoch László.

A 110 jelölt közül 94-en summa cum laude, 16-an cum laude minősítéssel tettek eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.

A rendezvényen az egyetem hét munkatársa kapott habilitált doktori címet. A bölcsészettudományok területén három, a műszaki tudományok területén egy, az orvos- és egészségtudományok területén kettő, a természettudományok területén egy oktató tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.

A Debreceni Egyetem Szenátusa négy professzor kimagasló munkáját ismerte el Professor Emeritus cím adományozásával, amelyet Ádány Róza, Balázs Margit (Általános Orvostudományi Kar), Duffek Mihály (Zeneművészeti Kar) és Rácz István (Bölcsészettudományi Kar) vehetett át.

Az ünnepség egyetemi elismerések, díjak és kitüntetések átadásával, majd a díszdoktorok avatásával folytatódott.

A Debreceni Egyetem a debreceni villamosmérnök képzés elindításában szerzett elévülhetetlen érdemeiért a Doctor honoris causa kitüntető címet adományozta Bársony István akadémikusnak, az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Energiatudományi Kutatóközpont emeritus professzorának, valamint páratlan tudományszervezői és tudományos munkásságáért, nemzetközi szakmai együttműködések létrehozásában játszott meghatározó szerepéért Udo Arnoldnak, a németországi Bonni Egyetem emeritus professzorának. Az új díszdoktorok a hagyományok szerint tudományos tevékenységüket is bemutatják az egyetemen. Udo Arnold, a mai középkorkutatás egyik legmeghatározóbb szaktekintélye november 25-én tartott előadást az Aulában, Bársony István professzor egy későbbi időpontban, a Műszaki Karon fog előadni.

Sajtóközpont - BZs