Történész professzorokat köszöntöttek

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete születésnapi könyvbemutatót rendezett Orosz István akadémikus, professor emeritus és Barta János professor emeritus tiszteletére. Az eseményen a történészeket pályatársaik és tanítványaik köszöntötték.

Az ünnepi könyvbemutatón Orosz Istvánt 86., ifj. Barta Jánost pedig 81. születésnapja alkalmából méltatta Keményfi Róbert, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja. A szeptember 24-én megtartott ünnepségen a kari vezető kiemelte a professzor emeritusok gazdag munkásságát.

- Minden ilyen alkalom nagy ajándék arra, hogy a jeles professzorokat ünnepelhessük. Mindkettőjük gazdag publikációs listájáról a visszaemlékezés még hiányzik. Ezt pótolni kell, hiszen egy ilyen tartalmas életút és szakmai munkásság után ezek az írások nagy értéket jelentenének a kar és az egyetemes történettudomány számára – fogalmazott a dékán.

A professzorokat három, általuk vagy nekik készült tanulmánykötet ismertetésével köszöntötték. Kaposi Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem professzora Orosz István „Tanulmányok az Alföld mezőgazdaságáról. Speculum Historiae Debreceniense 30. Debrecen, 2020.” című munkáját mutatta be. Mint elmondta, a hazai tájak történetének kérdéskörével foglalkozó, 12 tanulmányt tartalmazó kötet minden agrártörténész számára hasznos tudásanyag, megmutatja, hogy nem csak makrogazdasági adatok és számítások, hanem a vidéki kutatások alapján is meg lehet ismerni egy ország mezőgazdaságát.

Zsoldos Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének vezetője ifj. Barta János „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja… III. Adattár Zemplén vármegye 18. századi történetéhez II. Zemplén megye 1800. évi összeírása, Speculum Historiae Debreceniense 32. Debrecen, 2020. című munkáját”, valamint a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói által készített, 24 tanulmányt magában foglaló kötetet ismertetett a professzor emeritus előtt tisztelegve.

Kiemelte, hogy sok évtizedes kutatómunka eredménye volt a sorozat megszületése, melyben a szakember Zemplén vármegye gazdálkodását és társadalmi viszonyait vette szemügyre.

Barta Róbert, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének vezetője hangsúlyozta: az ünnepelt professzorok több évtizede kivívták maguknak a megbecsülést, példát mutattak a fiataloknak előadásaik minőségével, empátiájukkal, szakmai alázatukkal, ezzel együtt az intézményhez való hűségüket is folyamatosan bizonyították. Mindezt vidám, izgalmas történetekkel színesítették, ezáltal a történész szakma kulisszatitkait is felvillantották – fogalmazott az intézetigazgató.

A két professzort többek között Varga Zsuzsanna, az Agrártörténeti és Falukutató Bizottság elnöke, valamint Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora is köszöntötte.

Sajtóiroda - BZ