Egyedülálló növénytani gyűjtemény

Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta egy, a távoktatásban is jól használható speciális adatbázissá a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke. Egy-egy növénynek a struktúrája, morfológiai metszete és mikroszkópikus fotója is elérhető a virtuális gyűjteményben.

A Soó Rezső Herbárium, az alga-, a növényiszövetkultúra- valamint a növényidrog-gyűjtemény (utóbbi növényi hatóanyag tartalmú szárított növényi részeket tartalmaznak) egységesítésével, mintegy évtizedes munkával hozták létre a különleges adatbázist.

- Az volt a célunk, hogy a különböző gyűjteményeinket bővítsük, digitalizáljuk, majd integráljuk egy adatbázisba – tájékoztatta a hirek.unideb.hu-t Vasas Gábor. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára kifejtette: a különböző időszakban készült, eltérő formátumú gyűjteményeket, – melyek között a terepről származó növények préselt részei, a növények hatóanyagai és szövettani struktúrái, valamint sztereomikroszkópos mikrofotók is szerepelnek – egy közös virtuális adatbázissá kapcsolták össze.


- Az egységes összeállításra számos jelentős kutatás épül. A biodiverzitással, a növényi sejtbiológiával, filogenetikával, fiziológiával foglalkozó vizsgálatokban is alkalmazzák a kutatók, emellett élénken érdeklődnek iránta a növényi hatóanyag-tartalmú termékfejlesztéssel foglalkozó ipari partnereink. Jelentős segítséget nyújt az oktatásban is, hiszen a TTK biológiai szakjai mellett az ÁOK, a GYTK, valamint a GTK egyes képzéseiben is aktív a tanszékünk, ahol hasznosul a gyűjtemény. Ilyen tantárgyak például a növényrendszertan, szervezettan, élettan, gyógyszerészeti botanika, farmakognózia illetve a gazdaságtudományi hallgatók számára oktatott növénytani kurzusunk – sorolta Vasas Gábor.

A mintegy tíz éve tartó tanszéki munkát követően a 2017-ben indult EFOP-3.4.3-16-2016-00021.-es, A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című projekt keretében kezdődött el a gyűjtemény megvalósítása, amelyhez fejleszteni kellett a tanszék infrastruktúráját: új szervert, számítógépeket és mikroszkópokat vásároltak.

A Soó Rezső Herbárium bővítésén és digitalizálásán Molnár V. Attila egyetemi tanár és csoportja, valamint Matus Gábor egyetemi docens, a növényi szövetgyűjteményén Máthé Csaba egyetemi docens, a növényi anatómiai és szövettanin Mikóné Hamvas Márta egyetemi docens, a növényi droggyűjteményen és az algagyűjteményen pedig Vasas Gábor és csoportja dolgozott.

A gyűjtemények további fejlesztése, digitalizálása és komplex feldolgozása a tanszék egyik folyamatos, jövőbeni stratégiája is, amelyhez további forrásokat és lehetőségeket keres.

A Növénytani Tanszék távlati céljai között szerepel továbbá, hogy kiállítások  Máthé Csaba és Mikóné Hamvas Márta szervezésében) révén a tudomány iránt érdeklődő nagyközönség is megismerje a gyűjteményt.

Sajtóiroda - TPL