A tudomány jövője – a jövő tudósai (videóval)

A Magyar Tudomány Ünnepe keretében rendezte doktoravató ünnepségét szombaton a Debreceni Egyetem. Az eseményen 74 frissen avatott doktor vehette át tudományos fokozatát igazoló oklevelét.

- Egyetemünk tudományos életének legnagyobb ünnepe a doktoravatás. A fiatal, önálló kutatóvá érett kollégák ekkor kapják meg doktori címüket és itt kerül sor a szakmai karrier további lépcsőfokain elért eredmények elismerésére, a habilitáltak okleveleinek átadására, a tudományos publikációs díjak átnyújtására, azoknak a kollégáknak az emeritus professzorrá fogadására, akiknek szakmai teljesítménye, pályafutása kiemelkedik az egyetemi tanárok közül. A szakmai, tudományos karrier kiemelkedő állomásai ezek, az egyetemi lét lényegét szimbolizálják – mondta köszöntőjében Csernoch László.


Az egyetem tudományos rektorhelyettese, utalva az Általános Orvostudományi Kar idei centenáriumára, idézte Teghze Gyulának, a Jog- és Államtudományi Kar akkori dékánjának a 100 évvel ezelőtti, az 1918/19-es egyetemi tanévnyitón elhangzott beszédének gondolatait: „A tudás hatalom, erő, ez a tudás nem öncél, hanem csak eszköz a magasabb érdekek szolgálatában. A tudás segítségével uralkodunk a természet erői felett, ennek segítségével uraljuk a levegőt, a vizeket, a föld mélyét. Ennek köszönhetjük jólétünket, boldogságunkat. A tudás biztosítja a jogrendet, ez adja meg létünk biztonságát, ez szerzi meg nekünk a kultúra áldásait… Szent kötelesség a tanulás, a haladás, a tökéletesedés. Aki most tudás, ismeret tekintetében magasra emelkedik, az tesz igazán szolgálatot nemzetének, hazájának…”


A 74 doktorjelölt közül 58-an summa cum laude, 15-en cum laude minősítéssel tettek eleget a doktori (PhD) fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek.


A rendezvényen az egyetem 13 munkatársa kapott habilitációs címet, az agrártudományok területén 1, a bölcsészettudományok területén 5, az orvos- és egészségtudományok területén 1, a társadalomtudományok területén 1 oktató, kutató tett eleget a habilitációs eljárás követelményeinek.


Hosszú időn át végzett magas színvonalú oktató, és kiemelkedő tudományos teljesítménye elismeréseként egyetemi magántanári címmel tüntették ki Kozár Lászlót, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem Tanszékének főiskolai tanárát.


A Debreceni Egyetem Szenátusa két professzor kimagasló munkáját ismerte el Professor Emeritus cím adományozásával, amelyet Hunyadi László, a Bölcsészettudományi Kar Általános Nyelvészeti Tanszékének nyugalmazott vezetője, valamint Maksa Gyula, a Természettudományi és Technológiai Kar Analízis Tanszékének professzora vehetett át.


Az ünnepség zárásaként egyetemi elismeréseket, díjakat és kitüntetéseket adtak át.


Sajtóiroda - BZs