Közösen a hadtudományok oktatásáért

Címzetes egyetem tanári címet adományozott a Debreceni Egyetem Béres János altábornagy, a hadtudományok doktora számára. Az oklevelet szerdán, a Főépület Karácsony Sándor termében rendezett ünnepségen vehette át a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója.

A kinevezésről júniusi ülésén döntött az egyetem Szenátusa. A Debreceni Egyetem (DE) és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) hosszú évek óta együttműködik szakmai, oktatási és tudományos területen egyaránt.

– A honvédelmi ismeretek multidiszciplináris tudomány, amely a természet-, az orvos- és bölcsészettudományokon át, egészen az űrkutatásig magában foglalja és hasznosítja a különböző területek ismeretanyagait, éppen ezért fontos része az egyetem képzési palettájának, amelyet tovább gyarapít a KNBSZ-szel való szoros együttműködés – fogalmazott köszöntőjében Szilvássy Zoltán, a DE rektora.

A címzetes egyetem tanári címet igazoló oklevél átadását követően a Debreceni Egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte az intézmény új tiszteletbeli professzorát.

– A hadtudomány mint az egyik legősibb tudományág megismertetése fontos szerepet tölt be az egyetem életében is, irányt mutat és példát nyújt az itt tanuló fiataloknak, akik számára példakép lehet Béres János életútja és munkássága – emelte ki Kossa György.

A Debreceni Egyetem frissen kinevezett címzetes egyetemi tanára beszédében felidézte azt az időszakot, amikor maga is hallgatója volt az intézménynek. Mint mondta: korábban sehol nem tapasztalt magas szintű tudást sajátíthatott el debreceni diákként, ezért is megtisztelő, hogy a jövőben hivatalosan is Magyarország egyik vezető egyetemének polgára lehet.

– Egyetemi oktatóként célom, hogy tovább bővítsük a már meglévő együttműködést mind a kutatás-fejlesztés, mind az oktatás terén hiszen fontos, hogy felkészült, nagy tudású fiatalok szerezzenek diplomát az egyetemen, akikre diplomaszerzést követően a munkaerőpiacon is lehet számítani, biztosítva ezzel a szakmai utánpótlást – hangsúlyozta Béres János.

Az altábornagy kiemelte: ennek érdekében egyeztetést kezdeményez az egyetem vezetésével egy szakirányú ösztöndíj létrehozására.

Béres Jánost a Bölcsészettudományi Kar nevében Keményfi Róbert dékán is üdvözölte, beszédében hangsúlyozva a nemzeti célokért való intézmények közötti együttműködés fontosságát.

Az „Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzat értelmében a cím azon doktori címmel vagy kiemelkedő kutatási-fejlesztési eredménnyel rendelkező óraadó oktatónak adományozható, aki az egyetemmel oktatói jogviszonyban nem áll, magas színvonalú, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújt, illetve az egyetem tevékenységét, fejlesztési feladatait segíti, azáltal, hogy különös jelentőségű, az egyetem jövőjét, oktató-, kutatómunkáját hosszútávon meghatározó fejlesztést, innovációt szakmailag támogat.

Béres János altábornagy a Debreceni Egyetemmel közös munka során a képzési programok szervezésében közreműködött a Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, a Hadtörténet specializáció, valamint az Afrika – tegnap és ma szabadon választható kurzus fejlesztésében és megvalósításában. Védnöksége alatt egy olyan kötet jelent meg, amelynek megírásában a DE oktatói (történelem, földrajz, politológia), valamint a szolgálat munkatársai vettek részt. A tudományos együttműködés keretében létrejött a Bosznia-Hercegovina, a mesélő emberek földje című interdiszciplináris megközelítésű, hiánypótló kiadvány, amely jól hasznosítható az egyetemi oktatásban is. Béres János óraadó oktatóként, valamint társ-témavezetőként is részt vállal az intézmény munkájában.

Sajtóközpont - BZs