Tutorok a GYTK-n a tudományos utánpótlásért

Egyre jobb hatásfokkal működik a néhány éve bevezetett tudományos tutori rendszer a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. A tutorok számos területen segítik a hallgatókat, hozzájárulnak a kar tudományos utánpótlásának biztosításához.

A Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskola a 2018/2019-es tanévtől vezette be a tutori rendszert a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas PhD-hallgatóknak. Ennek fő célja a képzés és a tudományos tevékenység nyomon követése, az esetleges problémák feltárása, valamint javaslattétel ezek megoldására – idézte fel a program kezdetét Bácskay Ildikó, a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese.   

- A doktori iskola tanácsa minden PhD-hallgató számára a képzés kezdetét követő egy hónapon belül két tutort jelöl ki. Legalább az egyik tutor a doktori iskola törzstagja, vagy szakmailag kompetens oktatója, míg a másik tutor lehet a Debreceni Egyetem Orvostudományi Doktori Tanácsához tartozó másik doktori iskola tagja vagy akár külsős, nem a Debreceni Egyetem alkalmazásában álló, szakmailag kompetens személy – fejtette ki a dékánhelyettes.  

A doktori iskola által megbízott tutorok azt ellenőrzik, hogy a PhD-hallgató a megadott időn belül tudja-e teljesíteni a publikációs követelményt, megfelel-e a képzési előírásoknak, végez-e oktatómunkát. Azt is vizsgálják, hogy a fentiek teljesítése milyen terhet jelent a diákoknak, megfelelő-e a szakmai kapcsolat a témavezetővel, illetve milyen célkitűzései, tervei vannak a PhD-hallgatónak.   

- Az úgynevezett kompetenciapályázatnak köszönhetően a PhD-hallgatókat becsatornáztuk multidiszciplináris kutatói hálózatokba, ahol a kutatócsoport-vezetők egyben tutorokként is végzik munkájukat. Ezek a tutorok a doktori iskola tanácsával, a kari vezetéssel, valamint a senior kutatókkal együttműködve végzik feladatukat. A tutorok segítenek a hallgatóknak a pályázatokban való részvételben, olyan kompetenciákat is tanítanak, mint például a csapatban végzett munka, a nemzetközi kapcsolatok építése, a kutatói hálózatok kialakítása – sorolta Bácskay Ildikó.
   
A GYTK-n 15 kutatócsoport-vezető végez jelenleg tutori munkát. A komplex tutori rendszer fő célja a PhD-hallgatók bevonása a kutatási tevékenységbe, a tudományos utánpótlás tudatos kinevelése.

-  Ennek is köszönhetően jelentősen javultak tudományos paramétereink, eredményeink. Mind rangosabb tudományos folyóiratokban jelennek meg publikációink. Így csaknem a háromszorosára nőtt cikkeink olvasottsága, illetve az azokra való hivatkozások száma is emelkedett. A sikerhez az is kell, hogy az egyetem vezetése támogatja ezen törekvéseinket – fogalmazott a dékánhelyettes.   

A tutori rendszernek és a stratégiai pályázatokban, kutatásokban való részvételnek köszönhetően új státuszokat tudtak a karon létesíteni. Azoknak a PhD-hallgatóknak, akik most védik meg disszertációjukat, lehetőségük van bekerülni fiatal kutatóként a tanszékre, így további fejlődési és karrierlehetőségek nyílnak meg számukra.   

 
Sajtóközpont - OCs