TTK: természet és technológia

Új tanárképzési szakokkal, biztos elhelyezkedést nyújtó mérnöki képzésekkel, valamint a klasszikus természettudomány teljes spektrumával várja a tudomány iránt érdeklődő fiatalokat a Természettudományi és Technológiai Kar.

Idén szeptembertől a testnevelést is választhatják a természettudományos szak mellé azok a diákok, akik a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar 72 osztatlan tanárképzési szakának valamelyikére jelentkeznek.

- Az osztatlan tanárképzés visszatérésével és a pedagógusi életpályamodell bevezetésével egyre népszerűbb a tanári pálya a jelentkezők körében. Reményeink szerint ez a tendencia tovább fog erősödni a testnevelő tanári szak bevonásával, hiszen olyan közkedvelt szakpárok válnak elérhetővé, mint a biológiatanár-testnevelő tanár vagy a földrajztanár-testnevelő tanár – mondja Pintér Ákos, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja.

A tanárképzési szakok mellett alapképzésben 10, mesterképzésben 17 féle szak közül választhatnak a természettudományok iránt érdeklődő fiatalok. A dékán szerint akár az osztatlan tanárképzésről, akár a mérnöki képzésekről beszélünk, mindegyik a kar alapját jelentő klasszikus természettudományi tudásanyagon nyugszik.

- A TTK egy hárompillérű kar: elérhető a természettudományos képzések teljes spektruma, amely megfelelő tudásbázist jelent az osztatlan tanárképzéshez, valamint a mérnöki szakokhoz. Utóbbiakat duális képzés formájában is meghirdetjük – sorolta Pintér Ákos.

A kar tavaly nyáron két szakhoz kapcsolódóan öt ipari partnerrel kötött együttműködési megállapodást a duális képzés elindításához, ma pedig már a vegyész- és villamosmérnök alapképzések mellett a biomérnök mesterképzésben is, összesen 9 vállalati partner részvételével képzik a hallgatókat duális formában.

- A cél, hogy a hallgatók speciális gyakorlatorientált ismereteket kapjanak, és már az egyetemi évek alatt megismerjék a cégek szakmai munkáját, valamint elsajátíthassák a vállalati kultúrát. A képzés összekapcsolja az intézmény által nyújtott versenyképes tudást és a vállalat által biztosított gyakorlati ismereteket, így a diákok teljes értékű munkavállalókká válnak – hangsúlyozza a dékán.

De nem csak a duális képzésben részt vevő hallgatók számíthatnak biztos elhelyezkedésre, a kar ugyanis mintegy húsz vállalattal van aktív kapcsolatban. Ezek a cégek részt vettek a mérnöki képzések kialakításában, nyolc vállalatnál kihelyezett tanszék működik, ösztöndíj- és gyakornoki programokkal támogatják a hallgatókat, gyakorlati lehetőséget, illetve szakdolgozati és diplomamunka-témákat biztosítanak, valamint részt vesznek a kar szakmai napjain, rendezvényein.

A magas színvonalú mérnökképzéshez megfelelő technológiai környezetre van szükség. A Kémiai épületben található félüzemben ipari körülmények között sajátíthatják el a technológiai tudnivalókat a hallgatók. Emellett számos modern laboratórium segíti az oktatást: az elmúlt években műszeres fejlesztéseket valósítottak meg a dedikált mérnöki tanszékeken, néhány hónapja fejeződött be a kémiai laborok felújítása, a következő két évben pedig a villamosmérnöki laboratóriumokat fogják korszerűsíteni.

A tudományos pálya iránt érdeklődő diákok jelentkezését is várja a kar. A mester- illetve doktori képzésben résztvevő hallgatók a CERN-nel közös fizikai kutatásoktól a drónokkal végzett földtani méréseket át a gyógyhatású növények vizsgálatáig több száz kutatási téma közül választhatnak.

A kar oktatási, kutatási tevékenysége mellett a felsőoktatás modernizálását célul kitűző ágazati programban is meghatározó szerepet játszik. Ehhez kapcsolódóan az egyetem a már felállított agrárkabinet mintájára hasonló testület hoztak létre a műszaki-informatikai területen az érintett dékánok, vállalati szakemberek és Palkovics László oktatásért felelős államtitkár részvételével.

Sajtóiroda - TPL