Tudomány a magyar nyelvért

A Debreceni Egyetem (DE) Hoffmann István professzor vezette kutatócsoportja valósíthatja meg a Magyar Nemzeti Helynévtár Programot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 400 millió forintos támogatásával a Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program keretében.

Az MTA három nagy program – a Tudomány a Magyar Nyelvért Nemzeti Program (TMNYNP) 4 alprogramja, a Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program és a Nemzeti Agykutatási Program 3.0 – támogatására négy éven át összesen több mint 8 és fél milliárd forintos forrást biztosít.

A TMNYNP keretében a Magyar Nemzeti Helynévtár Program (MNHP) tudományos irányítására Hoffmann István akadémikus, a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék professzora kapott felkérést.

- Elsődleges feladatunk, hogy létrejöjjön az egységes nemzeti helynévtár, hiszen a magyar nyelvterület helyneveinek összegyűjtése és közzététele mindenki számára hozzáférhető formában a magyar tudományosság évszázados célkitűzése – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Hoffmann István.

A professzor hangsúlyozta: az eddigi kutatómunka csak részeredményeket hozott, az érintett nyelvterület nagyobb része feltáratlan maradt, ugyanakkor a magyar nyelv területi és lélekszámbeli visszaszorulása is sürgetővé teszi a feladat elvégzését, ami azonban csak széles körű szakmai összefogással valósítható meg.

A nyelvi gyűjtő- és adatfeltáró munka a magyar nyelvterület egészére (Magyarország, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság) kiterjed.

A tervek szerint a Nemzeti Helynévtár korszerű nyelvtechnológiai eszközökkel, digitális adatbázisként készül majd el, amelyet nyomtatott formában is folyamatosan megjelentetnek.

- A mostani támogatás négy évre szól, a munka azonban legalább tíz évet vesz igénybe. Az Akadémia a hosszútávú támogatásra is elkötelezte magát, és nem korlátozódik kizárólag a DE oktatóira, hallgatóira, hiszen tizennyolc hazai és határon túli, a magyar nyelv oktatásával és kutatásával foglalkozó intézmény már hét évvel ezelőtt szándéknyilatkozatban jelezte elkötelezettségét a téma iránt – emelte ki az akadémikus.

Hoffmann István hozzátette: az alprogram sok szálon kapcsolódik majd az MTA által is támogatott bölcsészet- és társadalomtudományi kutatási programokhoz. Az itt megszerzett és elérhetővé tett ismeretek a további alapkutatások szolgálata mellett a mindennapi élet számos területen alkalmazhatók lesznek majd. A teljes körű helynévtár létrejötte pedig jelentős hozzájárulást jelent majd a nemzeti és a helyi identitás megerősítéséhez és az összetartozás tudatosításához.

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetésével az alábbi intézmények vesznek részt az alprogram megvalósításában:

Babeş-Bolyai Egyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke, Kolozsvár

Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Pozsony

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Tanítóképző Intézete

Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, Budapest

Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Szombathely

Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Nyelvtudományi Tanszéke, Szombathely

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár

Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Eger

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportja és Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja, Beregszász

Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest

Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, Nyitra

Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke

MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport, Debrecen

Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke

Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Veszprém

Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék, Nagyvárad

Partiumi Keresztény Egyetem Partiumi Területi Kutatások Intézet, Nagyvárad

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszéke, Piliscsaba

Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék

Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, Komárom

Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke

Újvidéki Egyetem Magyar Tanszéke, Újvidék

Bővebb információ: https://mta.hu/mta_hirei/elindultak-az-akademia-nemzeti-programjai-1125… illetve az MNHP honlapján: https://mnhp.unideb.hu/index.php

Sajtóközpont - BZs