Tanulmánykötet a BTK professzorainak

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának meghatározó oktatóit szakmai összeállításokkal köszöntötték az elmúlt napokban. Papp Klára, a Történelmi Intézet egyetemi tanára, korábbi dékán az arisztokrácia-kutatása területén ért el kiemelkedő eredményeket. Polónyi István, a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet professzora az emberi erőforrás és az oktatás kapcsolatát vizsgálta új kötetében, melyet szerdán mutattak be.

Polónyi István közgazdász, egyetemi tanár, oktatáskutató az utóbbi tíz évét a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar (BTK) Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetében töltötte, ahol sokat tett az intézet és a doktori képzés eredményességéért.

- Polónyi professzor mindig aktív résztvevője volt és maradt a képzések kidolgozásának és megújításának, miközben olyan szakkönyveket publikált, amelyeket – a most bemutatott kötethez hasonlóan – rendszeresen használnak a felsőoktatásban. Eredeti végzettségeit és választott kutatási témáját gyümölcsözően ötvözve az oktatásgazdaságtan, az oktatáspolitika, a felsőoktatás-kutatás, az oktatásmenedzsment és a felnőttoktatás kérdéseit helyezte középpontba, olyan fontos területeket, amelyek problémái manapság különösen aktuálisak – fogalmazott megnyitójában Takács Levente, a DE BTK oktatási dékánhelyettese.

A könyvbemutató alkalmat teremtett a születésnapját ünneplő professzor köszöntésére is.

- Polónyi István munkásságát szigor, ugyanakkor jóság és emberség szoros együttállása jellemzi, amit pedagógusként a legnehezebb elérni és amelynek megvalósítása csak keveseknek sikerül – fogalmazott méltatásában Pusztai Gabriella, a DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet igazgatója.

A Neveléstudományi Tanszék nevében Engler Ágnes tanszékvezető mondott köszönetet, aki az intézetigazgatóhoz hasonlóan még doktorandusz hallgatóként kötött ismeretséget a professzorral.

Beszédében hangsúlyozta: egykor hallgatóként, ma már kollégaként, a tanszéken pedig Polónyi István nyomdokaiba lépve továbbra is együtt munkálkodnak a közért és a közösségért.

A DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet professzorának legújabb, a Gondolat Kiadónál Emberi erőforrások és oktatás. Elemzések a 21. század közepe felé címmel megjelent kötete nemzetközi kitekintést ad a hazai emberi erőforrás és az oktatás kritikai szemléletű oktatáspolitikai és oktatásgazdaságtani elemzésével.

- A most megjelent kiadvány ajánlható mindazoknak, akik érdeklődnek az oktatás és a humánerőforrások fejlődése iránt, de különösen pedagógusoknak, oktatáskutatással, nevelésszociológiával és oktatáspolitikával foglalkozó oktatóknak, kutatóknak, doktoranduszoknak és egyetemi hallgatóknak – hangzott el Kun András, a DE Gazdaságtudományi Kar docensének könyvismertetőjében.

A rendezvény a 70. születésnapra készült meglepetés kötet bemutatójával folytatódott.

A Mesteri erőforrások című kötetben kollégák, tanítványok olyan tanulmányokat gyűjtöttek össze, amelyek a felsőoktatást, mint piaci szereplőt mutatják be, hiszen a 21. századi oktatáspolitika nemcsak az intézményekre, a képzésekre, hanem a hallgatókra is egyfajta termékként tekint, akik a futószalagról legördülve jó esetben „kelendőek” a munkaerőpiacon. A kiadvány egyben arra is választ keres, hogy a hallgatók ezekre a kihívásokra milyen válaszokat találhatnak.

A rendezvény kerekasztal-beszélgetéssel zárult az MTA DAB Székház Csokonai termében.

Professzorát ünnepelte a Történelmi Intézet is

Kollégák, barátok, tanítványok és tisztelők köszöntötték a Történelmi Intézetben december 9-én rendezett eseményen Papp Klárát, a Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének 70. születésnapját ünneplő professzorát.

Az intézet nevében Barta Róbert, a DE BTK Történelmi Intézet igazgatója üdvözölte a megjelenteket, az ünnepelt szakmai pályafutását pedig egykori mestere, Orosz István akadémikus méltatta.

A professzor asszony tiszteletére a jeles alkalomból tanulmánykötet is készült, amelyet a szerkesztőbizottság nevében Bárány Attila professzor, a Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék vezetője nyújtott át.

Papp Klárát, a Bölcsészettudományi Kar korábbi dékánját a kar nevében Csatár Péter dékánhelyettes köszöntötte.

A professzor munkásságát méltatva az ünnepségen elhangzott: Papp Klárának meghatározó szerepe volt abban, hogy az arisztokrácia-kutatás tekintetében a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete a kiemelt kutatóhelyek sorába emelkedett.

Sipos Gábor az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel való 30 éves sikeres együttműködést méltatta, Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora pedig jubileumi emlékplakett átadásával köszöntötte a professzor asszonyt.

Sajtóközpont - BZs