Sikeresen zárult a kémia-roadshow

Több százan vettek részt a Debreceni Egyetem Kémia Koordinációs Intézetének négy állomásból álló előadás-sorozatán. A roadshow rendezvényein a kémia tudományterület oktatásával, kutatásával foglalkozó karok mutatkoztak be. A hétfői záróelőadáson a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar intézetei és kutatócsoportjai ismertették tevékenységüket.

A Debreceni Egyetem karain működő kémiai tudományok és határterületeik egyetemi szintű, horizontális összefogása és munkájuk koordinálása a Kémia Koordinációs Intézet stratégiai célja. Kiemelt figyelmet fordítanak a tudományos kutatási és publikációs célok, valamint a – tantervi célokhoz és szintekhez igazított – oktatás egyeztetésére. 

-    Törekvésünk, hogy a Debreceni Egyetem négy karának, az Általános Orvostudományi (ÁOK), a Természettudományi és Technológiai (TTK), a Gyógyszerésztudományi (GYTK), valamint a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) kémiai tudományokat kutató és oktató szervezeti egységeinek a munkáját összehangoljuk. Meggyőződésünk, hogy összefogással nem csak hazai, de nemzetközi szinten is jelentős eredményeket érhetünk el – hangsúlyozta Nagy Péter, a Kémia Koordinációs Intézet megbízott igazgatója.  

Az igazgató munkáját a Koordinációs Tanács segíti, melynek tagjai Várnagy Katalin, a DE TTK Kémiai Intézet igazgatója, Veres Szilvia, a MÉK tudományos dékánhelyettese, Kovácsné Bácskay Ildikó, a GYTK oktatási dékánhelyettese és az Egészségipari Intézet igazgatója, Virág László, a DE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet igazgatója, valamint Kéki Sándor, a TTK tudományos dékánhelyettese, a tanács főtitkára. 

A közös stratégia kialakításához a karoknak meg kell ismerni egymás munkáját, az intézet ezért hívta életre az előadás-sorozatot. Az ÁOK, a TTK és a GYTK után hétfőn a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) mutatkozott be a kutatás, az oktatás, az ipari kapcsolatok és innováció, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer aspektusából. A karon jelenleg húsz magyar és nyolc angol nyelvű szakon oktatnak. A képzésben kiemelt szerepük van az ipari kapcsolatoknak. 

Az alapszakokon 19, míg a mesterszakokon 17 duális partnerrel van kapcsolata a MÉK-nek. A karon – külföldi egyetemekkel együttműködve – kettős oklevelet adó képzést is folytatnak, a mezőgazdasági mérnök BSc és a precíziós mezőgazdasági mérnök BSc szakon. 

-    A célkitűzéseink komplexek, de egy irányba mutatnak: integrált fejlesztések és tudásmegosztás a versenyképes agrárium, az etikus élelmiszer-előállítás és a környezeti fenntarthatóság támogatására. Stratégiai céljaink, főbb területeink a bioipari fejlesztések, a jövő mezőgazdasága, az agrár-biodiverzitás és a molekuláris mezőgazdaság. Ezen területek nagy része erős kémiai alapokon nyugszik – ismertette Veres Szilvia, a DE MÉK  egyetemi tanára. 

A tudományos dékánhelyettes hozzátette: a kar jelentősen előrelépett a publikációk területén. A D1-es minősítésű tudományos cikkek száma 2013 óta megduplázódott, a Q1-es meghétszereződött, a Q2-es pedig nyolcszorosára emelkedett. A MÉK intézetei, tanszékei jelenleg 36 pályázatban vesznek részt, melyek össztámogatása mintegy két és fél milliárd forint.  A karon zajló tudományos tevékenység elismerése, hogy nyolc egység klaszterként elnyerte a Kiváló Kutatási Infrastruktúra címet.  A MÉK a tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordít. Két szakkollégiumot működtet (Tormay Béla Szakkollégium, Kerpely Kálmán Szakkollégium), továbbá hallgatóik évről évre eredményesen szerepelnek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon és jelentősen nő a Debreceni Egyetem Tehetséggondozási Programjában (DETEP és TalentUD) részt vevő diákok száma is.
   
A Kémia Koordinációs Intézet előadás-sorozatának utolsó állomása volt a hétfői. A négy rendezvényen hallgatók, oktatók és kutatók vettek részt és ismerhették meg a kémia oktatásában és kutatásában kiemelten érdekelt karok tevékenységét. 

Sajtóközpont - CzA