Segítő szakemberek kaptak diplomát

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának 85 végzőse, okleveles ápolók, okleveles egészségügyi szociális munkások, mentőtisztek, szülésznők, védőnők vették át oklevelüket pénteken a Díszudvaron megrendezett diplomaosztó ünnepségen.

- Ez a mai nap életük egyik legszebb ünnepe, amelyet különleges jelentőséggel ruház fel a személyes jelenlét lehetősége. Három éve a diplomaosztón még azt mondtam, hogy vissza kell emlékezni a végzősöknek a megszerzett tudás folyamatára, az együtt töltött időre. A mostani végzősök számára azonban az elmúlt évek a járványügyi kihívásokra adott válaszok megtalálását is jelentették, a hagyományos tantermi órákat felváltotta az online tanulás és vizsgáztatás személytelensége. A járványhelyzet kezelése az egészségügyi szociális képzésben tanuló önkéntes hallgatók munkája nélkül megoldhatatlan lett volna, egy ilyen különleges helyzetben, ilyen leterheltség mellett kellett teljesíteni az aktuális tanévet – hangsúlyozta Móré Marianna, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja.

A kari vezető kiemelte: a hallgatók olyan hivatást választottak, amelynek alapja a segítés, a támogatás. Az önkéntes munkában már megtapasztalhatták, mekkora szükség van a megszerzett tudáson túl az emberségre, az empátiára, a magányosság kezelésére. 

- Önök sokkal hamarabb megismerhették, milyen felelősség a beteg embereket ellátni, milyen szerteágazó és sokrétű az a munka, amit végezniük kell. Láthatták, hogy az ápolók, mentősök, szociális munkások milyen hihetetlen erővel bírnak, hogyan lépik át teljesítőképességük határát. Az Egészségügyi Kar oktatói ugyanolyan elhivatottságot látnak a végzősökben, mint a tapasztalt szakemberekben, és elmondható, hogy a hallgatók sikeresen felnőttek a hivatásukhoz, az elvárásokhoz. Az Egészségügyi Karon szerzett diploma garancia az elhelyezkedéshez, az élet legnehezebb pillanatait megélő emberek segítésére jogosít fel. A diplomásoknak szakmailag és emberileg is helyt kell állniuk minden pillanatban, az erre való felkészítés volt a kar oktatóinak feladata – tette hozzá a dékán, aki az EK külföldi végzőseit is köszöntötte. 

A június 8-án megrendezett diplomaosztó ünnepségen az Egészségügyi Kar 85 hallgatója – okleveles ápoló, okleveles egészségügyi szociális munkás, okleveles egészségügyi tanár, okleveles szociális munka és szociális gazdaság szakember, ápoló, mentőtiszt, szülésznő, védőnő, egészségügyi szervező, szociális munkás, addiktológiai konzultáns – vehette át diplomáját. 

Az oklevelek átadását követően a kar szakembereit és dolgozóit díjazta. Debreceni Egyetemért Emlékérmet kapott Semsei Imre, a Gerontológiai Koordinációs Kutatóközpont megbízott vezetője, Dékáni Elismerő Oklevelet vehetett át Papp Katalin főiskolai docens. 

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karáért Emlékplakettet idén Ujvárosy András korábbi oktató, a Mentőtiszt szakirány alapító oktatója, valamint Szegedi János, a klinikai gyakorlatok igazgatója vehette át. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Oktatója kitüntetést Kovács János, a Pszichológiai Tanszék  dolgozója, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetést pedig Varga Zsoltné, az EK Gazdálkodási és Munkaügi Csoportjának munkatársa kapta. 

Magas szintű kutatói, kutatásszervezői és tudományos munkája, valamint a hallgatóknak nyújtott példaértékű oktatói-kutatói magatartásának elismeréseként Kövér András emlékéremmel jutalmazták a DE Humán Tudományok Doktori Iskolában és a DE Informatikai Tudományok Doktori Iskolában témakiíróként és oktatóként dolgozó Takács Pétert.


A kar a legjobban teljesítő hallgatóit is elismerte. Hadházy Csaba emlékérmet kapott Kincses Dorottya szülésznő hallgató, Verzár Frigyes díjat vehetett át Zsiga-Szerdi Márta végzős szakkollégista. Emellett a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának résztvevői (Kondás Anikó, Orosz Beatrix, Sipos-Fekete Cecília, Zsiga-Szerdi Márta) és a Verzár Frigyes Szakkollégium hallgatói emléklapot kaptak teljesítményükért.

Sajtóközpont - BZ