Kezdődnek a téli diplomaosztók

Az Általános Orvostudományi Kar végzőseinek ünnepségével hétvégén megkezdődnek a Debreceni Egyetem téli diplomaosztói, amelyeken 9 kar csaknem 1700 végzőse veheti át oklevelét.

A Debreceni Egyetem Főépületének Díszudvarán (Debrecen, Egyetem tér 1.) tartott ünnepi eseményeket élőben közvetíti a hirek.unideb.hu oldalon az intézmény Multimédia E-learning Technikai Központja.


A diplomaosztók időpontja és helyszíne:


Általános Orvostudományi Kar: 2019. december 7. (szombat) 11 óra Díszudvar

 - Gyönyörű hívatást választottak: segíteni a szenvedő embereken. Lehet-e ennél nemesebb célt választani? Önök rendelkeznek azzal a modern ismeretanyaggal, ami lehetővé teszi, hogy megfeleljenek az orvossal szemben támasztott magas elvárásoknak. Ez nem könnyű, állandó tanulást, önképzést igényel – mondta útravalóként az általános orvosdoktoroknak Mátyus László dékán, az Általános Orvostudományi Kar december 7-i diplomaosztóján.

A Díszudvaron tartott rendezvényen 69, köztük 39 külföldi hallgató vette át oklevelét. Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar: 2019. december 13. (péntek) 10 óra Díszudvar

- A debreceni agrár-felsőoktatás több mint 150 éves hagyománnyal rendelkezik, kiváló gazdasági- és agrárszakemberek generációi nevelkedtek intézményünk falai között. A 2019/2020-as tanév őszi félévének záróvizsgáit követően a bizottságok meghívott tagjainak egybehangzó véleménye az volt, hogy a mérnökjelöltek alapos ismerettel rendelkeznek a munkaerőpiacon való érvényesüléshez. Tehetség, szorgalom, kitartás, elkötelezettség, akarat - minderre szükség volt ahhoz, hogy ma dipolmát kapjanak a kezükbe. Most feltárulnak Önök előtt a lehetőségek, tudásuk, sok tapasztalattal gyarapszik, becsületes, önzetlen és etikus magatartásuk pedig meghozza majd a gyümölcsét - emelte ki az ünnepségen Bánáti Diána, a Mezőgazdaság-,  Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja.

A diplomaosztó ünnepi tanácsülésen 182-en vették át oklevelüket. Állam- és Jogtudományi Kar: 2020. január 10. (péntek) 10 óra Díszudvar

A Debreceni Egyetem patinás épületének falai között együtt van jelen: a múlt és a jövő. A Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Kara már 1914-ben megkezdte működését, majd a szocialista évtizedek szüneteltetése után, a kilencvenes évek közepén, újra életre kelhetett a debreceni jogászképzés. Több mint 100 év elteltével, új képet mutató társadalmi környezetünkben a hagyományaink ápolása mellett a kor felgyorsult tempójához igazodnunk kell az oktatásban, a tudományban, az egyéni és intézményi teljesítményeinkben is – hangsúlyozta Szikora Veronika dékán.

Az Állam- és Jogtudományi Kar diplomaosztóján 67 hallgató kapta meg a végzettségét igazoló oklevelét.Gazdaságtudományi Kar: 2020. január 10. (péntek) 12 óra Díszudvar

- A gazdasági élet elismerte és elismeri az itt szerzett diploma értékeit. A gazdaság kreatív, változásokra és változtatásokra kész, kritikusan gondolkodó, komplex probléma megoldásra alkalmas, rugalmas, új és új célokat megfogalmazó, a gondolatait másokkal megosztani kész és képes munkaerő iránt mutat keresletet.  Biztonsággal állíthatom, hogy ebben a mi végzett hallgatóink, így Önök is, kiválóak – hangsúlyozta Pető Károly dékán.

A két diplomaosztó ünnepségen összesen 327 közgazdász, mérnöki, menedzseri vagy tanácsadói oklevelet adtak át.Gazdaságtudományi Kar: 2020. január 10. (péntek) 15 óra Díszudvar
 Természettudományi és Technológiai Kar: 2020. január 17. (péntek) 10 óra Díszudvar

- A Természettudományi és Technológiai Kar hallgatójának lenni, annak követelményeit teljesíteni rangot jelent. Szakjainkon nemcsak elméleti tudást szeretnénk átadni, de gyakorlatorientált képzéseinkkel lehetőséget biztosítunk arra is, hogy hallgatóink olyan készségeket és kompetenciákat fejlesszenek ki, amelyekre a munkaadóknak leginkább szüksége van. Ehhez a kar kiterjedt kapcsolati hálót hozott létre a régió nagyvállalataival, amelynek pilléreit a vállalatoknál működő kihelyezett tanszékeink jelentik. Vállalati szakembereket vontunk be az oktatásba, hogy minél jobban figyelembe vehessük a munkaerőpiac igényeit. Ennek a fejlesztőmunkának az eredményeként 2016 szeptemberében a mérnökszakjainkon beindítottuk a duális képzést, és 2018-tól kezdődően a mérnökszakok mellett már több természettudományos mesterszakunkon is lehet duális formában tanulni. Örömmel jelentem be, hogy a mai ünnepségen veszi át diplomáját az első duális évfolyamunk - hangsúlyozta ünnepi beszédében Kun Ferenc dékán.

A rendezvényen a BSc képzést sikeres elvégző 180 hallgató vette át oklevelét.Bölcsészettudományi Kar: 2020. január 31. (péntek) 11 óra Díszudvar

- 1914-ben, az egyetem indulásakor a hallgatók száma az akkor még csupán három karon alig haladta meg a 300-at, ebből a Bölcsészet- nyelv és Történettudományi Karon mindössze 31-en tanultak. Az eltelt száz esztendő és ez a szám a Bölcsészettudományi Karon mára megszázszorozódott. A Debreceni Egyetem 14 kara ma már hagyományosan a Főépület Díszudvarán tartja diplomaosztó ünnepségeit. Azon a helyen, ahol a falakat díszítő márványtáblákon a Református Kollégium és az egyetem leghíresebb diákjainak, professzorainak nevei emlékeztetnek a debreceni felsőoktatás hagyományaira. Két kazetta azonban üres. Az egyetemi legenda úgy tartja, azért, hogy valamennyi végzős diák úgy érezze, egyszer majd az ő neve kerülhet oda – fogalmazott ünnepi beszédében Keményfi Róbert dékán. 


Az ünnepségen a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának 150 végzőse vehette át diplomáját.Természettudományi és Technológiai Kar: 2020. január 31. (péntek) 13 óra Díszudvar

- Egy ilyen jeles pillanatban érdemes megállni, hogy tisztelegjünk az Önök teljesítménye előtt, akik két év kemény munkájával szakterületük mestereivé váltak, és elérték, hogy természettudományos, vagy mérnöki diplomát vehessenek át egy nagymúltú intézménytől. Karunk tavaly ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. 1949-ben történt alapítását követően a TTK képzési programjának gerincét még a tanárszakok jelentették. A kar kitartó munkájának és előretekintő, bölcs döntéseinek köszönhetően a TTK mára a kutatás, fejlesztés és innováció egyik regionális központjává fejlődött, amely elkötelezett a minőségi szakemberképzés iránt - hangsúlyozta köszöntőjében Kun Ferenc dékán.

A Természettudományi és Technológiai Kar ünnepségén MSc-, illetve osztatlan képzésben 55 hallgató vette át diplomáját.

 


Műszaki Kar: 2020. január 31. (péntek) 15 óra Díszudvar

- Önök a Műszaki Kar aranykorában jártak ide. Mert ebben az időszakban indítottuk be – a cégekkel kialakított jó kapcsolatok alapján és az ipari fejlődésnek megfelelően – a duális képzést. Így pedig azok a hallgatók, akik ezt választották, már egyetemi éveik alatt részeseivé válhattak speciális munkafolyamatoknak, szervezeti kultúráknak és az iskolapadból oklevelükkel egyenesen átkerülhettek az adott céghez. Mert szintén ebben az időszakban értük el, hogy a nyolc alapszakot nyolc mesterszakon tudják nálunk folytatni, és kilátásban vannak újabbak is. Mint például a járműmérnöki szak, amely már a következő félévben elindul. Az sem véletlen, hogy egyre többen érkeznek hozzánk külföldről, hiszen mára 9 angol nyelvű képzés kínálatából választhatnak a Műszaki Karon fogalmazott ünnepi beszédében Szűcs Edit dékán.


Az eseményen a évtizedes kiemelkedő oktatói, vezetői tevékenységéért a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának kitüntetését, a Hallgatói mozgalomért emlékplakett különdíját vehette át az április 30-án leköszönő dékán a DEHÖK korábbi elnökétől, Körösparti Pétertől.

Az ünnepségen 257 hallgató vehette át diplomáját.Informatikai Kar: 2020. február 7. (péntek) 10 óra DíszudvarEgészségügyi Kar: 2020. február 7. (péntek) 11 óra Zilahi-terem (Nyíregyháza)