Történészkonferencia a DE-n

Hadszervezés a 14. századi Itáliában és azon túl címmel rendezett konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe keretében a HUN-REN – DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete Kutatócsoport.

Elsősorban a késő középkori magyar hadtörténet korszakát kutatják, feltárják a magyar hadszervezetet és vizsgálják a hadakozáshoz szükséges logisztikai és pénzügyi feltételeket, a hadüzenetek, fegyverszünetek és békekötések, illetve a szövetségek kiépítésének és fenntartásának körülményeit.

- Alapvető célkitűzésünk a forráskiadás, ezért közreadunk olyan szemelvénygyűjteményeket, oklevélkiadásokat és válogatásokat a korabeli elbeszélők műveiből, amelyeket eddig nem vagy kevéssé ismert a magyar hadtörténeti kutatás – fogalmazott megnyitójában Bárány Attila, a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék vezetője.

A Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete Kutatócsoport vezetője köszöntőjében kiemelte: fontosnak tartja a külső kutatókkal és partnerekkel való együttműködést, amely a forrásfeltáró tevékenység mellett a közös konferenciák rendezését és publikációk megjelentetését is elősegíti.

A DE Főépületében rendezett tematikus konferencián a kutatócsoport tagjai, valamint a témával foglalkozó hazai történészek (DE, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Országos Széchényi Könyvtár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem) 14 előadás keretében négy szekcióban ismertették eredményeiket, érintve a középkori krónikák magyarokról szóló bejegyzéseit, valamint a középkori diplomácia és a zsoldosság kérdéskörét.

Előadás hangzott el – többek között – a Német Lovagrend hadszervezetéről, I. Károly keresztes háborúiról, a magyarok részvételéről a lombardiai háborúkban és a Firenzében szolgáló magyar zsoldosokról is.

A rendezvény a szekcióelőadásokat követően könyvbemutatóval zárult. Mindhárom kötet – Zwischen Ostsee und Adria (szerkesztő: Bárány Attila, Roman Czaja, Pósán László), Zsigmond király és Velence (szerző: E. Kovács Péter), Metszéspontok. Tanulmányok a középkorról és a kora újkorról (szerkesztő: Véber Zoltán, Virágh Ágnes) – a Magyarország a középkori Európában Kutatócsoport, illetve a HUN–REN–DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete Kutatócsoport közreműködésével látott napvilágot.

Sajtóközpont - BZs