Tudományt népszerűsítő tanácskozás

A legújabb életmód- és egészségkutatások eredményeit és a keleti határmenti térség fejlesztési lehetőségeit mutatták be, valamint az oktatási helyzet aktuális kérdéseiről tanácskoztak a szakemberek a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar, a Magyar Tudományos Akadémia DAB Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottsága és a Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat közös konferenciáján, Nyíregyházán.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából "Tudomány: út a világ megismeréséhez" címmel csütörtökön rendezett tanácskozáson a megyében működő szervezetek, felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak, kutatóinak részvételével ismertették a tématerületeken elért tudományos eredményeket. A cél az volt, hogy segítsék a részt vevő szervezetek közötti együttműködést, a hazai és nemzetközi kutatói hálózatok kiépítését, valamint a tudományos közélet fejlődését.

- Itt is bemutathatjuk, hogy a tudomány egy olyan tevékenység és olyan jelenségeket ismerhetünk meg általa, amelyek befolyásolhatják a mindennapi életünket. Az Egészségtudományi Kar az emberek jólétével, egészségi állapotával foglalkozik, és mivel a régióban az általános egészségi állapot javításra szorul, alapvetően fontos az az út, amit az ETK felvállalt az egészségügyi szakemberek képzésével. A tudomány fejlődése révén hatékonyabb munkát végezhetnek, ezért lényeges, hogy a konferencián a legújabb kutatási eredményeket ismerhessék meg – hangsúlyozta megnyitóbeszédében Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese.

A konferencia tapasztalatait arra használhatja fel az ETK, hogy olyan szakmai ajánlásokat dolgozzon ki, amelyek segíthetik a térség felzárkóztatását. 

- Szeretnénk tenni a tudományos közéletet fellendítéséért, népszerűsítjük a tudományos tevékenységet és aktuális témákkal foglalkozunk. Együttműködünk a megyével, ezáltal olyan kutatói hálózat jött létre, ami nemcsak a tudományos szakembereket fogja össze, hanem a kutatói utánpótlásra is nagy gondot fordít. A konferencián is az a feladatunk, hogy rávilágítsunk a megyében tapasztalható szociális, egészségügyi problémákra – fogalmazott Rusinné Fedor Anita, a DE Egészségtudományi Karának általános és tudományos dékánhelyettese.

Nagy Péter, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testületének (TTTT) elnöke beszédében kiemelte: a kar tökéletesen illeszkedik a TTTT tevékenységéhez, az alapkutatások és az alkalmazott kutatások területén segíti a tudomány fejlődését, a kutatói utánpótlás képzését, valamint a nemzetközi kollaborációk, együttműködési hálózatok kialakítását. 

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a konferencia kellő megalapozottsággal hívja fel a figyelmet a tudomány fontosságára, a térség problémáira, megakadályozva a veszélyt jelentő áltudományos tevékenységek térnyerését. 

Az egészségügyi és szociális területeken változást érhetnek el ajánlásaikkal az ETK-n működő munkabizottságok Komlósi István, az MTA Debreceni Területi Bizottságának alelnöke szerint, aki rámutatott arra, hogy válság idején az egészség és a gazdaság a legfontosabb, éppen ezért a döntéshozó szervekkel együttműködve, a tudományos munka iránti elhivatottsággal kell dolgozni.

A szakmai tanácskozáson többek között a fenntartható egészségügy lehetőségeiről, az oktatási helyzet aktuális kérdéseiről, a térség fejlesztési irányairól tartottak plenáris előadásokat és kerekasztal-beszélgetéseket a szakemberek az MTA DAB Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottság munkabizottságaiban. Az elmúlt egy év legfontosabb tudományos céljait és eredményeit a Gerontológia Munkabizottságban, a Regionális Gazdálkodástudományi Munkabizottságban, valamint az Életmód és Egészségkutatások Interdiszciplináris Munkabizottságban mutatták be. Az esemény zárásaként a szakmai tapasztalatokat a Tudományos Szervezőbizottság foglalta össze.

Sajtóközpont - BZ