Ösztöndíj az Egészségtudományi Kar kiválóságainak

Tanulmányi és szakmai eredményei elismeréseként Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat kapott a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar hét hallgatója. A díjazottakat a kar általános és tudományos dékánhelyettese köszöntötte szerdán.

Nappali tagozaton alap-, mester- vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhattak az ösztöndíjra, melynek odaítélésének feltétele volt az is, hogy jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévet teljesítsenek a hallgatók, és legalább 55 kreditet szerezzenek a két utolsó aktív félévükben azon a szakon, ahonnan benyújtották a pályázatukat.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az Egészségtudományi Karon ebben az évben hét egyetemista nyerte el kiemelkedő tanulmányi eredményük és szakmai téren elért kimagasló teljesítményük elismeréseként. Közülük öten gyógytornász szakirányon, egy hallgató dietetikus, egy másik nyertes tehetség pedig népegészségügyi ellenőr szakirányon végzi a tanulmányait. 

A miniszteri adományozó okleveleket november 29-én, szerdán vehették át Rusinné Fedor Anita általános és tudományos dékánhelyettestől a kar Fizioterápiás Tanszékén. Az ünnepélyes átadáson a dékánhelyettes méltatta a hallgatók szorgalmát és felkészültségét, valamint a szakmai munkájuk folytatására ösztönözte őket. 

- Önök nagyon megérdemelték az okleveleket. Mindannyian olyan eredményt értek el, mellyel kiemelkednek a legjobbak közül is és tevékenységükkel példát mutatnak társaiknak. Szorgalmukkal, hatékonyságukkal hozzájárulhatnak a kar eredményes munkájához – mondta Rusinné Fedor Anita.


Az elismeréssel a nyertes hallgatók tíz hónapon keresztül havi 40 ezer forint juttatást kapnak. A Debreceni Egyetemen 2023-ban összesen 114 hallgató kapta meg Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat.

A 2023/2024-as tanévre támogatást nyert hallgatók az Egészségtudományi Karon:
Kiss Balázs  (Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak, népegészségügyi ellenőr szakirány)
Arany Attila Csaba (Ápolás és betegellátás alapképzési szak, gyógytornász szakirány)
Ambrus Borbála Stefánia (Ápolás és betegellátás alapképzési szak, gyógytornász szakirány)
Némethiné Bodnár Andrea  (Ápolás és betegellátás alapképzési szak, gyógytornász szakirány)
Debreczeni Lili Anna (Ápolás és betegellátás alapképzési szak, dietetikus szakirány)
Balogh Réka  (Ápolás és betegellátás alapképzési szak, dietetikus szakirány)
Fejér Fruzsina  (Ápolás és betegellátás alapképzési szak, gyógytornász szakirány)

Sajtóközpont - BZ