Folyamatosan bővülő szakmai ismeretekkel, gyakorlatorientált és széleskörű képzési portfólióval, valamint új mesterképzéssel várja a továbbtanulókat a Debreceni Egyetem Egészségtudományi (ETK) Kara. A segítő szakmák iránt érdeklődő jelentkezők Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is elérhetik a kar képzéseit.

A korábbi Népegészségügyi Kar Egészségügyi Karba integrálódásával jött létre néhány hónappal ezelőtt az Egészségtudományi Kar, mely széleskörű képzési lehetőségeket kínál az egészségügyi, valamint a társadalomtudományi képzések iránt érdeklődőknek.

Négy alapképzési szakkal (ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, szociális munka), ezeken hétféle választható szakiránnyal, valamint nyolc mesterképzéssel (egészségpolitika, egészségügyi szociális munka, egészségügyi tanár, kiterjesztett hatáskörű ápoló, komplex rehabilitáció, népegészségügyi mesterszak, szakvédőnő, szociális munka és a szociális gazdaság) várja a felvételi előtt állókat az Egészségtudományi Kar. Ezek mellett további tizenkét szakirányú továbbképzési szakkal és angol nyelvű képzésekkel is megjelenik a 2023-as általános felvételi eljárásban az ETK. Duális képzés is elérhető a karon, szociális munkás duális képzésben a szakmával foglalkozó szociális szervezetek, partnerintézmények kínálnak oktatást a hallgatóknak.

Az ETK-n minden szakirányon kiemelkedően nagy hangsúlyt kap a gyakorlati képzés, hiszen az elméleti tudás megszerzése mellett ápolóként, mentőtisztként, gyógytornászként, szülésznőként, vagy éppen védőnőként elengedhetetlen a szakma közvetlen megismerése, a személyes tapasztalatok szerzése, az önálló gondolkodásmód kialakulása és az ebből fakadó problémamegoldás. 

- Az egészségügyi képzések szempontjából az egészségügyi gondozás és prevenció, valamint az ápolás és betegellátás, illetve az ide tartozó szakirányok határozzák meg a képzésünket. Az Egészségtudományi Kar létrejöttével a hallgatók helyzete nem változik, hiszen ők egyébként is elsősorban a szakirányok alapján döntenek a továbbtanulásukról, s mivel ezen a téren, valamint a képzési helyszínek tekintetében sincs változás, a jelentkezés és a hallgatói élet szempontjából sem látnak mást a névváltozáson túl. Szolnokon, Nyíregyházán és Debrecenben is ugyanazokon a szakirányokon képzünk, mint eddig és mindenhol rendelkezésre áll a hallgatói képviselet is - mondta a hirek.unideb.hu-nak Móré Marianna, a kar dékánja.

A képzési portfólióban újdonság, hogy a mostani általános felvételi eljárásban hirdeti meg először a kar a szolnoki képzőhelyen a szociális munkás alapszakot, valamint az oktatási kínálatban megjelenik a szakvédőnő mesterképzés. 

Móré Marianna kiemelte: az Egészségtudományi Kar a Debreceni Egyetem szemléletével megegyező irányba halad, a közös szakmai érdekek megtalálása és az együttműködés meghatározó. Ennek érdekében szoros kapcsolatot alakított ki az ETK az Általános Orvostudományi Karral, valamint a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karral.

- A hallgatók az ÁOK-n és a MÉK-en működő szervezeteket, intézeteket, oktatókat is megismerhetik a képzések során. A jövő hallgatói számára ez egy garancia lehet arra, hogy a képzési színvonal folyamatosan emelkedik, naprakész, aktuális tudás birtokában szerezhetnek diplomát és kezdhetik el szakmai pályafutásukat - tette hozzá az Egészségtudományi Kar dékánja. 

Segítőket képez a kar, olyan szakembereket, akik mások segítésére, támogatására teszik fel az életüket és ehhez kellő elhivatottsággal rendelkeznek. A gyakorlati képzések során már a teljes tanulmányi idő alatt találkoznak olyan élethelyzetekkel, melyek meghatározók lehetnek a pályafutásukra nézve, de egyúttal hozzájárulhatnak a szakmai fejlődésükhöz. 

- Akár egészségügyi, akár társadalomtudományi területről van szó, a segítségnyújtás iránti vágynak, a felelősségérzetnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy a kar képzéseit válasszák a leendő hallgatók. Bármilyen egészségügyi szakirányon tanulóról beszélünk, szakmai életét meghatározza, hogy az adott pillanatban képes-e a legmegfelelőbb módon hozzáállni egy másik, segítségre szoruló emberhez. Rendkívüli kihívásokkal találkozhatnak a képzések során a fiatalok, érdemes tehát felelősségteljes döntést hozni, hiszen a szakma is ugyanezt kívánja meg. A bejutás feltételei könnyebbnek tűnnek ugyan, de a képzés ideje alatt az oktatási színvonal ugyanolyan magas szintű marad, mint amilyen volt - hangsúlyozta a dékán.

Az Egészségtudományi Karon végzett szakemberek számára nyitott az út a munkaerőpiac világába, gyors elhelyezkedési lehetőségekre számíthatnak a diplomaszerzést követően. Az egészségügyi és szociális területeken jelentős munkaerőhiány tapasztalható, emiatt az igény nagy az olyan szakemberek iránt, akik rendelkeznek a szükséges szakmai tudással. Az ETK az önálló munkavégzésre való felkészítés mellett arra is összpontosít, hogy a szakma változásait követve új tartalmi elemek épüljenek be a képzésbe.

Az Egészségtudományi Kar képzéseivel, a jelentkezési feltételekről, az egyes szakirányokról és a követelményrendszerről a kar és az egyetem honlapján, valamint a felvi.hu-n tájékozódhatnak a felvételizők. 

Sajtóközpont - BZ