Harminc éve indult el a Debreceni Egyetemen a háziorvosképzés. Az évforduló alkalmából szerveztek jubileumi ünnepséget és tudományos konferenciát, amelyen a kezdetekre emlékeztek és a jövő kihívásait vitatták meg a háziorvosképzésben részt vevő oktató háziorvosok és az egyetemi oktatók.

A tanszék jogelődje, a Családorvosképző Központ 1992-ben jött létre Ilyés István professzor vezetésével. 2009-ben a tanszék profilja – így neve is – kibővült a foglalkozás-orvostani szak- és továbbképzéssel. A Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék alapvető feladata a családorvoslás oktatása graduális keretek között a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar hallgatóinak, valamint posztgraduális keretek között a családorvoslás és a foglalkozás-egészségügy szakképzésének megvalósítása és a szakorvosok folyamatos továbbképzésének biztosítása. 

-    A Debreceni Egyetem felismerte, hogy ez egy olyan diszciplína, amelynek a graduális képzésben egyértelműen meg kell jelennie. Köszönöm a mai rendezvényen elismerésben részesülő háziorvosoknak, hogy nem csak a betegellátásban, hanem a szakorvosjelöltek oktatásában is több évtizede részt vesznek. Tevékenységük nélkül nem lehetne teljes a jövő orvosainak képzése – mondta ünnepi beszédében Mátyus László, a DE Általános Orvostudományi Kar dékánja.  

Szabó Zoltán pedig felidézte, hogy 2021-ben elindult a Klinikai Központ integrációja, melynek eredményeként 6500 dolgozóval és több mint 2800 betegággyal létrejött az ország egyik legnagyobb betegellátó egysége. A professzor kiemelte: a folyamat folytatódik, amelyben az alapellátás is meghatározó szerepet kap.  

-    Az integráció legfőbb célja a betegellátás színvonalának további fejlesztése. Ez a folyamat nem csak a klinikai ellátóegységeket, hanem az alapellátást is érinti. Az előttünk álló közös célok megvalósításához szükség van a háziorvosokkal kialakított szoros együttműködésre, egymás tevékenységének kölcsönös segítésére, és arra az áldozatos munkára, amelynek köszönhetően Debrecenben és az egész régióban magas színvonalú alapellátási tevékenység zajlik – hangsúlyozta köszöntőjében Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke.  

Az oktatási és szakképzési feladatokon túl a kutatásban is jelentős feladatot látott el és lát el a tanszék. A kutatási területek többek között a kardiovaszkuláris és metabolikus megbetegedések, rizikótényezőik és gondozásuk hatékonysága az alapellátásban, az elhízás, a sürgősségi ellátás az alapellátás szintjén és a mentális egészséggel kapcsolatos vizsgálatok.  

-    Az orvostanhallgatóknak lehetőségük van a háziorvoslással már egyetemi tanulmányaik során megismerkedni, ahol személyes tapasztalatot szerezhetnek a háziorvosi munkáról. Sokan emiatt és a szemináriumok során szerzett benyomások alapján választják ezt a hivatást. Fontos a családorvoslással kapcsolatos személyes tapasztalat, valamint az oktató háziorvosaink (tutorok) pozitív példája is, akiket ma kitüntettünk több évtizedes oktató munkájukért. A jövő generáció oktatása kiemelt jelentőségű, reményünk szerint rendezvényünk is hozzájárulhat a háziorvoslás oktatásának és minőségének fejlődéséhez – emelte ki Kolozsvári László Róbert, a DE ÁOK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék vezetője. 


A debreceni háziorvostan képzés 30 éves évfordulója alkalmából rendezett pénteki ünnepségen több elismerést is átadtak. Mintegy 40 háziorvos vehette át a Címzetes Oktató Főorvosi kitüntetést, illetve Ilyés István professzor neves szakmai elismerésben, Andor Miklós díjban részesült. 

Sajtóközpont - CzA