Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából a Debreceni Egyetem vezetése az intézmény több mint 100 munkatársát részesítette elismerésben. A kitüntetéseket a megemlékezés elhalasztása miatt későbbi időpontban adják át.

Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesültek:
Béres Zsuzsa sajtóreferens (Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóiroda), Kiszil Okszána koordinációs és stratégiai igazgató (Rektori-Kancellári Kabinet Koordinációs és Stratégai Igazgatóság), Varga Zsolt tudományos igazgató (Tudományos Igazgatóság), Nagy Mária Ilona ügyvivő-szakértő (Oktatási Igazgatóság), Tóthné Csákó Mónika ügyvivő-szakértő (Műszaki Kar), Bilanics Anita dékáni hivatalvezető (Zeneművészeti Kar), Gál Viktória főkönyvtáros (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár), Viszlóckiné Kovács Rita ügyvivő-szakértő (Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ), Lisztes-Berecz Helga Anikó ügyvivő-szakértő (HKSZK Hallgatói Adminisztrációs Központ), Nagyné Dombi Gizella ügyintéző (TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék), Őzséné Fábián Anette vegyésztechnikus (TTK Alkalmazott Kémiai Tanszék),

Prezenszki Attiláné fogászai asszisztens (Fogorvostudományi Kar), Zágonyiné Szabó Henrietta Alexandra ügyintéző (GYTK Gyógyszerfelügyelet és Gyógyszergazdálkodási Tanszék), Kádár-Gergely Márta tanár, munkaközösség-vezető (KLGYGÁI gimnáziumi feladatellátási hely), Csomorné Albert Tímea Katalin általános iskolai tanár (KLGYGÁI),

Töviskes Antalné mesterpedagógus, vezető óvodapedagógus Gyakorló Óvoda, Ács Szilvia osztályvezető főnővér (KEK Urológiai és Andrológiai Osztály), Horváthné Zelizi Éva osztályvezető (KEK Betegfelvételi Osztály), Nagy Cristina Luminita műtős szakasszisztens (KEK Központi Műtő Részleg), Harsányiné Papp Zsófia Erika osztályvezető főnővér (KEK Belgyógyászati Osztály), Balogh Imréné részlegvezető asszisztens (KEK Bőr- és Nemibeteg Gondozó), Vámosy Viktória osztályvezető helyettes (KEK Fürdőgyógyászati Osztály), Cserháti Györgyi részlegvezető főorvos (KEK Fürdőgyógyászati Osztály), 

Bagosi Adrienn szakmai szolgáltató (ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet), Bertók Erzsébet ügyintéző (ÁOK LMI Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék), Kelemenné Szántó Ágota laboratóriumi asszisztens, (ÁOK Orvosi Vegytani Intézet), Kiss Anikó gazdasági ügyintéző (ÁOK Immunológiai Intézet), Molnár Sándorné oktatásszervező (GYGYK),

Bartáné Kustár Katalin osztályvezető (BTK Dékáni Hivatal), Seres Éva ügyintéző (GTK Dékáni Hivatal),

Rácz István osztályvezető ápoló (KK Belgyógyászati Klinika C épület), Horváth Imréné osztályvezető ápoló (KK Neurológiai Klinika), Szabó Ágnes osztályvezető szülésznő (KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika), Lakatos Sándorné fogászati asszisztens (KK Fogorvosi Szolgálat), Takács Tünde osztályvezető ápoló (KK Sebészeti Klinika), Nagy Tamás orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus (KK Nukleáris Medicina), Lolo Mónika ápoló (KK Pszichiátriai Klinika), Farkasné Kardos Katalin osztályvezető ápoló (KK Gyermekgyógyászati Klinika),

Dobó Antal ügyintéző (KC Informatikai Szolgáltató Központ), Gidró Lóránd műszaki szolgáltató (KC AKIT Gazdálkodási Igazgatóság), Bukovinszki Zsuzsanna ügyintéző (KC Humán Gazdálkodási Igazgatóság), Sorbán Gábor ügyintéző (KC Vagyongazdálkodási Igazgatóság, Leltárellenőrzési és Selejtezési Osztály), Karászi-Kővári Krisztina megbízott gazdasági irodavezető (KC Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatóság, KK Gazdasági Iroda),

Farkasné Gábor Katalin megbízott irodavezető (Szolnok Campus Üzemeltetési Iroda), Bódvai Ferenc műszaki szolgáltató (AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet Westsik Kísérleti Telep).

 

Rektori Elismerő Oklevelet kaptak:
Takács Péter Levente tartalommenedzser (Rektori Kancellári Kabinet Sajtóiroda), Tóthné Kovács Enikő ügyvivő-szakértő (Műszaki Kar), Mankovits Tamás tanszékvezető egyetemi docens (Műszaki Kar), Hamza-Vecsei Tímea főkönyvtáros, megbízott hivatalvezető (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár), Bor Balázs osztályvezető (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár), Nagy-Szűcs Viktória kollégiumi ügyintéző (HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság Markusovszky Lajos Kollégium),

Juhász László egyetemi docens (TTK Szerves Kémiai Tanszék), Cserháti Csaba egyetemi docens (TTK Szilárdtest Fizikai Tanszék), Kovács Zoltán egyetemi docens (TTK Matematikai Intézet),  Németh Zoltán egyetemi adjunktus (TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék), McIntosh Richard William egyetemi adjunktus (TTK Ásvány- és Földtani Tanszék),

Tornai István egyetemi docens (Fogorvostudományi Kar), Dezső Balázs egyetemi tanár (Fogorvostudományi Kar),

Csécsy Andrea egyetemi docens (Állam- és Jogtudományi Kar), Balázs István egyetemi tanár (Állam- és Jogtudományi Kar), Siposné Fehér Pálma Eszter adjunktus (GYTK Gyógyszertechnológiai Tanszék), Csősz Tímea vezetőtanár (KLGYGÁI gimnáziumi feladatellátási hely), Imre Ágnes tanító (KLGYGÁI Arany János téri feledatellátási hely),

Kiss Gábor ügyvivő-szakértő (EK Gazdálkodási Részleg), Nagy Józsefné ügyvivő-szakértő, (EK Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék),

Várterész Magdolna egyetemi docens (Informatikai Kar Számítógéptudományi Tanszék), Jeszenszky Péter adjunktus (Informatikai Kar Információ Technológia Tanszék), Kuritárné Szabó Ildikó egyetemi docens (NK Magatartástudományi Intézet), Bereczki Nóra gazdasági ügyintéző (NK Dékáni Hivatal),

Mikó László fekvőbeteg szakellátásért felelős orvosigazgató (KEK Főigazgatóság), Sohajda Zoltán István osztályvezető főorvos (KEK Szemészeti Osztály), Kovács Csilla osztályvezető főorvos (KEK Sürgősségi Betegellátó Osztály), Aranyosi János részlegvezető főorvos (KEK Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály), Ádámné Antalffy Judit belgyógyász szakorvos (KEK Belgyógyászati Osztály),

Emri Gabriella egyetemi docens (ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék), Emri Miklós tudományos főmunkatárs (ÁOK Ovosi Képalkotó Intézet Nukleáris Medicina Nem Önálló Tanszék), Győry Ferenc Béla adjunktus (ÁOK Sebészeti Intézet), Herbály Mihályné laboratóriumi asszisztens (ÁOK Orvosi Vegytani Intézet), Jakab Attila egyetemi docens  (ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet), Káplár Miklós Egyetemi docens (ÁOK Belgyógyászati Intézet), Pálfi Éva Csilla ügyintéző (ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet), Vaskó Attila tanársegéd (ÁOK Tüdőgyógyászati Tanszék), Mező Katalin adjunktus (GYGYK),

Szabó Edit egyetemi docens (BTK Történelmi Intézet), Molnárné Kovács Judit egyetemi docens, (BTK Pszichológiai Intézet), Dankovics Viktorné Szűcs Olga egyetemi docens (BTK Szlavisztikai Intézet), Tóth Ágoston egyetemi adjunktus (BTK Angol-Amerikai Intézet), Bozzay Réka Kornélia egyetemi adjunktus (BTK Nérlandisztika Tanszék),

Károlyi Géza egyetemi docens (GTK Világgazdasági és Nemzetközi Kapcsolatok Intézet), Szőllősi László egyetemi docens (GTK Gazdálkodástudományi Intézet), Dajnoki Krisztina intézetigazgató egyetemi docens (GTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Kincses Sándorné adjunktus (MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet),

Maros Tamás Miklós klinikai szakorvos (KK Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika, Szívsebészet), Domján Andrea klinikai vezető ápoló, egészségügyi menedzser (KK Belgyógyászati Klinika, Reumatológia), Brugós László osztályvezető szakorvos, klinikai főorvos (KK Tüdőgyógyászati Klinika),  Szabóné Tömöri Enikő ügyintéző (KK Elnöki Hivatal), Nádasdi Krisztián Norbert gazdasági ügyintéző (KK Igazságügyi Orvostan),

Kovács Zoltán megbízott osztályvezető (KC Beszerzési Igazgatóság), Komáromi Klára megbízott osztályvezető (KC Humánpolitikai Igazgatóság), Kiss Anikó Éva ügyintéző (KC Közgazdasági Igazgatóság), Tüdősné Budai Júlia tudományos segédmunkatárs (AKIT Karcagi Kutatóintézet Központi Laboratórium).

Sajtóiroda