Egyetemi elismerések az MTA közgyűlésén

A Debreceni Egyetem több professzorát akadémikusai sorába választotta, Csernoch László tudományos rektorhelyettest pedig a testület elnökségébe delegálta a Magyar Tudományos Akadémia május 2-3-án az MTA Székházában rendezett éves közgyűlésén. Az eseményen átadták az MTA kitüntetéseit is.

A testület a nem akadémikus közgyűlési képviselők tudományterületi szekcióinak jelölése és a Jelölőbizottság javaslata alapján az MTA 195. közgyűlésén Csernoch Lászlót, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettesét, a DE Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézetének igazgatóját, az MTA doktorát 3 évre az Akadémiai Elnökség tagjává választotta.

– Napjainkban a tudományos élet legnagyobb kihívása, hogy minél nagyobb számban bevonzza tevékenységébe a fiatal kutatógenerációt. A Debreceni Egyetemen működő 24 doktori iskola, a Tehetséggondozó Program (DETEP), az itt tevékenykedő szakkollégiumok mind ezt a törekvést támogatják az intézményben. Az MTA elnökségének tagjaként az elkövetkező években ezt a munkát szeretném erősíteni mind országos szinten, mind pedig nemzetközi kitekintésben egyaránt – mondta el a hirek.unideb.hu-nak elnökségi taggá választását követően Csernoch László.

Az eseményen tudományos tevékenységet végző kutatóknak adományozható Akadémiai Díjban részesült Farkas Etelka, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék professor emeritusa a magyar kémiai kutatások nemzetközi elismertségének öregbítéséért, széles körű és eredményes nemzetközi együttműködések kialakításáért, valamint kiemelkedő kutatói, egyetemi oktatói munkájáért, iskolateremtő tevékenységéért és példamutató szakmai közéleti aktivitásáért.

A közgyűlés második napján az Akadémikusok Gyűlése zárt ülésén választotta meg száztíz, a közös akadémiai jelöltlistára felkerült kutató közül az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait.

A Debreceni Egyetem professzorai közül Csiba László (DE Klinikai Központ Neurológiai Klinika), Páles Zsolt (DE Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet) és Szöllősi János (DE Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet) eddigi levelező tagokat az akadémia rendes tagjává választották. Az intézmény két professzorát, Balla Józsefet (DE Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika) és Kovách Imrét (DE Bölcsészettudományi Kar, Politikatudományi és Szociológiai Intézet) pedig levelező taggá választották az MTA közgyűlésén.

Sajtóiroda – BZs

Fotó: mta.hu