CARPE – partnerség a tudományos kutatásban

Idén a skóciai Glasgow adott otthont május 24-26. között a #CARPE2023 nemzetközi tudományos vándorkonferenciának, amelyen Csernoch László tudományos rektorhelyettes vezetésével húszfős delegáció képviselte a Debreceni Egyetemet.

Az intézmény 2015-ben csatlakozott a CARPE – Consortium on Applied Research and Professional Education (Alkalmazott Kutatási és Szakképzési Konzorcium) – csoporthoz, amelyet olyan egyetemek hoztak létre, amelyek profiljában az alkalmazott kutatások meghatározó szerepet játszanak.

Bár ezek – a Debreceni Egyetemhez (DE) hasonlóan – nem hazájuk fővárosában helyezkednek el (Hamburg, Utrecht, Valencia, Turku, Porto, Glasgow), hallgatói létszámukat, tudományos eredményeiket tekintve azonban az adott ország legjelentősebb felsőoktatási intézményei közé tartoznak.

A konzorcium kétévente tart konferenciát, amelyen a közös projektelképzelések kialakítása és egyeztetése a központi téma.

Az idei, Glasgowban tartott tanácskozáson a résztvevők kilenc szakmai csoportban (Business and Entrepreneurship; Creativity and Culture; Data Science and Artificial Intelligence; Food; Health; Teaching; Societal Challenges; Smart Sustainable Cities; Sport and Exercise Science), úgynevezett Special Interest Group keretében vitatták meg az aktuális kihívásokat.

A szakmai rendezvényen a Debreceni Egyetemet hét kar (Általános Orvostudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Műszaki Kar) húszfős delegációja képviselte Csernoch László tudományos rektorhelyettes vezetésével.

- A találkozón megállapodás született egy tematikus témacsoport létrehozásáról, amely remek alkalmat biztosít a Debreceni Egyetem oktatói, kutatói számára is a közös nemzetközi tudományos munka folytatására, valamint különböző pályázatokon való részvételre, mindez elősegítheti az egyetemi kutatási hálózatok fejlesztését, valamint a kapcsolatok bővítését – mondta a hirek.unideb.hu portálnak Csernoch László.

A tudományos találkozás keretében ünnepelték a résztvevők a CARPE fennállásának 10 éves évfordulóját. A jubileum egyben lehetőséget teremtett a visszatekintésre, az eddigi eredmények összegzésére. A konzorciumban részt vevő egyetemek képviselői sikerként könyvelték el az elmúlt évtizedben benyújtott több mint 500 európai uniós pályázatot, amelyekből százat meghaladó a nyertes projektek száma.

A CARPE soron következő tanácskozását két év múlva, 2025-ben Portugália második legnagyobb városában, Portoban rendezik.

Sajtóközpont - BZs