Beszédes szobák, évtizedes történetek

Cívisházak és lakóik nyomában címmel mutatták be Harangi Attila és Löki Viktor régi debreceni épületeket, valamint a benne élők személyes történeteit feltáró könyvét a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban. A rendezvényen elhangzott: a DEENK célja az ilyen jellegű, a közösségi tudomány (citizen science) eszközeit is alkalmazó kutatások támogatása.

Az esemény egyben pódiumbeszélgetés is volt, ahol Márkus Edina, a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének igazgatóhelyettese a kötetben leírt hiánypótló kutatási eredményekre hívta fel a figyelmet. Mint fogalmazott: ezek arra sarkallhatják az egyetemet, hogy kutatócsoportot alakítva különféle tudományterületekről kutatókat és hallgatókat bevonva az intézmény bekapcsolódjon a következő ilyen jellegű munkába, hozzájárulva ezzel az épített örökség megőrzéséhez. 

- A két szerzőnek, a Debreceni Egyetem korábbi hallgatóinak, Harangi Attila építészmérnöknek, illetve Löki Viktor sokat segíthetnének tapasztalataikkal, munkájukkal a fiatal kutatók.- tette hozzá Márkus Edina.

Petró Leonárd, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgató-helyettese úgy látja: az ilyen jellegű kutatómunka és témaérzékenység a DEENK profiljába szorosan illő, úgynevezett közösségi tudomány (citizen science) területén is megjelenhetne, ezzel a könyvtár is bekapcsolódhatna a kutatásba.

Harangi Attila a kötetet bemutatva úgy fogalmazott: a lakók történetén keresztül akarták rögzíteni a jelent, ezáltal egy több évtizedet átfogó helytörténeti leírást igyekeztek megalkotni. Szerinte nemcsak egyetlen ház megmentésén kellene fáradozni, hanem a város építészeti örökségét egybefüggően bemutató cívis negyedre lenne szükség Debrecenben.

A személyes történetek Löki Viktor fotóin keresztül elevenednek meg, illusztrációin a régi cívis házak belső terei jelennek meg. Összesen tizenhat még létező cívis ház lakóterét dokumentálta, ezek adják a könyv fotóanyagának gerincét.

Sári Zsolt, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum muzeológusa a könyvbemutatón hangsúlyozta: országosan is hiánypótló a két, részben szakember, részben lokálpatrióta szerző vállalkozása, hiszen olyan kulturális emlékezetről, az Alföld polgárosodásának történetét magában őrző építészeti örökségről szól, mely rohamosan tűnik el az ország jelenéből. Megjegyezte továbbá, hogy nemcsak a téglák és a falak üzennek a múltból, hanem a személyes tárgyaknak, történeteknek is helyük van az értékmegőrzésben.


Sajtóközpont – BZ