Amerikai-magyar kutatás a Debreceni Egyetemen

Bekapcsolódik a Debreceni Egyetemen működő Lendület Genomszerkezet és Rekombináció kutatócsoport tumorgenetikai vizsgálataiba Roszik János, a Texasi Egyetem MD Anderson Rákkutató Központ munkatársa. A Fulbright program támogatásával Roszik János három hónapig személyesen az egyetemen segíti a kutatást, melynek célja az úgynevezett R-hurok szerkezetek és a tumorokban előforduló mutációk kapcsolatának vizsgálata.

Roszik János a Debreceni Egyetemen szerezte meg doktori (PhD) fokozatát matematika- és számítástudományok tudományágban, 2010 óta a Texasi Egyetem MD Anderson Rákkutató Központ kutatója, jelenleg docense. Roszik János és a DE ÁOK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetben működő Lendület Genomszerkezet és Rekombináció kutatócsoport együttműködése 5 éve kezdődött, elsősorban a tumorgenomika, tumorimmunológia és kromatinszerkezet témáiban dolgoznak együtt.

A munka eredményeként eddig hat közös publikáció jelent meg. A kutatócsoport és az amerikai professzor augusztustól október végéig személyesen a Debreceni Egyetemen dolgozik együtt a Fulbright programnak köszönhetően.    

-    A projekt számomra is biztosít lehetőséget új módszerek, kutatók és kutatócsoportok személyes megismerésére, és ezáltal a munkacsoportok, illetve az egyetemek közötti kapcsolat erősítésére. Reményeink szerint ez az intenzív együttműködés új tudományos közlemények és szabadalmak beadását alapozza meg, ami mindkét egyetem számára hasznos új kutatási és együttműködési lehetőségeket teremt majd – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Roszik János.  

A mostani Fulbright projekt a genom instabilitásával kapcsolatos R-hurok szerkezetek vizsgálatával és különféle onkometabolit termelő enzimek működésével foglalkozik. 

-    Az R-hurkok alapvető sejtfolyamatokat szabályoznak, mint például a transzkripciós faktorok kötődése, gének kifejeződése, illetve a heterokromatinképződés. A legújabb kutatási eredmények azt mutatják, hogy az R-hurok szerkezetek fontos szerepet játszhatnak többféle degeneratív betegség és a rák kialakulásában. Roszik János speciális szaktudása a tumorbiológia, bioinformatika és új-generációs szekvenáló módszerek területén kiválóan illeszkedik a fogadó labor genomikai hátteréhez és interdiszciplináris megközelítéseihez. Személyes jelenléte kiemelt fontosságú számunkra, mert így az eddigieknél is hatékonyabb tudástranszfer valósulhat meg a két csoport között – ismertette Székvölgyi Lóránt egyetemi docens, a Lendület Genomszerkezet és Rekombináció kutatócsoport vezetője.  

Jelenleg Roszik János az egyetlen Fulbright kutató a Debreceni Egyetemen. A második félévre érkezik egy oktató a BTK Észak-amerikai Tanszékére, illetve szintén a második félévben utazik ki a Műszaki Kar egy oktatója 4 hónapra az Egyesült Államokba. 
A Fulbright program posztgraduális oktatási, kutatói ösztöndíj- illetve csereprogram, amelyet 1946-ban alapított J. William Fulbright amerikai szenátor. A program egyik célja, hogy lehetőséget teremtsen az Amerikai Egyesült Államok és a világ más országai közötti tudományos kutatói munkára, szakmai gondolatcserére. A Fulbright programban a Debreceni Egyetemről 1983-ban utazott az első kutató az Egyesült Államokba, majd az azt követő évben érkezett Debrecenbe az első amerikai szakember. A hallgatói mobilitások az 1990-es évek közepén indultak. Az első években a résztvevők között túlsúlyban voltak az amerikai irodalommal foglalkozó kutatók, mára azonban valamennyi tudományterületen érkeznek és utaznak ki szakemberek. 1983 óta több mint 50 debreceni kutató és 20 PhD-hallgató utazhatott az Egyesült Államokba a program segítségével, és mintegy 60 amerikai szakember és 11 hallgató érkezett Debrecenbe.  

Sajtóközpont - CzA