Z-szak: a jövő tanárképzése

A Debreceni Egyetem egyike annak a hat egyetemnek, ahol 2022 szeptemberétől elindul az új, ötéves természettudomány-környezettan tanárszak, másnéven a z-szak. Az új képzés integrált módon juttatja el a természettudományi ismereteket a diákokhoz.

- A Debreceni Egyetem számára kiemelten fontos terület a pedagógusképzés, hiszen a pedagógusok oktatják a következő generációkat, a jövő egyetemistáit. Éppen ezért támogattuk az integrált természettudományos tanárképzést, a természettudomány-környezettan tanárszak indítását – mondta el a hirek.unideb.hu-nak Forisek Péter egyetemi docens. A Debreceni Egyetem tanárképzési igazgatója hozzátette, hogy az új oktatók a műszaki, természettudományi, informatikai és matematikai egyetemi szakok népszerűségének növelésében is fontos szerepet játszhatnak majd.

A DE egyike az ország hat egyetemének (Pécs, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Budapest-ELTE, Szombathely-ELTE), amelyen 2022 szeptemberétől elérhető az új, öt éves természettudomány-környezettan tanárszak, amelyet a z generációhoz igazodva z-szakként emlegetnek a szakemberek.

Célja a környezettudatosság és a természet megismerése, megértése gyakorlatorientált, problémamegoldó technikák révén. A hagyományos és a vizuális kommunikáció eszközeivel is felvértezett diákokra biztos állás vár a közoktatásban, de a munkaerőpiac más területein is komolyan versenyképesek lesznek. A szak sokoldalúsága miatt akár humán, akár reál hátterű diákok érdeklődését, jelentkezését várják, ennek megfelelően jelentkezni bármilyen tantárgyból szerzett emeltszintű érettségivel lehet.

Az intézményben a Természettudományi és Technológiai Karon fogják képezni az integrált természettudományos tanárokat. Kun Ferenc dékán szerint egy fontos problémát orvosolhat az új pedagógusképzés.

- Sokszor tapasztaljuk, hogy az általános iskola alsóbb évfolyamaiban még lelkes diákok 7-8. osztályra elveszítik motivációjukat a természettudományi tantárgyak – a biológia, a fizika és a kémia – iránt, ebben szerepet játszanak az egyre komolyabb középiskolai felvételi eljárások, illetve a növekvő tudásanyag. Az integrált természettudományi tanárnak lehetősége lesz, hogy összefüggéseiben, kontextusában mutassa meg a diákoknak a minket körülvevő világ fizikai törvényeit, biológiai, kémiai jelenségeit és folyamatait. Reményeink szerint azoknak is érdekes lehet, akik már más pálya iránt érdeklődtek, de így visszacsábíthatjuk őket a természettudományokhoz – fejtette ki Kun Ferenc dékán.

A természettudomány-környezettan tanár diplomát szerzők a Nemzeti alaptantervben szereplő integrált természettudomány tantárgyak mellett az általános iskolák felső tagozatán a biológiát, fizikát és kémiát is taníthatják majd.

- Az új pedagógus szak szakít a korábbi oktatási formával, a kísérletezésre, a szemléletes oktatásra lesz kihegyezve. Ennek megfelelően a képzésben részt vevő pedagógusok a stabil természettudományi, biológiai, fizikai, kémiai alapok mellett a szükséges módszertani és kommunikációs ismereteket is elsajátíthatják majd. Utóbbiaknak kulcsszerepe lesz az oktatásban, hiszen az integrált természettudományban különösen jelentős funkciója lesz a kreativitásnak és a problémamegoldó képességnek – sorolta Magura Tibor egyetemi tanár, tehetséggondozásért felelős dékáni tanácsadó.

A tervek szerint az új tanári szak hét városban: Budapesten, Debrecenben, Egerben, Nyíregyházán, Pécsett, Szegeden és Szombathelyen indul el 2022 szeptemberétől.

A z-szakról bővebb információ olvasható a képzés Facebook- és Instagram-oldalán.

Sajtóiroda - TPL