Szenátus: a kari büdzsékről is döntöttek

Rektorhelyettesi pályázatok rangsorolásáról, új kutató központ létrehozásáról, képzések indításáról, valamint a karok és egyéb szervezeti egységek működési és üzleti tervéről szavazott a Debreceni Egyetem Szenátusa áprilisi ülésén. A testület döntése nyomán M. Tóth Ildikó Sajtóközpont néven folytatja munkáját a Sajtóiroda.

A rektorhelyettesi struktúra változása miatt a Debreceni Egyetem Szenátusa áprilisi ülésén módosította az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. A rektori vezetés alapfeladatainak ellátását továbbra is három – általános, oktatási, tudományos – rektorhelyettes végzi, emellett az egyes ágazatokat felügyeli: az élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes, a mobilitási és járműipari képzési központ létrehozásáért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes, valamint az agrár- és élelmiszertudomány fejlesztésért felelős ágazatfejlesztésii rektorhelyettes.
 
A Szenátus Pető Károly általános rektorhelyettesi, Csernoch László tudományos rektorhelyettesi és Ailer Piroska mobilitás és járműipari képzési központ létrehozásáért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettesi pályázatát támogatta. Az élettudományokért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes, illetve az agrár- és élelmiszertudomány fejlesztésért felelős ágazatfejlesztésii rektorhelyettes pozíciókra később írják ki a pályázatot.
 
Támogatta a testület azt az SZMSZ-t érintő módosítási javaslatot is, amelyet a kuratórium legutóbbi ülésén terjesztett fel a Szenátusnak. Ez kimondja, hogy az egyetemen magasabb vezetői és vezetői megbízás nem adható annak, aki saját jogú nyugellátásban részesül. Az új rendelkezés nyomán több korábbi vonatkozó szabályozás is hatályát veszítette.   
 
A Szenátus döntött a Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutatóközpont létrehozásáról is. Az új intézményi egység kapcsán Szilvássy Zoltán rektor elmondta, hogy az több lesz egy kelet-magyarországi limnológiai intézetnél, profilját tekintve inkább a klímaontológia áll majd a fókuszban kiegészítve számos speciális limnológiai feladattal.  
 
- A Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutató Központ stratégiai célja a klímaontológiával, vízzel, biodiverzitással kapcsolatos Debreceni Egyetemen folyó tevékenységek, kutatások, célprojektek koordinációja, és az együttműködő intézményekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás. Feladata az egyetem állammal kötött stratégiai keretmegállapodásában szereplő Tiszafüredi Limnológiai Kutató Intézet létrehozásában és működési modelljének felállításában való közreműködés, valamint a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Labor együttműködésben való részvételének koordinációja mellett a tématerületi kiválósági program keretében végzett vízzel kapcsolatos kutatások, a mezőgazdasági öntözés és vízellátási tevékenységek nyomon követése és a biodiverzitással, klímaváltozással és vízzel kapcsolatos valamennyi egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenység feltárása, stratégiai célok mentén való koordinálása – ismertette a rektor.
 
A Debreceni Egyetem közelmúltban elhunyt sajtófőnökének emlékére M. Tóth Ildikó Sajtóközpont néven, önálló szolgáltató és igazgatási egységként folytatja munkáját a Sajtóiroda. Módosították az Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen című szabályzatot is, a Debreceni Egyetemért Sajtódíj a jövőben szintén az elhunyt sajtófőnöknek állít emléket. A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtódíjában részesíthető az az írott vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, illetve az egyetemmel jogviszonyban álló sajtómunkatárs, aki elismerésre méltó tevékenységet fejlett ki az egyetemről való objektív tájékoztatás, az egyetem népszerűsítése, az elért eredmények publikálása terén.
 
A testület tagjai címzetes egyetemi tanári cím, illetve a Debreceni Egyetem Tanárképzéséért-Díj adományozásáról is döntöttek. A Szenátus elfogadta az intézmény új Információbiztonsági Szabályzatát és Másolatkészítési Szabályzatát, illetve módosították a Belső Adatvédelmi Szabályzatot, mivel az Adatvédelmi Központ szervezeti egység neve GDPR Központra változott.
 
A Szenátus támogatta a Pekár Imre Gépészeti Tudományok Doktori Iskola létesítéséről és gépészeti tudományok tudományágban a doktori képzés elindításáról szóló javaslatot. Az öltözködési kódex módosítása nyomán a jövőben a kancellár is talárt visel a meghatározó intézményi ünnepségeken.
 
Oktatási ügyek között a testület elfogadta a 2022/2023. tanév időbeosztását, illetve számos új képzés létesítéséről és indításáról szavaztak. Egyebek mellett támogatták az állategészségügyi mérnök (MÉK) és precíziós mezőgazdasági mérnöki (MÉK) alapképzési szakok létesítésének, illetve az edző (TTK) alapképzési szak indításának javaslatát, valamint a vadgazda mérnöki (MÉK) alapképzési szak és az agrárközgazdász (GTK), sportközgazdász (GTK), kertészmérnöki (MÉK) mesterképzési szakok duális képzési formában történő indításának javaslatát. Döntöttek az állatasszisztált segítő tevékenység koordinátor (GYGYK) szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának, illetve az alternatív vitarendező, közvetítő szakjogász (ÁJK) szakirányú továbbképzési szak indításának és a biotechnológia (TTK) felsőoktatási szakképzés létesítésének javaslatáról.

 
A Szenátus hozzájárult az együttműködési megállapodás megkötéséhez a Tashkent Pharmaceutical Institute, Ministry of Health of Uzbekistan intézménnyel. A javaslat kapcsán Szilvássy Zoltán elmondta, hogy az az első kézzel fogható eredménye az Üzbegisztán kormányzatával és az üzbég felsőoktatási intézményekkel folytatott egyeztetésnek. Az egyetemi vezető felidézte az üzbég nagykövet múlt heti látogatását, amely során egészségipari kutatás-fejlesztési lehetőségekről és tudástranszferről egyeztettek.
 
Az áprilisi ülésen döntött a testület a karok és további intézményi egységek 2022. évi működési és üzleti tervéről, illetve elfogadta a 2022/2023-as tanévre érvényes kollégiumi térítési díjakról szóló megállapodást.
 
Az ülés végén Mátyus László, az Általános Orvostudományi Kar dékánja bejelentette, hogy a MAB támogatta a DE ÁOK általános orvos képzésének WFME (World Federation for Medical Education) akkreditációját.
 
- A képzés akkreditációja a sztenderdeknek való folyamatos megfelelés esetén – a félidőben, 2026-ban lefolytatandó személyes látogatással egybekötött monitoreljárás mellett – 8 évig, 2030-ig érvényes – fejtette ki Mátyus László professzor.
 
A kari vezető beszámolt a Covid elleni védekezésben az elmúlt másfél évben résztvevő hallgatók munkájának befejezéséről is, a főként  orvos- és egészségtudományi képzésben tanuló hallgatók összesen 32477 műszakot teljesítettek. A dékán köszöntett mondott a Hallgatói Önkormányzatnak, amely 36 millió forint extra támogatást nyújtott a hallgatóknak a kormányzati források mellett.
 
Körösparti Péter, a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnöke felszólalásában arról beszélt, hogy a Hallgatói Önkormányzat fejenként 80 ezer forint ösztöndíjtámogatást nyújtott kárpátaljai és ukrajnai hallgatóinak, az érintett 336 főből 256 hallgató jelentkezett a HÖK felhívására.
 
Sajtóiroda - TPL