Egyetemi modellváltás: történelmi jelentőségű állomás

A vonatkozó törvény (2021. évi CIII. A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról) elfogadását követően aláírták a Debreceni Egyetem 2044-ig szóló keretmegállapodását és 2026 végéig szóló felsőoktatási közfeladat-finanszírozási szerződését.

Az egyetemi vezetés jelenlétében a dokumentumokat Palkovics László felsőoktatási ágazatért felelős miniszter és a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának nevében annak elnöke, Kossa György látta el kézjegyével szeptember 30-án Debrecenben.

Az új finanszírozási modell révén az egyetemi oktatást, kutatást, ezek infrastruktúráját és a speciális ágazati célokat finanszírozó éves állami támogatás 2022-től mintegy a duplájára nő, emellett jelentős fejlesztések is elindulnak a kormányzattal keretmegállapodásban meghatározott célok elérése érdekében.

A most aláírt megállapodások és az érvényben lévő – D2030 és Járműipari oktatási központ fejlesztésére vonatkozó – kormányhatározatok révén az intézmény közfeladatainak ellátását és stratégiai fejlesztési céljait mintegy 480 milliárd forintból valósíthatja meg a következő években.

A törvény melléklete alapján – a feladat nagyságát is reprezentálva – a modellváltó egyetemek közül a Debreceni Egyetemé a legmagasabb a közfeladatai ellátását biztosító finanszírozási keret: a 2022 és 2026 közötti időszakban az oktatás-kutatás területén összesen 256 milliárd forinttal gazdálkodhat az egyetem és a stratégiai döntéseket meghozó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány. Az összeg a kitűzött teljesítménycélok elérésétől függően kisebb, vagy – adott esetben – nagyobb is lehet, mindez legalább 3%-os éves értékkövetés mellett.

Az intézmény az egyetemfejlesztési stratégiában szereplő általános és speciális célfeladatokra a keretmegállapodás szerint több mint 180 milliárd forintot használhat majd fel, valamint továbbra is jogosult a kiírandó hazai és EU-s pályázatokon részt venni.

A modellváltással együtt járó működési modellel és finanszírozással történelmi jelentőségű fejlesztések valósulhatnak meg, melynek eredményeként a Debreceni Egyetem nemzetközi jelentősége és versenyképessége tovább növekszik.

A keretmegállapodásban rögzített célok között szerepel az általános egyetemfejlesztési beruházások mellett a Nemzeti Oltóanyaggyár megvalósítása és a Vezér úti egyetemi Science Park további fejlesztése, egy vidéki rehabilitációs, rekreációs és fejlesztési központ, egy zárt technológiás agritech kutató, bemutató, és képzőközpont, a tiszafüredi limnológiai központ létrehozása, valamint egy agrárprecíziós robottechnikai központ létrehozása is.

A fejlesztési terv végrehajtása tovább erősíti a Debreceni Egyetem regionális hatását és szerepét, mivel a tervezett fejlesztések és az egyetem tevékenysége Debrecen mellett érintik Szolnokot, Nyíregyházát, Tiszafüredet, Hajdúnánást és Hajdúböszörményt is.

Sajtóiroda - M.TI