A Debreceni Egyetem három professzora részesült a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Díjában idén. A BTK, az IK és a TTK egyetemi tanárai az MTA 194. közgyűlésének hétfői ünnepi ülésén vették át a tudományos elismeréseket.

Elnöki beszámoló, díjátadás, tudományos előadások és határozathozatalok is szerepelnek az Akadémia legfőbb döntéshozó testületének hétfőn kezdődött 194., rendes közgyűlésén.

Freund Tamás elnök az online megtartott tanácskozás résztvevőit köszöntve úgy fogalmazott: nem csupán a világjárvány által ránk kényszerített szabályokhoz kell megmutatnunk alkalmazkodóképességünket, hanem tudományos Akadémiaként, nemzeti Akadémiaként a folyamatosan változó világhoz is.

Az ünnepi ülésen ismertették a kitüntetettek névsorát. Idén tizenhárom kutató kapta meg az Akadémiai Díjat – köztük a Debreceni Egyetem három professzora.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesítette:

Agyagási Klárát, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztikai Intézetének egyetemi tanárát a csuvaskutatás alapmunkájává vált, Chuvash Historical Phonetics című, nagyszabású, a Turcologica című neves sorozat 117. köteteként megjelent, 334 oldalas művének elismeréseként;


Tóth Imrét, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológaiai Kar Fizikai Kémiai Tanszékének professor emeritusát a mágneses magrezonancián alapuló képalkotó módszerekben nélkülözhetetlen fémkomplex kontrasztanyagok szintézisében és fizikai-kémiai jellemzésében elért kimagasló eredményeiért, a multinukleáris NMR-módszerek széles körű koordinációs kémiai alkalmazásáért és fejlesztéséért; a magyar kémiai kutatások nemzetközi elismertségének öregbítéséért; valamint kiemelkedő kutatói, egyetemi oktatói munkájáért, iskolateremtő tevékenységéért és példamutató szakmai közéleti aktivitásáért;

Vaszil Györgyöt, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Számítógéptudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát a formális nyelvek és automaták, valamint a nem hagyományos, elsősorban a bioinspirált számítások elméletének új módszerekkel, modellekkel, fogalomkörökkel való gazdagításáért, továbbá annak megmutatásáért, hogy a kooperáció és kommunikáció megnövelheti az egyes grammatikatípusok nyelvleíró erejét, még erősen korlátozott méretparaméterek esetében is.

Ugyancsak a hétfői napon kapta meg a 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepén át nem vett Akadémiai Díjat Tóthmérész Béla. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézet Ökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport vezetőjét, tudományos tanácsadóját az ökológia teljes spektrumát, a természetvédelmi, botanikai, zoológiai, hidrobiológiai és környezetstatisztikai vonatkozásokat is átfogó, széles körű munkásságáért, a biodiverzitás szerveződésének, fenntartásának és helyreállításának elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozó kutatásaiért részesítette tavaly elismerésben az MTA Elnöksége.

MTA/Sajtóiroda
Fotók: MTA – Szigeti Tamás