Közös programot indít a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával és a szlovákiai Selye János Egyetemmel a hallgatók önkéntes tevékenységének népszerűsítésére, támogatására.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, az EK címzetes egyetemi tanára az Erasmus+ program keretében megvalósuló projekt elindítása kapcsán az Egészségügyi Karon rendezett szakmai kerekasztal-beszélgetésen hangsúlyozta: napjainkban az önkéntesség szerepe felértékelődött, fontos hogy az országban minél több lehetőség álljon rendelkezésre ezen a területen.

- A projekt határokon átívelő, hiszen három olyan egyetem együttműködéséről van szó, ahol magyar nyelven folyik az oktatás. Önkéntesnek lenni hivatás, nem az anyagi haszonszerzés a cél, hanem valamilyen jó ügy érdekében vállalt feladatellátást jelent. Az önkéntesek munka közben önmagukról is sokat tanulnak, fejlődnek, tapasztalnak, tevékenységük a szervezetekre, közösségekre, társadalmakra nézve jótékony hatással van. Emellett tanulási, kulturális haszna is van, a hallgatók érettebben, aktívabban lehetnek jelen a társadalomban és a munkaerőpiacon is hasznos ismereteket szerezhetnek. Hazánkban kiemelt hangsúlyt kell fektetni a hivatástudat kiemelésére és fejlesztésére. A sport világában is jelen van a nagyfokú önkéntes tevékenység, nagy létszámú szabadidős rendezvényeknél, világeseményeknél is segítik ezek az emberek a szervezők munkáját – mutatott rá az államtitkár..

Móré Marianna, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának dékánja hatalmas értéknek nevezte azt, hogy a fiatalokat be lehet vonni az önkéntesség világába egy olyan időszakban, amikor erre a legnagyobb szükség van.

- Kitágul a hallgatók világképe, nekik is jó érzés az, ha segíthetnek másokon. Új élethelyzeteket ismerhetnek meg, ezáltal pedig megtalálják a helyüket a társadalomban. Nagyon fontos eredmény, hogy erre egy nemzetközi program, együttműködés révén van lehetőség – fogalmazott a kari vezető.

Rusinné Fedor Anita általános és tudományos dékánhelyettes szerint a járvány miatt az önkéntességnek világszerte komoly jelentősége lett.

- A projekt időben és térben a legjobb helyen van, a két határon túli egyetemmel kötött együttműködést, szakmai kapcsolatokat is erősíti. Az EK hallgatóinak segítő attitűdje nagyon erős, ez a segítő hivatások irányába tereli őket. Az önkénteskedő hallgatóink egészségminőségi vizsgálatokban, hátrányos helyzetű településeken élő fiatalok mentorálásában, valamint a járványügyi tesztelésekben is részt vesznek. A tapasztalataink hasznosítása szempontjából kiemelkedő fontosságú ez a nemzetközi együttműködés – emelte ki a dékánhelyettes.

Sántha Ágnes, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának egyetemi adjunktusa úgy véli, sok fiatalban megvan a tenni akarás iránti vágy, a pályázat célja az, hogy ezeket a hallgatókat széles körben ösztönözzék az aktív feladatvállalásra.

- Meg akarjuk teremteni a tapasztalatok szakmai irányú hasznosításának kereteit. Kelet-Közép Európában valamelyest háttérbe szorul a civil elköteleződés. Ahhoz, hogy a hallgatókat ösztönözni tudjuk, vonzóvá kell tenni számukra az önkéntességet a tanulmányokban és a munkavállalás területén egyaránt. Konferenciákat, motivációt erősítő tréningeket szervezünk, kidolgozzuk az önkéntes tevékenységek kreditpontokban történő elismertetésének módszertanát. Önkéntes portfólió jön létre azért, hogy a munkavállalás során a hallgatók előnyt élvezhessenek, összehozzuk a fiatalokat a különféle szervezetekkel. A program révén a humanitárius szerepvállalást, a társadalmi felelősségvállalást tapasztalhatják meg – mondta a szakember.

Nagy Melinda, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettese szerint ez egy olyan nemes cél, amiből a segítő és a segítségre szoruló egyaránt profitál.

- A partneregyetemek támogatásával azon fogunk dolgozni, hogy a képzéseinkbe is beépítsük az önkéntes tevékenységet. A tanítóképzésben, a köznevelési tanulmányi programjainkban érdekelt, valamint a biológiai szakos hallgatók számára lehet elsősorban érdekes ez a lehetőség – tette hozzá.

Az EU által támogatott projektet a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeihez próbálják igazítani annak érdekében, hogy a kezdeményezéssel gyorsan lehessen reagálni a változó társadalmi és piaci igényekre. A program a tervek szerint tavasszal kezdődik, és két éven keresztül fog működni..

Az önkéntesség támogatása, elismertetése és munkaerőpiaci hasznosítása Kelet-Európában című program a 2020-1-RO01-KA203-079 azonosítószámú Erasmus+ projekt keretében valósul meg.

Sajtóiroda - BZ