Hetven éve a tudomány szolgálatában

Neves kutatók előadásaival, jubileumi ünnepséggel és tudományos műhelyeinek seregszemléjével ünnepli fennállásának hetvenedik évfordulóját a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara.

A Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem 1912-ben gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszterségének idejében a XXXVI. törvénycikk elfogadásával, öt karral (Református Hittudományi Kar, Jog- és Államtudományi Kar, Orvostudományi Kar, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar, valamint Mennyiség- és Természettudományi Kar) alakult. Működését azonban csak két évvel később, 1914-ben kezdte meg három karral, a Természettudományi Kar pedig a II. világháborút követően, 1949-ben jött létre.

Alapításának 70. évfordulója alkalmából október 4-én, pénteken ünnepséggel kezdi a TTK jubileumi programsorozatát, amely a félév során neves kutatók, szakemberek előadásaival, valamint a tudomány napján a kar oktatási-kutatási műhelyeinek bemutatkozásával folytatódik.

- A Természettudományi és Technológiai Kar fennállása óta mindig is a legmagasabb szintű oktatási és kutatási tevékenységre törekedett. Ezt jelzi az elmúlt évtizedekben a kar iskolateremtő tevékenysége révén létrejött tudományos műhelyek sora, akár a biológia, fizika, földtudomány, kémia vagy matematika területére gondolunk. Ez a kiemelkedő természettudományos tudásbázis tette lehetővé, hogy – a kor ipari kihívásaira válaszul – a kar létrehozza mérnökképzéssel foglalkozó technológiai szárnyát. S éppen emiatt döntöttünk úgy, hogy az évforduló alkalmából a természettudományok egy-egy területének jeles képviselőjét hívjuk meg előadást tartani, valamint teret adunk saját kutatóinknak, hogy bemutassák, milyen kutatásokat végeznek – sorolta a jubileumi program részleteit Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja.

A kari vezető hozzátette: az évfordulós programsorozat mellett a TTK hagyományos rendezvényeit is megtartják. Így ebben az évben is várják a felvételi előtt álló középiskolásokat az iTT Kutathatsz Természettudományos és Mérnöki Fesztiválra, a Mi a pálya? pályaválasztási rendezvényre, illetve a TTK Duális Képzési Információs Napra, a kar hallgatói pedig a TTK Szakmai Napon szerezhetnek információkat az előttük álló gyakornoki és karrierlehetőségekről.

A 70 éves a DE TTK rendezvénysorozat programjai:
2019. október 4. Jubileumi ünnepség az Aulában
2019. október 15. Bogsch Erik előadása
2019. november 5. Tudomány Nap, a TTK tudományos műhelyeinek bemutatkozása
2019. november 12. Székely Tamás előadása
2019. november 29. Jakab-Tóth Éva előadása

Sajtóiroda - TPL