"Taní-tani" – nem középiskolás fokon

Igazi sikertörténet a Debreceni Egyetem életében az új típusú, osztatlan tanárképzés. Az indulás óta eltelt öt év alatt megduplázódott a hallgatók száma. A legnépszerűbb szak a történelem, amelyet az angol- és testnevelőtanár képzés követ a dobogón.

Az osztatlan tanárképzés a korábbi kétciklusú, úgynevezett „bolognai rendszert" váltotta fel 2013-ban.


- A Debreceni Egyetemen jelenleg a közismereti tanárképzésben a közép- és alapfokú oktatás tanárait (magyar, történelem, matematika stb.) készítjük fel, a művészeti képzésben zenetanárokat képzünk, míg a szakmai tanárképzés a másoddiploma megszerzésére irányul – tájékoztatta a hirek.unideb.hu portált Maticsák Sándor, a Tanárképzési Központ főigazgatója.


A szakmai tanárképzés keretében 2016-ban hirdették meg először az egészségügyitanár-képzést, a 2018/19-es tanévben indult az agrármérnöktanár és a közgazdásztanár képzés. A szakok népszerűségét mutatja, hogy a három szakra 82 főt vettek fel.

Az úgynevezett rövid ciklusú (két, négy és öt féléves) kép­zésekre kizárólag meglévő diploma birtokában lehet bejutni, és megszerezni a főiskolai oklevél mellé az egyetemi diplomát, vagy más szak mellé a tanárit is.


- Osztatlan képzés négy karon folyik, eltérő hallgatói létszámmal. A tanárképzés a Bölcsészettudományi Karon a legnépszerűbb, őket a természettudományi és a zenetanár szakok követik, míg informatikatanárból kevesebbet képzünk – részletezte Maticsák Sándor.


A 2017-ben indított testnevelőtanár szak népszerűsége tovább emelkedett, 2018-ban már 57-en nyertek felvételt. Az intézmény idén már 12 szakpárban hirdet testnevelőtanári osztatlan mesterszakot. Ezek képzési és kimeneti követelményei már minden olyan korszerű tartalommal rendelkeznek, amelyek a mindennapos testnevelési órák mellett a gyerekek megváltozott sportolási igényeinek is megfelelnek.


- A leendő pedagógusok a képzés során a testkulturális és sporttudományi területek legszélesebb skálájával ismerkedhetnek meg. Sőt, mivel jogi, igazgatási és menedzsment kurzusokon is részt vesznek a hallgatók, így az iskolán kívül több más területen, például önkormányzatoknál, sportegyesületeknél, civil szervezeteknél is el tudnak majd helyezkedni, vagy indíthatnak saját sportvállalkozást – ismertette a lehetőségeket Balogh László, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója.


A legnépszerűbb szakok a történelem-, angol- és testnevelőtanár, a legtöbb hallgatót vonzó szakpárok pedig a történelem–testnevelés, az angol–történelem és a magyar–történelem.

A Debreceni Egyetem osztatlan, rövid ciklusú és szakmai tanárképzésre tavaly 447 főt vett fel, és ez a szám – az eddigi tendenciának megfelelően – várhatóan tovább emelkedik az idei felvételi eljárás során.

Sajtóiroda – BZs/TB