Újdonságokkal erősít az EK

Duális képzés szociális munka alapszakon, védőnő szak levelező tagozaton – újdonságok a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán. Európai színvonalú képzés és kiváló elhelyezkedési esély vár a nyíregyházi campus leendő hallgatóira.

Egyszerre tanulhatnak, és a munka világában is gyakorlatot szerezhetnek az Egészségügyi Kar duális képzésére jelentkező középiskolások. A szociális munka alapszakot ebben a formában az idei felvételi eljárásban hirdeti meg először az intézmény.

- A duális képzésben résztvevő diákok jelentős előnnyel indulnak a munkaerőpiacon, és könnyebben építenek karriert. Mivel már egyetemi éveik alatt szakmai munkát végeznek, ezért friss diplomásként több év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, így nem számítanak pályakezdőnek – sorolta az előnyöket Semsei Imre, az Egészségügyi Kar dékánja.

Az intézménynek jelenleg tíz együttműködő partnere van, de még tovább szeretnék bővíteni a duális képzésben résztvevő gyakorlati helyeket.

- A másik újdonságunk, hogy a 28 éve működő nappali tagozatos védőnőképzést 2019 szeptemberétől már levelező formában is elindítjuk. Csaknem 400 üres védőnői álláshely van az országban és a munkáltatók részéről már évek óta megfogalmazódott az igény a levelező munkarendű védőnő képzésére. Ennek elindításával remélhetőleg hozzájárulhatunk a munkaerőhiány felszámolásához – hangsúlyozta a professzor.

A levelező védőnő szak indítását a Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenését követően engedélyezték, így a jelentkezők csak a pótkötetben találhatják meg a képzést, és a felvi.hu oldalon is majd január végén teszik közzé.

Az Egészségügyi Kar az idei felvételi eljárásban az egészségtudományi, társadalomtudományi és pedagógusképzési területen kínál alap- és mesterképzéseket. A középiskolások mentőtiszt, szülésznő, ápoló, védőnő, valamint egészségügyi szervező és szociális munka alapszakok közül választhatnak nappali, vagy levelező tagozaton.

- A nálunk végzett hallgatók kilencven százaléka féléven belül el tud helyezkedni, hiszen az ország minden terültén nagy szükség van a jól képzett egészségügyi szakemberekre – fogalmazott a dékán.

Semsei Imre úgy véli, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ ösztöndíjprogramja még vonzóbbá teheti a kar képzéseit. Az egészségügyi felsőoktatási alapképzésben részt vevő, nappali és levelező munkarendben tanuló hallgatóknak nyújtott jelentős támogatási összeg elbírálása során előnyt élveznek majd az ápolónak, mentőtisztnek, védőnőnek tanulók, mivel ezek hiányszakmák.

Az Egészségügyi Kar leendő hallgatói valamennyi szakon jelentős gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, korszerű eszközökkel felszerelt ápolói, védőnői, szülésznői és mentőtiszti demonstrációs szaktantermekben készülnek fel az általuk választott hivatásra.
Az MSc-képzések közül várhatóan az ápolás szak iránt lesz a legnagyobb érdeklődés. Az egyes területekre specializálódó szakápolók kiterjesztett hatáskörrel rendelkeznek majd, így az eredményesebb betegellátás érdekében több feladatot is átvehetnek az orvosoktól.

Sajtóiroda-MM