Első díjat ért a prezentáció

A Debreceni Egyetem vegyészmérnök hallgatóját és témavezetőjét díjazták a 436. International Conference on Chemical and Biochemical Engineering címet viselő nemzetközi vegyészeti konferencián.

Viski Sándor III. éves vegyészmérnök BSc hallgató a Debreceni Egyetem Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszékén végez kutatómunkát Nagy Zoltán egyetemi adjunktus témavezetésével. A kutatás során a humán szérum albumin szelektív megkötésére alkalmas nanorészecske előállításán, valamint annak regenerálásán dolgoznak.

A 436. International Conference on Chemical and Biochemical Engineering nemzetközi konferencián, melyet július 8-9. között rendeztek a görögországi Heraklionban az „Interaction of Cibacron Blue with Human Serum Albumin -  A Promising Candidate for Regeneration of Albumin Depletion Columns” (A cibakron blue kölcsönhatása humán szérum albuminnal – egy ígéretes vegyület albuminkötő kolonnák regenerálására) címmel írt közleményüket a konferencia szervezőbizottsága előadásra választotta ki, a prezentiációt pedig első díjjal jutalmazta.

Sajtóiroda - TPL