Új kihelyezett tanszékek a TTK-n

A természettudományi képzés fejlesztéséhez járul hozzá a Földtudományi Intézet öt új kihelyezett tanszéke, melyek alapító dokumentumait pénteken írták alá a kar és a képzésben résztvevő cégek vezetői a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán.

-  Karunk kiemelten fontos területként kezeli az iparági kapcsolatokat. Úgy gondoljuk, hogy szakjaink ipari beágyazottsága és az erre épülő minőségi gyakorlatorientált képzés az elsődleges feltétele annak, hogy hallgatóink versenyképes tudással léphessenek ki a munkaerőpiacra – hangsúlyozta Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja a május 4-ei szerződésaláírás alkalmával.

A kari vezető kifejtette, hogy a TTK az elmúlt évtizedben átfogó kapcsolatrendszert épített ki a régió iparvállalataival. A hálózat meghatározó szereplőivel, a karral szoros együttműködésben dolgozó cégekkel közösen pedig kihelyzett tanszékeket is létrehoznak.

- Ez a példátlan teljesítmény, miszerint egyszerre öt új kihelyezett tanszéket alapítunk, jelzi, hogy milyen intenzív közös oktató-kutató-fejlesztő munka zajlik a Földtudományi Intézet és ipari partnerei között. A megállapodások megkötésével ezt az együttműködést akarjuk magasabb szintre emelni – emelte ki Kun Ferenc.

A dékán hozzátette: az új kihelyezett tanszékek a Földtudományi Intézetben folyó természettudományos képzéseket segítik, ami azt üzeni, hogy a karon nem csak a mérnökszakok versenyképesek, hanem az itt szerzett természettudományos diplomára is van piaci igény.

Az új kihelyezett tanszékek alapításában résztvevő cégek (Alkalmazott 3D Térinformatika Kihelyezett Tanszék - MindiGIS Térinformatikai Iroda Kft., Energiamenedzsment Kihelyezett Tanszék - LENERG Energiaügynökség Nonprofit Kft., Fejlesztéspolitikai és Területi Tervezési Kihelyezett Tanszék - Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Földmérési és Térinformatikai Kihelyezett Tanszék - Geodézia Kelet Zrt., Megújuló Energetikai Kihelyezett Tanszék - Megújuló Energiapark Kutatóközpont Kft.) a 2018 szeptemberében induló duális geográfus mesterképzésben is közreműködnek.


A duális képzésben résztvevő hallgatók magasszintű gyakorlati képzést kapnak a vállalati képzőhelyeken, ugyanakkor a cégek szakemberei mesteroktatóként kapcsolódhatnak be az egyetemi munkába, valamint betekintést nyerhetnek a képzési programok, tantervek, tantárgyi tematikák kidolgozásába, összeállításába.

Szabó Szilárd, a Földtudományi Intézet vezetője felidézte, hogy a Debreceni Egyetem geogfráfus képzése hosszú utat járt be, mire eljutott egy ilyen magasszintű gyakorlatorientált oktatásig, melyet a szeptemberben induló duális képzés jelent.

- Egy olyan átalakuláson mentünk keresztül 2006-tól, a képzési struktúra átalakításától kezdődően, hogy döntő szerepet kaptak az oktatásban a munkaerőpiacon, a gyakorlatban használható ismeretek. Ennek köszönhetően ma már vezető pozícióban vannak az azóta végzett hallgatók. A szeptemberben induló duális geográfus mesterképzés tovább mélyíti ezt a jellegű tudást – jelentette ki Szabó Szilárd.

Az intézetvezető szerint a most létrehozott öt új kihelyezett tanszék nagymértékben hozzájárulhat a földtudományi gyakorlati oktatás fejlődéséhez, s növelheti a mesterszak népszerűségét a hallgatók körében.

A cégek – melyek az alkalmazott térinformatikától az energiamenedzsmenten keresztül a területfejlesztésig – a földtudomány széles skáláját fedik le, évek óta együttműködnek a Földtudományi Intézettel, számos munkatársuk végzett az egyetemen. A vállalatvezetők szerint fontos, hogy a hallgatók már a képzés során megismerjék a legújabb technológiákat, illetve gyakorlati tapasztalat szerezzenek az iparban használt módszerekről és eljárásokról.

Sajtóiroda - TPL