A fajok ritkaságának titka

A Debreceni Egyetem kutatóinak közreműködésével tisztázták a növényi terjedésbiológia egyik vitatott kérdését. Az eredményeket a rangos nemzetközi folyóiratban, az Ecology and Evolutionben publikálták a szakemberek.

A biodiverzitás mintázatát alakító tényezők, valamint a fajok ritkaságának vagy gyakoriságának okai régóta az ökológiai kutatások fókuszpontjában állnak. Az idén júliusban alakult MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport célja az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport és az egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszék munkatársaival közösen folytatott kutatások során az volt, hogy megvizsgálják azt a feltételezést, miszerint a nagyobb magvú fajok szűkebb elterjedésűek. Az élőhely környezeti tényezőinek magméretre és elterjedési területre gyakorolt hatásának elemzésével arra keresték a választ, hogy mely élőhelyek fajai lehetnek a leginkább veszélyeztetettek.

A kutatás során a Debreceni Egyetem szakemberei kiemelkedően nagyszámú faj vizsgálatával igazolták a növényfajok magmérete és elterjedési területe közti sokat vitatott összefüggést.

- Mintegy 1600 faj magtömeg és elterjedési adatainak elemzésével arra jutottunk, hogy a magtömeg jelentős szerepet játszik egy adott növényfaj elterjedési területének nagyságában – a nagyobb magtömegű fajok általában kisebb elterjedési területtel jellemezhetőek – tájékoztatott a kutatás eredményéről Török Péter, az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport vezetője, a DE TTK Ökológiai Tanszék egyetemi docense.

Az egyetemi kutatók azt is megállapították, hogy a száraz, napos és tápanyagszegény élőhelyek, mint például az Európa-szerte veszélyeztetett mészkedvelő száraz gyepek fajai szűkebb elterjedési területűek, így természetes állományaik megőrzése természetvédelmi szempontból kitüntetett figyelmet érdemel.

A terjedéssel összefüggő biogeográfiai folyamatok jobb megértéséhez, valamint a természetvédelmi prioritások meghatározásához is jelentősen hozzájáruló eredmények az Ecology and Evolution rangos nemzetközi folyóiratban jelentek meg.

Sajtóiroda - TPL