Jubileumi köszöntés

A kar vezetése, kollégák, egykori és jelenlegi tanítványok köszöntötték szerdán a Főépületben 70. születésnapja alkalmából Agyagási Klárát, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (BTK) Szlavisztikai Intézetének professor emeritusát.

Agyagási Klára 1987 óta tanít a Debreceni Egyetemen (DE), illetve annak jogelőd intézményeiben, ahol elsősorban nyelvtörténeti, leíró és szláv összehasonlító nyelvészeti kurzusokat vezet. Kutatási területe a kontaktusnyelvészet elméleti kérdései, az orosz történeti és modern fonetika, lexikológia, dialektológia, a török nyelvtörténet, az etimológia, valamint a Volga-Káma-vidéki areális nyelvészete.

1993-ban szerezett kandidátusi fokozatot, 1998-ban habilitált, 2004 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora a nyelvtudományok területén.

- Tudományos elismeréseit nehéz lenne számba venni, de ezek közül is kiemelkedik a Humboldt-ösztöndíjasként Mainzban 1993-94-ben végzett tudományos kutatómunka, valamint a három éve a neves német Harrasowitz kiadónál megjelent angol nyelvű monográfiája, az angol nyelvű Chuvash Historical Phonetics a csuvas történeti hangtanról – méltatta Agyagási Klára tudományos tevékenységét Takács Levente, a BTK oktatási dékánhelyettese, aki a kar vezetése nevében köszöntötte az ünnepeltet.

A Szlavisztikai Intézet nevében Sahverdova Nava Vanda adjunktus folytatta a gratulációk sorát, amelyben kiemelte, hogy Agyagási professzor kutatásai eredményeként számos magyar és idegen nyelvű, nemzetközi szinten is elismert publikációt tett közzé, és tartott előadásokat különböző szakmai konferenciákon.

- Tudományos pályafutása során jelentős kiadványszerkesztői tevékenységet végzett: alapító főszerkesztője a Studiesin Linguistics of the Volga-Region és a Tractata Slavica monográfiasorozatoknak, 1999-től szerkesztője, 2013-tól pedig főszerkesztője a DE Szlavisztikai Intézet tudományos periodikájának, a Slavica-nak. Szerkesztői és főszerkesztői ténykedése alatt a Slavica visszanyerte nemzetközi elismertségét: 2010-től ERIH minősítést kapott, jelenleg pedig a SCOPUS indexálási rendszer jegyzi – hangsúlyozta Sahverdova Nava Vanda.

A kari és az intézeti köszöntőket követően az egykori pályatársak, kollégák, tanítványok is üdvözölték a születésnapját ünneplő professzort, aki beszédében hangsúlyozta: hatalmas felelősség az oktatás, amelyet az elmúlt évtizedek során mindig úgy folytatott, hogy ne csupán a tankönyvekben található tárgyi tudást adja át diákjainak, hanem gondolkodásra is késztesse őket, ezzel is felkészítve a hallgatókat az életre.

– Mindig örömmel végeztem a vállalt feladatot, és igyekeztem követendő példát mutatni mind az oktatásban, mind pedig a tudomány területén, bízva abban, hogy az egyetemen végzett munkám nem volt hiábavaló – mondta Agyagási Klára, aki professor emeritusként továbbra is aktív tagja marad a BTK Szlavisztikai Intézetének oktatóként, kutatóként egyaránt.

Az ünnepség zárásaként a szlavista hallgatók Csehov: Sirály című drámájának részleteit adták elő Molnár Angelika, a Szlavisztikai Intézet docensének szervezésében-rendezésben.

Sajtóiroda – BZs