Az árfigyelő rendszer és a kötelező bolti akciózás jogi szabályozása, valamint az autonóm funkciókkal felszerelt gépjárművekért való felelősség a német jogban – egyebek mellett ilyen kutatási témák kerültek napirendre a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, illetve a DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola közös Doktorandusz Konferenciáján. A rendezvényen az ország kilenc jogi doktori iskolájának doktoranduszai és doktorjelöltjei mutatták be eredményeiket.

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának (DE ÁJK) otthont adó Kassai úti campuson rendezett, nagy hagyományokkal bíró Doktorandusz Konferencián 11 szekcióban összesen 62 hallgató 10 perces időkeretben ismertette kutatási eredményeit. Tizenkilencen angolul adtak elő. A résztvevők a DE ÁJK-ról, a Miskolci Egyetemről, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, a Pécsi Tudományegyetemről, a Károli Gáspár Református Egyetemről, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, a Széchenyi István Egyetemről és a Szegedi Tudományegyetemről érkeztek.

Az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjának keretében tartott konferencia valamennyi szekciójában tudományos fokozattal rendelkező oktatók, témavezetők alkották az elnökségeket, akik szakmai segítséget is adtak a további kutatásokhoz.

Takács Péter, a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájának vezetője arról tartott előadást a rendezvényen, hogy miként jelennek meg az államformák vizuális formában a képzőművészeti alkotásokban.

- Akárcsak a műalkotásoknak, a fiatal kutatók által írt szerzői műveknek is egyéninek és eredetinek kell lenni. Azt, amit a műalkotásokban színekkel és formákkal fejeznek ki, azt a kutatók szavakkal teszik – jelentette ki a plenáris üléshez kapcsolódva a DE ÁJK dékánja.

Szikora Veronika örömtelinek nevezte, hogy évről évre egyre több intézmény doktoranduszai vesznek részt a konferencián, a bemutatott kutatási eredmények pedig tudományos közlemények formájában is megjelennek.

- A tudományos tanácskozás elsősorban az előadók doktori kutatómunkájának sikeres befejezését szolgálta. A 2006-ban alapított doktori iskolánkban a kezdetektől megfogalmazott cél volt, hogy az állam- és jogtudományok területén kiváló színvonalú tudományos utánpótlást neveljünk – mondta Szabadfalvi József, a DE Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője.

Szabadfalvi József kifejtette: a doktori iskola működésében jelentős változást hozott, hogy 2014-től a képzés nemzetköziesítése jegyében megkezdték külföldi hallgatók angol nyelvű képzését. A külföldi, illetve a magyar hallgatók felkészítését azonos mintatanterv szolgálja. Aktív doktoranduszaik száma jelenleg megközelíti a százat, akiknek immár egyharmada nem magyar anyanyelvű.


 

Sajtóközpont - OCs