Újdonságok a mérnökképzésben

Gyakorlat-orientált digitális tananyagok készítésével, nyelvtanfolyamokkal, valamint a hátrányos helyzetű hallgatók mentorálásával segíti pályázati forrásból a Debreceni Egyetem Műszaki Kara a mérnökhallgatók sikeres diplomaszerzését.

A pályázat célkitűzéseinek megvalósítása során elsődleges feladat a képzések folyamatok fejlesztése, a munkaerő-piaci kihívásoknak való megfelelés, mindez a diplomaszerzést követő sikeres elhelyezkedés érdekében.

Eddig 14 magyar és 12 angol nyelvű, valamennyi szakot ellátó, gyakorlati példákat, feladatokat, esettanulmányokat részletesen bemutató digitális tartalomfejlesztés valósult meg. Emellett 3 angol nyelvű könyv is elkészült. Az Ipar 4.0 virtuális tananyag lehetővé teszi az otthoni gyakorlást is a hallgatók számára.

A Műszaki Kar Hallgatói Önkormányzatának mentorcsoportja folyamatosan segíti a hátrányos helyzetű térségből érkezett, alapképzésben részt vevő hallgatókat. Az oktatási innováció egyik fontos feladata, hogy a nyelvvizsgával nem rendelkezők számára egyénre szabott kiscsoportos foglalkozások keretében biztosítanak felkészítést angol nyelvből.

- Természetesen a siker érdekében számítunk a hallgatók visszajelzéseire, ezért kompetenciaméréseket is végeztünk az elsőévesek és a végzősök körében alap- és mesterképzésben egyaránt – számolt be a hirek.unideb.hu portálnak az eredményekről Szűcs Edit alprojekt vezető.

Az Ipari folyamatmenedzsment Intézet professzora hangsúlyozta: kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy tovább növeljék az érdeklődést a lányok körében a műszaki pálya iránt.

- A karon az elmúlt öt évben folyamatos, ám lassan emelkedő tendenciát mutat a női hallgatók aránya, ami azonban jelenleg is alig éri el az összhallgatói létszám egynegyedét. Ezért indítottuk útjára a műszaki pályán sikeresen tevékenykedő nőket bemutató sorozatunkat, amely a kar ipari partnereinél dolgozó mérnökök életpályáját mutatja be – emelte ki Szűcs Edit.

A projekt keretében két szakirányú továbbképzést is kidolgoztak. A munkaerő-piaci visszajelzések alapján az eredetileg tervezett CAD-CAE szakmérnöki képzés gépészeti szimulációs szakmérnök szakirányú továbbképzési szakra, a műanyag- és gumiipari szakmérnöki képzés pedig polimertechnológiai szakmérnök szakirányú szakra módosult.

A tananyagfejlesztés és a képzés minőségének javítása az „EFOP-3.4.3-16-2016-00021 A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” pályázat keretében valósult meg.

Sajtóiroda - BZs